YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 31/12/2015 TARİHLİ DOSYA DURUM RAPORU
İNCELEME SIRASI GELEN DOSYA NUMARALARI
BÖLÜMLER
25.12.2015
TARİHİ İTİBARİYLE
31.12.2015
TARİHİ İTİBARİYLE
YARGITAY CUMHURİYET
BAŞSAVCILIĞINA GELİŞ TARİHİ
1. BÖLÜM
2014
375106
2014
382582
24.11.2014
2. BÖLÜM
2014
314517
2014
317594
16.09.2014
3. BÖLÜM
2014
191682
2014
199804
28.05.2014
4. BÖLÜM
2014
362204
2014
364648
04.11.2014
5. BÖLÜM
2014
9710
2014
9710
08.01.2014
6. BÖLÜM
2015
214741
2015
233606
24.06.2015
7. BÖLÜM
2014
235494
2014
255469
08.07.2014
8. BÖLÜM
2014
319653
2014
328778
23.09.2014
9. BÖLÜM
2014
22898
2014
26146
20.01.2014
10. BÖLÜM
2014
37808
2014
45581
04.02.2014
11. BÖLÜM
2014
217839
2014
224879
16.06.2014
12. BÖLÜM
2015
22156
2015
28251
26.01.2015
14.BÖLÜM
2014
666
2014
898
02.01.2014
15.BÖLÜM
2014
57941
2014
60370
14.02.2014
16. BÖLÜM
2015
53330
2015
53459
12.02.2015
18. BÖLÜM
2015
48609
2015
48656
09.02.2015
19. BÖLÜM
2015
47210
2015
47211
09.02.2015
İCRA CEZA
2015
118473
2015
129955
13.04.2015
ÖNEMLİ NOT: Herhangi bir nedenle belirtilen kriterlere göre öncelik verilmesi gerektiği halde, öncelik verilmeyen ya da inceleme sırası
geçen dosyalar bakımından; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesindeki İHBAR ve TALEPLER linki üzerinden her türlü
talebinizi iletebilirsiniz. (http://www.yargitaycb.gov.tr/gorus.php ) Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
* Kırmızı renkli belirtilen veriler bu haftaya ait dosya durum bilgileridir.
Download

yargıtay cumhuriyet başsavcılığı 25/12/2015 tarihli dosya durum