31 Aralık 2015 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29579
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:
2016 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
Konu
MADDE 1 – (1) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve
Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca
hazırlanan ve 2016 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi
ekte yer almaktadır.
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Tarife 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Eki için tıklayınız
Tebliğ
Serbest Muhasebecilik
Disket, ekler film
1
Tebliğ
Serbest Muhasebecilik
Disket, ekler film
2
Tebliğ
Serbest Muhasebecilik
Disket, ekler film
3
Tebliğ
Serbest Muhasebecilik
Disket, ekler film
4
Tebliğ
Serbest Muhasebecilik
Disket, ekler film
5
Tebliğ
Serbest Muhasebecilik
Disket, ekler film
6
Tebliğ
Serbest Muhasebecilik
Disket, ekler film
7
Tebliğ
Serbest Muhasebecilik
Disket, ekler film
8
Tebliğ
Serbest Muhasebecilik
Disket, ekler film
9
Tebliğ
Serbest Muhasebecilik
Disket, ekler film
10
Tebliğ
Serbest Muhasebecilik
Disket, ekler film
11
Tebliğ
Serbest Muhasebecilik
Disket, ekler film
12
Download

(Gelir İdaresi Başkanlığı)`ndan: 2016 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK