mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
2015/075
28.12.2015
Konu: Gelir Vergisi Uygulamasında 2016 Yılında Geçerli Olacak Bazı Had
Ve Tutarlar
Gelir vergisi uygulamasında 2016 yılında geçerli olacak bazı had ve tutarları belirleyen 290
No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlandı.
Tebliğde 2016 yılında geçerli olacak;
-gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan istisna tutarı,
-hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek
suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı,
-engellilik indirimi tutarları,
-basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını belirleyen hadler,
-değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı,
-tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin
beyanname verme sınırı,
-gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife,
gibi oran ve hadler açıklanıyor.
Söz konusu Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.yontemymm.com.tr/Doc/290nolugelirvergisitebligi.pdf
(Kullanmış olduğunuz işletim sistemi nedeniyle linke tıklayamıyorsanız, lütfen linki kopyalayıp internet
tarayıcınıza yapıştırınız)
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.
Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:147 K.5 D.503 Alsancak/İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0271) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
Download

2015-075 Gelir Vergisi Uygulamasında 2016 Yılında Geçerli Olacak