SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı STK Temsilcileriyle Biraraya
Geldi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, Sosyal Güvenlik
Kurumu ve personeli ile ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle
biraraya geldi.
SGK başkanlık binasında gerçekleştirilen tanışma ve istişare toplantısına Sosyal
Güvenlik Müfettişleri Derneği, Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği, Sosyal Güvenlik
Denetmenler Derneği, Sosyal Güvenlik Şube Müdürleri Derneği, Sosyal Güvenlik Şefler
Derneği, Sosyal Güvenlik İcra Memurları Derneği ile Sosyal Güvenlik Sağlık Çalışanları
Derneği temsilcileri katıldı.
Kurum
Başkanı
Dr.
Selim
Bağlı
tanışma
ve
istişare
toplantısında
yaptığı
konuşmada, dernek temsilcilerinin toplantıya gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti.
Kurum personelinin memnuniyetinin kurumun performansını etkilediğini dile
getiren Dr. Mehmet Selim Bağlı, bu tür istişare toplantılarının devam edeceğini söyledi.
Download

SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı STK Temsilcileriyle Biraraya