GÖREV STAJI YAPAN SAVCI ADAYLARI İÇİN DOLDURULACAK
PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU
(Cumhuriyet Başsavcılığı) - (10 Ay)
Stajyerin Adı Soyadı :
Tarih :
YAPACAĞI GÖREV TANIMI
ASGARİ SAYI
1.Kolluktan gelen soruşturma dosyalarını (fezlekeleri) inceleyerek,
gerekenlere ilişkin rapor hazırlamak,
yapılması
50
2.Cumhuriyet başsavcılığına bizzat müracat eden veya posta yoluyla gelen
şikayetçinin beyanlarını inceleyerek yapılması gerekenlere ilişkin düşünce yazısı
hazırlamak,
50
3.Soruşturma evrakını inceleyerek takip edilecek usul ve esaslarla ilişkin rapor
hazırlamak,
40
4.İddianame ve kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlar ile diğer karar
taslaklarını yazmak,
50
5.Otopsi ve keşif öncesi gerekli hazırlıkları yaparak, dinlenmesi gereken kişileri ve
sorulacak soruları tespit ederek Cumhuriyet savcısına yardım etmek,
6. Cumhuriyet savcılığına mütalaa için gönderilen dosyalara görüş taslağı
hazırlamak,
10
30
7.Müddetname taslakları tanzim etmek ve idari para cezası taslakları hazırlamak
20
8.Görüldü amacıyla mahkemelerden gönderilen gerekçeli kararlar ile ilgili kanun
yoluna müracaat bakımından yapılacak işleme esas olmak üzere görüş taslağı
hazırlamak,
50
9.Komisyonca belirlenen kararlar ile memurlarla ilgili tamamlanmış disiplin
soruşturma dosyalarını inceleyerek rapor hazırlamak
20
10.Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi sıfatı ile yaptığı işlere ilişkin rapor
hazırlamak
5
11.Ceza infaz kurumlarında yapılan kısmi ve genel aramalara katılmak, gerekiyorsa
tutanaklarını paraflamak
10
12. Hükümlü ve tutukluların disiplin cezalarına karşı yapılan itirazlara ilişkin infaz
hakimliğine görüş taslağı hazırlamak
10
İlgili Cumhuriyet savcısının, yapılan staj hakkında, adayın performans ve kabiliyetine ilişkin değerlendirmesi
Cumhuriyet Savcısı
Resmî Mühür - Sicil No - İmza - Tarih
ADAY TARAFINDAN
YAPILAN SAYI
Download

10 Ay