T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
29.12.2015
DUYURU
2016 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GÖRMEYE YARDIMCI
TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ DUYURU
2016 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşmesi
ekte yayımlanmış olup, 01/01/2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
Kurumumuzla sözleşmeli optisyenlik müesseselerinin mevcut sözleşmeleri
31/12/2015 tarihi itibariyle sona erecek olup, tüm illerde 2016 yılı Görmeye Yardımcı
Tıbbi Malzeme Sözleşmesini 11/01/2016 tarihi mesai saati bitimine kadar imzalaması
gerekmektedir.
Ancak, sistemde sözleşme sonrası ödemelerde sorun yaşanmaması için reçete
giriş kayıt işlemlerine izin verilmeyecektir. Diğer tüm işlemler optisyenlik müesseseleri
tarafından yapılabilecektir.
Yukarıda belirtilen süreler içerisinde sözleşme yenilemek için Kurumun taşra
teşkilatına 11/01/2016 tarihi mesai saati bitiminden sonra müracaat eden
müesseselerin 01/01/2016 tarihinden itibaren sözleşmeleri askıya alınacak olup,
müracaat tarihine kadar olan süre içerisindeki reçete bedelleri ödenmeyecektir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Ek:
1-2016 Yılı Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşmesi
Adres: Ziyabey Cad.No:6 PK:06510Balgat/ANKARA
e-posta:[email protected]
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Sb.Sor.Ecz N.A.YILMAZ AKIN Telefon (0312) 207 88 98 Faks: 0312 207 81 56
Download

Duyuru