BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 30 Aralık 2015
“JCR Eurasia Rating”,
“Global Yatırım Holding A.Ş. ve İştirakleri”nin konsolide yapısını ve
“Planlanan Tahvil İhracının Nakit Akımları” ‘nı derecelendirerek
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu “BBB (Trk)/ Stabil “ ve Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Notu’nu ise “BBB-(Trk)/Stabil” olarak teyit etmiştir.
JCR Eurasia Rating, “Global Yatırım Holding A.Ş.ve İştiraklerini “ ‘ni konsolide yapısı değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB (Trk)’,
Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-3 (Trk)’ olarak teyit etmiş olup, notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil” olarak teyit etmiştir. Diğer notlar detayları
ile birlikte aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
BBB- / (Stabil Görünüm)
BBB-/ (Stabil Görünüm)
BBB (Trk) / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 (Trk) / (Stabil Görünüm)
2
B
Temelleri 1990 yılında Mehmet Kutman tarafından atılan Global Menkul Değerler A.Ş, 2004 yılında ortaklık yapısının değişmesiyle birlikte,
liman işletmeciliği, enerji, altyapı ve finans sektörlerine yatırım yapan Global Yatırım Holding A.Ş.,’ye dönüşmüştür. Holding,faaliyette
bulunduğu tüm sektörlerde verimliliği, karlılığı, büyümeyi ve yönetimi ön plana çıkarmıştır. 1995 yılında halka açılan şirket, mevcut durumda 39
iştiraki ve 4 adet bağlı ortaklığı ile faaliyetlerini 4 ana sektörde devam etmektedir. Grubun bağlı ortaklarından olan, Global Liman; 6 ülkede 7
kruvazör ve 2 de ticari liman olmak üzere toplam 8 liman işleten uluslararası liman operatörü, Consus Enerji; Büyük ölçekli enerji üretimi,
sıkıştırılmış doğal gaz satışı (CNG) ve dağıtımı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji üretimi ve madencilik alanında, Pera Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı A.Ş. ; BİST’de işlem görmekte olan ve Türkiye’de çeşitli bölgelerinde ağırlıklı olarak alışveriş merkezi ve konut projeleri ile beraber
Grubun çeşitli gayrimenkul projelerini yürütmekte, Global Menkul Değerler Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal
hizmetler sunan ve inorganik büyümeye odaklanarak etkinlik oranlarını artıran aracılığıyla yönetmektedir.
Holding, 2014 yılı içerisinde Grubun ana faaliyetlerinin bulunduğu sektörlerde büyümesini sürdürmüş olup, konsolide gelirlerine başlıca katkıyı
Liman ve Enerji operasyonları sağlamıştır.2013 yılında başlayan agresif satın alma sürecini 2015 yılında da devam eden Global Liman, faaliyet
alanını artırırken ve gelir yaratma kapasitesini artırmış ve Holding’in konsolide gelirlerine başlıca katkıyı sağlamıştır. Enerji sektöründe nakit
yaratan faaliyetlerin ağırlıklı bölümü Naturelgaz tarafından desteklenmiştir. Holding farklı sektörlerde yürüttüğü faaliyetleriyle gelirlerini
çeşitlendirmiştir. Portföye eklenen yeni limanlar, enerji alanında artan verimlilik, GYO alanında alışveriş merkezlerinin tamamlanması ve finans
sektöründe satın alınan firmaların Holding bünyesinde nakit akışı üretmeye başlamasıyla birlikte projeksiyon pozitif etkilenmiştir. Diğer
taraftan, grubun nakit yaratan varlıklarının büyük bölümü Global Liman üzerindedir ve diğer sektörler halen istenilen seviyeye gelmemiştir.
Agresif büyüme stratejisine 2015 yılında hız veren şirketin hızlı borçlanma karşısında katlandığı faiz ve kısa vadeli yabancı para pozisyonu ve ve
amortisman giderleri kârlılık üzerindeki erozyon etkisi olmuştur. Diğer taraftan satın alma ve uzun vadeli yatırımlarının gerektirdiği fonlama
ihtiyaçlarına bağlı olarak net işletme sermayesinin düşük seviyesine rağmen mevcut portföy ve iştiraklerde tutulan hisse senetleri yoluyla
Holding’e nakit girişi sağlayacak kaynaklar mevcuttur. Her kadar karlılık göstergelerindeki dalgalanmalar devam ediyor olsa da Grubun Liman ve
Enerji alanından elde edeceği öngörülebilir gelir akımları ve vadesi uzama eğilimindeki fonlama karışımı ile dengelenmesi Kısa ve Uzun Vadeli
Ulusal Notlarının teyit edilmesinde etkin rol oynamıştır.
Global Yatırım’ın ihraç ettiği borçlanma araçlarının ürettiği ilave yükümlülükleri de içeren bütçe ve projeksiyonlarının piyasa gelişmeleriyle
uyumlu ön kabullere dayandığı ve bu nedenle realize olma kabiliyetinin yüksek olduğu ve oluşacak nakit akımlarının anapara ve faiz
ödemelerine miktar ve zamanlama olarak uygun gerçekleşeceği; diğer taraftan, deneyimli ortak ve yönetim kadrosunun varlığına, bilanço
bileşiminin iç ve dış şoklara karşı direncinin yüksek olacağı kanaatiyle Şirketin görünümü uzun ve kısa vadede ‘Stabil’ olarak teyit edilmiştir.
Hakim ortağın ve ortakların firmayı destekleme arzusu ve finansal güçlülük düzeyi, Şirketin ölçeği, planlanan yatırımların ve sektörel
genişlemenin sağlayacağı katkı dikkate alınarak, Global Yatırım Holding A.Ş., ‘Desteklenme Notu’ kategorisinde (2) düzeyinde teyit edilmiştir.
Firmanın üstlendiği riskleri kendi imkânlarına dayanarak yönetebilme yeteneği, içsel kaynak yaratma ve mevcut sermayeleşme düzeyi dikkate
alındığında, Firmanın ‘Ortaklardan Bağımsızlık Notu’ kategorisindeki notu ise (B) düzeyinde teyit edilmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz
analisti Sn. Orkun İNAN ile iletişim kurulabilir.
JCR EURASIA RATING
Yönetim Kurulu
Copyright © 2007 by JCR Eurasia Rating. 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., Nova Baran Plaza No:4 Kat: 12 Şişli-İSTANBUL Telephone: +90(212)352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All information has been obtained from sources JCR Eurasia Rating believes to be reliable. However, JCR Eurasia
Rating does not guarantee the truth, accuracy and adequacy of this information. JCR Eurasia Rating ratings are objective and independent opinions as to the creditworthiness of a
security and issuer and not to be considered a recommendation to buy, hold or sell any security or to issue a loan. This rating report has been composed within the methodologies
registered with and certified by the SPK (CMB-Capital Markets Board of Turkey), BDDK (BRSA-Banking Regulation and Supervision Agency) and internationally accepted rating principles
and guidelines but is not covered by NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Download

JCR Eurasia Rating, Global Yatırım Holding A.Ş. ve İştirakleri"nin