Osmanağa Mah. Serasker Cad.
No: 122 Kat:4 Bahariye Kadıköy
34714 İstanbul – Türkiye
Telefon
90 (216) 405 19 19
Faks
90 (216) 330 0 641
Mobil
90 533 763 57 52
Ticaret Sicil No: 432084
DÜNYA SİRKÜLER
2015–21
ZORUNLU ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI BAŞLANGIÇ TARİHİ
01.04.2016 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR.
Bilindiği üzere 456 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde, vergi dairelerince
düzenlenen ve muhataplarına Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken
evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili
usul ve esaslar belirlenmişti.
Tebliğ uyarınca elektronik tebligat uygulamasına 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren
başlanması gerekiyordu. Buna göre bu sitemi kullanmak zorunda olan gelir ve kurumlar
vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 2016 tarihine kadar gerekli başvuruları yaparak elektronik
tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmekteydi.
29 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 467 sıra numaralı VUK Genel Tebliği
ile 1 Ocak 2016 tarihi, 1 Nisan 2016 olarak değiştirilmiştir.
Buna göre elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerinin 1 Nisan 2016 tarihine kadar gerekli başvuruları yaparak elektronik
tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir.
Yer verilen konuda bilgi istenildiğinde lütfen bizimle temasa geçiniz. Başarılar, hayırlı ve
bol kazançlı işler dileriz. 29.12.2015
Saygılarımızla,
Dünya YMM Ltd Şti.
Download

dünya sirküler 2015–21 zorunlu elektronik tebligat uygulaması