TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :10.85
Adı :
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yılı : 2015
Ay : 11
Ekonomik
Kodlar
GELİRLERİN
600
TÜRÜ
Cari Yıl (N)
5.635.228,70
GELİRLER HESABI
600
01
600
600
01
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
2.950.525,78
01
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
1.270.467,07
600
600
01
05
Damga Vergisi
01
06
Harçlar
600
03
600
03
600
600
03
600
600
04
600
600
05
01
Faiz Gelirleri
05
03
Para Cezaları
600
600
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
98.413,91
Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VElEd Gel
219.545,77
600
600
25
01
Gen BütKap Kamu İdBedelsiz Olarak Al Mali Olmayan VElEd Gel
193.230,68
25
05
Mahalli İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VElEd Gel
Vergi Gelirleri
5.002.520,78
781.417,93
110,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
143.009,03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
98.091,04
06
Kira Gelirleri
44.917,99
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
04
04
1.947,00
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla
Diğer Gelirler
05
25
1.315,18
168.477,03
GELİRLERİN TOPLAMI :
28/12/2015 10:38
1.947,00
268.206,12
26.315,09
5.635.228,70
Sayfa 1 / 1
Download

TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI