KÜTAHYA İLİNDE 2016 YILINDA KURULACAK DEMONSTRASYONLARIN PROGRAMI
Form: 1
Demonstrasyonda Hedef Kitle
Sonuç Demons.
n
u
s
u
Kurulacak Demonstrasyonun Faaliyet Amacı
Erkek
Çiftçiler
Kadın
Çiftçiler
1- Ceviz Bahçesi Tesisi
2- Damla Sulama Demonstrasyonu
3-Çilek Yetiştiriciliği Demonstrasyonu
4- Naylon Örtüyle Malç Uygulamasının
Gösterilmesi
5- Kiraz ağaçlarında lider budama
yönteminin öğretilmesi
6-Yarı bodur kiraz bahçesi tesisi
FORMU TANZİM EDEN
Nevzat ÇETİN
Mühendis
……./09/2015
Sertifikalı ceviz fidanlarının ( Pedro ve Chandler )
dikimini sağlayarak verim ve kalite özelliklerini
karşılaştırmak
Uzun vadede ekonomik ve daha yararlı olduğunu ve
verime katkısının olduğunu göstermek
Erkek
Çiftçiler
Kadın
Dağıtılacak Basılı
Çiftçiler
Yayın Çeşidi
Kullanılacak
Yayım Araçları
Dem.
sayısı
Çiftçi
sayısı
Dem.
sayısı
Çiftçi
sayısı
o
Metod Demons.
Dem.
sayısı
Çiftçi
sayısı
Dem.
sayısı
Çiftçi
sayısı
K
Demonstrasyonda
50
50
-
-
-
-
-
Liflet
-
-
-
-
-
5
25
-
Liflet
-
Sertifikalı yediveren türündeki çilek fidelerinin verim
ve gelir yönünden üstün olduğunu üreticilere göstermek
5
5
-
-
-
-
-
Liflet
-
Soğuk bölgelerde bitkileri dondan korumak, toprağın
sıcaklık ve fiziksel özelliklerini artırmak, yabancı
otların gelişimini engellemek, kaliteli, erkenci, bol ve
temiz ürün almak amacıyla toprak yüzeyinin ince
plastik, saman, perlit vb. maddelerle kaplanması
amacıyla özellikle çilek yetiştiriciliğinde uygulanan
malçlama tekniğini üreticilerimize göstermek
-
-
-
-
1
10
-
Liflet
-
-
-
-
-
3
15
Liflet
-
-
-
-
-
Liflet
-
Mevcut bahçelerimizde dikilen klasik veya yarı bodur
anaçlı kiraz ağaçlarının kültürel işlemlerde kolaylık
sağlayacak şekilde lider dalın bırakılması ve daha aşağıdan
taçlanmasının temini için, daha önceki yıllarda dikimi
yapılan fidanlarda hangi dalların, nereden ve nasıl
kesilmesi gerektiğini göstermek
Kapama bahçe modeliyle oluşturulacak kiraz
bahçelerinden elde edilecek ürünün kalitesinin ve
3
3
getirisinin üreticelere gösterilmesi
KONTROL EDEN
Ahmet Nedim BAYRAKDAR
KTV Şube Müdür V.
…../09/2015
-
ONAYLAYAN
Ender Muhammed GÜMÜŞ
İl Müdürü
…../09/2015
KÜTAHYA İLİNDE 2016 YILINDA KURULACAK DEMONSTRASYONLARIN PROGRAMI
Form: 1
Demonstrasyonda Hedef Kitle
7- Silajlık Mısır Demonstrasyonu
8- Fiğ Demonstrasyonu
İlin iklim kriterlerine uygun, vejetasyon devreleri kısa
olan slajlık mısır çeşitlerinin öğretmek
Kaba yem ihtiyacının karşılanması ve buna bağlı olarak
yem bitkileri üretimini arttırmak için fiğ
yetiştiriciliğinin gösterilmesi
Çiftçi sayısı
Yayın Çeşidi
Kullanılacak
Yayım Araçları
5
5
-
-
-
-
Liflet
-
5
5
-
-
-
-
Liflet
-
Dem. sayısı
Kurulacak Demonstrasyonun Faaliyet Amacı
Çiftçi sayısı
u
Dem. sayısı
s
Çiftçi sayısı
u
Dem. sayısı
n
Demonstrasyonda
Metod Demons.
Erkek
Kadın
Çiftçiler Çiftçiler Dağıtılacak Basılı
Çiftçi sayısı
o
Dem. sayısı
K
Sonuç Demons.
Erkek
Kadın
Çiftçiler Çiftçiler
9- Lenox (Yem Şalgamı) Demonstrasyonu
Kaba yem açığının giderilmesi için amacıyla alternatif
olarak yetiştirilen kuraklığa dayanıklı, verimi yüksek
Lenox bitkisinin yetiştiriciliğinin gösterilmesi
13
13
-
-
-
-
Liflet
-
10- Buğday yetiştiriciliğinde sertifikalı
tohumluk kullanımı
İlimizde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan buğday
üretiminde birim alandan daha fazla verim elde
edilmesini öğretmek ve bölgemize uygun çeşitlerin
tanıtmını yapmak
10
10
-
-
-
-
Liflet
-
2
20
Liflet
-
Liflet
-
11-Dipkazan kullanımının gösterilmesi
12- Nohut Demonstrasyonu
Uzun yıllar pulluk ile sürüm de pulluğun ağırlığı ile
beraber sürüm derinliğinin altında oluşan sert
geçirimsiz tabakanın kırılması.
İlimizde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan nohut
yetiştiriciliğinde üreticilerimize yeni tescil edilen
çeşitlerin tanıtımını yapmak
13- Buğdayda toprak analizi sonucuna göre Gübreleme işlemini zamanında ve doğru yapılmasının
gübreleme demonstrasyonu
gösterilmesi
14-Trinova Demonstrasyonu
FORMU TANZİM EDEN
Nevzat ÇETİN
Mühendis
……./09/2015
Kaba yem açığının giderilmesi için amacıyla alternatif
olarak sulu alanlarda yetiştirilen, verimi yüksek
Trinova bitkisinin yetiştiriciliğinin gösterilmesi
5
5
-
-
-
-
-
-
-
-
5
25
Liflet
-
12
12
-
-
-
-
Liflet
-
KONTROL EDEN
Ahmet Nedim BAYRAKDAR
KTV Şube Müdür V.
…../09/2015
-
-
ONAYLAYAN
Ender Muhammed GÜMÜŞ
İl Müdürü
…../09/2015
KÜTAHYA İLİNDE 2016 YILINDA KURULACAK DEMONSTRASYONLARIN PROGRAMI
Form: 1
Demonstrasyonda Hedef Kitle
n
u
s
u
Kurulacak Demonstrasyonun Faaliyet Amacı
Mevcut bahçelerimizde dikilen klasik veya yarı bodur
anaçlı elma ağaçlarının kültürel işlemlerde kolaylık
15- Elma ağaçlarında değişik doruk dallı
sağlayacak şekilde daha aşağıdan taçlanmasını temin
şekil budamasının yapılmasının öğretilmesi
için, 2 yaşlı fidanlarda hangi dalların, nereden ve nasıl
kesilmesi gerektiğini göstermek
Demonstrasyonda
Metod Demons.
Erkek
Kadın
Dağıtılacak Basılı
Çiftçiler Çiftçiler
Dem.
sayısı
Çiftçi
sayısı
Dem.
sayısı
Çiftçi
sayısı
o
Dem.
sayısı
Çiftçi
sayısı
Dem.
sayısı
Çiftçi
sayısı
K
Sonuç Demons.
Erkek
Kadın
Çiftçiler Çiftçiler
Yayın Çeşidi
Kullanılacak
Yayım Araçları
-
-
-
-
5
25
-
-
Liflet
-
16- Arpa yetiştiriciliğinde sertifikalı
tohumluk kullanımı
İlimizde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan arpa
üretiminde birim alandan daha fazla verim elde
edilmesini öğretmek ve bölgemize uygun çeşitlerin
tanıtmını yapmak
5
5
-
-
-
-
-
-
Liflet
-
17- Çörekotu Demonstrasyonu
Ttıbbi ve aromatik bitkiler konusunda ilgi uyandırmak
3
3
-
-
-
-
-
-
Liflet
-
5
5
-
-
-
-
-
-
Liflet
-
5
5
Liflet
-
3
3
Liflet
-
18-Tritikale demonstrasyonu
19-Bağ Tesisi
20- Kapama elma bahçesi tesisi
21-Örtü Altı Domates Yetiştiriciliği
Demonstrasyonu
22- Kuru Fasulye Yetiştiriciliği
Demonstrasyonu
23- Macar Fiği Demonstrasyonu
FORMU TANZİM EDEN
Nevzat ÇETİN
Mühendis
……./09/2015
Her türlü toprak şartlarında yetişebilen ve kıraç
alanlarda arpa ve buğdaya göre daha verimli olan
tritikaleyi tanıtmak
İlimiz Tavşanlı, Gediz, Domaniç ilçelerinde
yetiştiriciliği yapılan bağ için kapalı bahçe modeli
oluşturmak
Kapama bahçe modelinin verim ve kalite yönünden
sağlayacağı avantajları üreticilere göstermek
-
Örtü altı yetiştiricilikte verimi yüksek sertifikalı
1
1
domates yetiştiriciliğini göstermek
Sertifikalı kuru fasulye tohumları kullandırılarak elde
edilecek verimin diğer yerli çeşitle kıyaslamasını
5
5
yapmak
Tarımsal kuraklığa karşı macar fiği bitkisinin dirençli
olduğunu ve zor koşullarda alternatif olabileceğini
5
5
göstermek
TOPLAM
140 140
KONTROL EDEN
Ahmet Nedim BAYRAKDAR
KTV Şube Müdür V.
…../09/2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Liflet
-
-
-
-
-
Liflet
21 120
ONAYLAYAN
Ender Muhammed GÜMÜŞ
İl Müdürü
…../09/2015
Download

2016 Yılında Kurulacak Demonstrasyonların Programı