L-- L
L__
KARAR
Yürütme
Kurulumuz
25/12/2015
tarihinde
Genel
Başkan
Kamuran
Karaca
başkanlığında toplanaraR;
29 Aralık 2015 tarihinde Konfederasyonumuz KESK'in diğer emek ve meslek örgütleri Ile birlikte almış
olduğu 92 sayılı kararı gereği Savaşa Hayır Barışı Savunacağız şlarıyla gerçekleştireceği üretimden
gelen gücümüzü kullanarak 1 günlük hizmet üretmeme kararının iş kolumuzda hayata geçirilmesine
oy birliği ile karar v>2rilrniştir.
•
~Ily
Mesut FıRAT
Genel Mali sekreter
'Sakine ESENYILMAZ
Genel Sekreter
Kamuran KARACA
Genel Başkan
--~
/
•
~C-~~"
olÇ
.ksek Öğretim Sekreteri
./----_
4~
~
~Eiif ÇUHAOAR
Genel Eğitim Sekreteri
..
4
r
iT
Merkez Kadın.Sekreteri
•
.
,.
____
'"
'f
" ....-.......l __
, .•
Download

ÿş2 0 1 5 - 1 2 - 3 0 ( 1 )