Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın
2015 Yılı A y d ı n l a n m a Makaleleri [86 adet]
No
1
Makalenin konusu
“F savcıları görevden alındı” ama ??
2
AKP İktidarının 12 Yıllık Özelleştirme Talanının
Dehşet Verici Muhasebesi
3
Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 95. Yıl Dönümü ve
Öncesi..
4
ULUSAL İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKA
BELGESİ 2 ve 3 Üzerinde Düşünceler
5
118. SESSİZ ÇIĞLIK EYLEMİNDE BULUŞALIM…
6
EKONOMİDE SULAR ISINIRKEN…
7
CIA Türkiye İstasyon Şefi Mr. Fuller
Yine Operasyonda mı?
8
EĞİTİM-İŞ’ten POLİS DEVLETİ
GÖRÜNTÜLERİ SERGİSİNE ÇAĞRI..
9
AYM; Askeri Casusluk davasında ‘hak
ihlali var..’ TPK’nin Yürüttüğü Tarihsel
Savaşım… ve Türkiye Gündemi..
10
Doğu Perinçek, AİHM’de Savunma
Hakkını Kullanmalıdır!
11
Paris’teki kanlı irtica saldırısını kınıyoruz; ama…
12
Dinamik Nüfus Yapısının Korunması
Programı Eylem Planı Üzerine
13
Doğu Perinçek’in Yurtdışına Çıkış İznini
Kim – Neden Engelliyor??
14
Başbakan
Yayımlandığı yer(ler)
Tarihi
http://ahmetsaltik.net/2015/0
1/01/f-savcilari-gorevdenalindi/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
1/01/bir-yilin-degil-biriktidarin-ozellestirmemuhasebesi/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
1/02/ataturkun-ankarayagelisinin-95-yil-donumuetkinlikleri-ve/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
1/03/ulusal-is-sagligi-veguvenligi-politika-belgesi-ii-ve3-uzerinde-dusunceler/
01.01.2015
http://ahmetsaltik.net/2015/0
1/03/118-sessiz-ciglikeyleminde-bulusalim/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
1/08/turk-is-dunyasini-dovizkuru-vurdu/, 08.01.2015
http://ahmetsaltik.net/wpadmin/post.php?post=29536&
action=edit&message=1,
08.01.2015
http://ahmetsaltik.net/2015/0
1/09/egitim-isten-polis-devletigoruntuleri-sergisine-cagri/
03.01.2015
http://ahmetsaltik.net/2015/0
1/10/aym-askeri-casuslukdavasinda-hak-ihlali-var-veturkiye-gundemi/
10.01.2015
http://ahmetsaltik.net/2015/0
1/11/dogu-perincek-aihmdesavunma-hakkinikullanmalidir/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
1/11/paristeki-kanli-irticasaldirisini-kiniyoruz-ama/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
1/12/dinamik-nufus-yapisininkorunmasi-programi-eylemplani/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
1/15/dogu-perincekinyurtdisina-cikis-iznini-kimneden-engelliyor/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
1/17/basbakan-davutoglununcumhuriyete-bedeli-olur-sozu-
11.01.2015
01.01.2015
02.01.2015
03.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
09.01.2015
12.01.2015
12.01.2015
15.01.2015
17.01.2015
1
Davutoğlu’nun Cumhuriyet’e “Bedeli
uzerine/
olur” Sözü Üzerine..
15
Doğu Perinçek’in Yurtdışı Yasağının
AİHM Davası İçin Kaldırılması Üzerine
16
TBMM’de 4 Eski Bakan’ın Aklama
Oylamasının Çağrışımları
17
RTE’nin TCMB’na Çatmasının Arka
Yüzü ve
Ülkeye Muazzam Maliyeti
18
19
20
21
http://ahmetsaltik.net/2015/0
1/20/29763/
20.01.2015
http://ahmetsaltik.net/2015/0
1/21/tbmmde-4-eski-bakaninaklama-oylamasinincagrisimlari/
21.01.2015
http://ahmetsaltik.net/2015/0 23.01.2015
1/23/doviz-acigi-ulusal-gelirinyarisini-asti-ve-rtenin-tcmbnacatmasinin-arka-yuzu/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
1/28/tuik-nufus-verileri2014’te Nüfus 1 Milyondan Çok Arttı;
2014te-nufus-1-milyondan-cokartti-gereksiz-ve-hizlaGereksiz ve Hızla Çoğalıyoruz..
cogaliyoruz/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
Yaşar Kemal’in Usta’ya!
2/01/yasar-kemalin-sondurumuyla-ilgili-aciklama/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
Aydınlanma Şehitleri Muammer Aksoy
2/01/aydinlanma-sehitleriile Abdi İpekçi’ye Utanç ve Acıyla..
muammer-aksoy-ile-abdiipekciye-utanc-ve-aciyla/
RTE’nin TCMB’na Çatmasının Arka Yüzü ve Ülkeye http://ahmetsaltik.net/2015/0
2/09/29809/
TÜİK 2014 Sonu Nüfus Verileri :
28.01.2015
01.02.2015
01.02.2015
09.02.2015
Muazzam Maliyeti : Devrim Şehitleri Uğur
Mumcu’ya
ve Prof. Muammer Aksoy’a Armağan
22
Türkiye AKP-RTE’nin Cehennemi Kısır
Döngüsüden Çıkarılmalıdır..
23
TBMM’de AKP Vahşeti – Azgınlığı.. ve
Muhalefetin Çığlığı…
24
Özgecan Aslan Cinayetinin 1.
Haftasında AKP İktidarına Çağrımız…
25
AKP’nin Türkiye’ye Yüklediği Ürkütücü
Borçlar ve Düşündürdükleri
26
Yaşar Kemal Usta’ya Uğurlar Ola…
27
Seçime 95 Gün Kala Akp’nin Hazin
Halleri…
28
Sağlıkta Dönüşümün Dönüşümsüz
http://ahmetsaltik.net/2015/0
2/20/turkiye-akp-rtenincehennemi-kisir-dongusudencikarilmalidir/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
2/22/tbmmde-akp-vahsetiazginligi-ve-muhalefetincigligi/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
2/23/30292/
21.02.2015
http://ahmetsaltik.net/2015/0
2/26/akpnin-turkiyeyeyukledigi-urkutucu-borclar-vedusundurdukleri/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
3/01/29738/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
3/05/secime-95-gun-kalaakpnin-hazin-halleri/
26.02.2015
http://ahmetsaltik.net/2015/0
3/10/30629/
10.03.2015
22.02.2015
23.02.2015
01.03.2015
05.03.2015
2
Çıkmazı…
29
‘Müşteri azalır’ diye sağlıktan
vazgeçtiler (AYDINLIK Gazetesi)
30
“Sosyal Demokrasi” Gerçekte Ne
Demek??
http://www.aydinlikgazete.co
m/toplum/musteri-azalir-diyesagliktan-vazgectilerh65052.html
http://ahmetsaltik.net/2015/0
3/15/sosyal-demokrasigercekte-ne-demek
12.03.2015
15.03.2015
31
Narsistik Kişilik Bozukluğu Ve Erdoğan
http://ahmetsaltik.net/2015/0
3/19/erdoganin-akil-sagligi/
19.03.2015
32
ÖCALAN’ın 21 Mart 2015 Nevruz İletisi Üzerine
http://ahmetsaltik.net/2015/
03/23/ocalanin-nevruzmesajinin-dusundurdukleri/
23.03.2015
33
Borçlar Ürkütücü Boyutta
34
Bir Cumhuriyet Savcısı ile İki
TÜRKİYE SORUNLARI
Nisan 2015
sayı 104, Nisan 2015, syf. 52-55 sayısı
http://ahmetsaltik.net/2015/0 04.04.2015
4/03/bir-cumhuriyet-savcisi-ileiki-eylemcinin-oldurulmesi-ve/
Eylemcinin Öldürülmesi, Hukuk
Devletimiz ve, ve….
35
E. Amiral Türker Ertürk’ün Savunması Üzerine
36
TBB; TÜRK-İŞ; HAK-İŞ ve DİSK’ten
EMEĞİN HUKUKU KURULTAYI…
37
‘MİT TIR’ları” Silah Taşıyordu!
38
Dr. Kamil Furkun Cinayeti Üzerine…
39
Sağlık Bakanı Dr. M. Müezzinoğlu’na 10 Soru
ve 1 Öneri.. Dr. Kamil Furtun cinayeti üzerine..
40
41
http://ahmetsaltik.net/2015/
05/04/turker-erturksavunmamdir/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
5/27/tbb-turk-is-hak-is-vediskten-emegin-hukukukurultayi/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
5/30/mit-tirlari-silah-tasiyordu/
http://ahmetsaltik.net/2015/
05/31/yastayiz-isyandayiz-1haziran-2015-Pazartesi-gunuhastanelerimize-girmiyoruz/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
6/01/doktorlar-is-birakiyoruzsaglik-bakanina-10-ivedi-soru/
04.05.2015
27.05.2015
30.05.2015
01.06.2015
02.06.2015
Yüksek Seçim Kurulu’na Açık Tarihsel Çağrımızdır.. http://ahmetsaltik.net/2015/0 04.06.2015
HOMO HOMINI LUPUS : 7 Haziran 2015 Seçim
Yazısı
42
“Tayyip Erdoğan’a Yüce Divan göründü!”mü??
43
Birleşik Büyük Kürdistan’a = 2. İsrail’e ve
Postmodern ya da Yeni Sevr’e = Bölünmeye Beş
Kala…
6/04/aydinlardan-erdoganakarsi-bildiri/
http://ahmetsaltik.net/2015/
06/06/homo-homini-lupusinsan-insanin-kurdudur-mu/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
6/09/tayyip-erdogana-yucedivan-gorundu-mu/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
6/20/isid-turkiyede-allah-sizikorusun/
05.06.2015
09.06.2015
20.06.2015
http://ahmetsaltik.net/2015/0
6/20/3oğu3ra3-buyukkurdistana-2-israile-vepostmodern-ya-da-yeni-sevrebolunmeye-bes-kala/
3
44
Büyük Kürdistan’ın Top Sesleri ve
Eşbaşkan’ın Sahte Çığlıkları..
45
Yunanistan’ın Borç Bunalımı ve Türkiye Dersleri…
46
AKP İktidarı RTE Eliyle Hukuk Dışı Ama
de facto Sürdürülüyor..
47
Gökçek’in Otopark Mafyasının Cinayeti!
48
Bay RTE’nin Kaçak Sarayının Kaçacak Yeri Kaldı
mı??
49
“Kürt sorunu” mu “Kürt yurttaşların sorunları”
mı??
50
Suruç Katliamı; Devletin ve AKP’nin Sorumluluğu
Ne Yapmalı ??
51
Suruç Katliamının Gerçek Sorumlusu ve Ne
Yapmalı?
52
53
14 Yaşındaki Kıza Aile Boyu Tecavüz!
Erdoğan Nereye Koşuyor, Türkiye ve AKP’yi
Nereye Sürüklüyor?
55
NATO Toplantısı Üzerine…
56
AKP – RTE’nin Yüz Kızartıcı Suriye Politkası
ve Gelinen Yer
57
29.06.2015
30.06.2015
09.07.2015
09.07.2015
10.07.2015
20.07.2015
http://ahmetsaltik.net/2015/0 22.07.2015
7/22/suruc-katliami-devletinve-akpnin-sorumlulugu-neyapmali/
http://ahmetsaltik.net/2015/0 22.07.2015
7/22/suruc-katliaminin-gerceksorumlusu-kim-ve-ne-yapmali/
Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı‘nın 41. Yılı Kutlu Olsun! http://ahmetsaltik.net/2015/0 23.07.2015
Ve Türkiye’nin “denetimli IŞİD Kaosu”..
54
http://ahmetsaltik.net/2015/0
6/29/buyuk-kurdistanin-topsesleri-ve-esbaskanin-sahtecigliklari/
Yunanistan’in_borc_bunalimi_v
e_Turkiye_Dersleri
http://ahmetsaltik.net/2015/0
7/09/akp-iktidari-rte-eliylehukuk-disi-ama-de-factosurduruluyor/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
7/09/ankarada-gokcekinotopark-mafyasinin-cinayeti/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
7/10/bay-rtenin-kacaksarayinin-kacacak-yeri-kaldimi/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
7/20/kurt-sorunu-mu-kurtyurttaslarin-sorunlari-mi/
AKP Dışında 3 Partiye 10 Maddelik
“Çekirdek Protokol” Koalisyonu Önerisi
58
AKP’nin IŞİD Oyunu ve Olası Sonuçları..
59
ERDOĞAN’ın RUS RULETİ
60
Marmara Depreminin 16.; AKP – RTE Depreminin
7/20/kibris-mutlu-barisharekatinin-40-yili-2/
http://ahmetsaltik.net/2015/
07/24/14-yasindaki-kiza-aileboyu-tecavuz-ve-turkiyenindenetimli-isid-kaosu/
http://ahmetsaltik.net/2015/
07/27/32638/
24.07.2015
27.07.2015
http://ahmetsaltik.net/2015/0 28.07.2015
7/28/nato-genel-sekreterindenguvenli-bolge-aciklamasi/
http://ahmetsaltik.net/2015/0 02.08.2015
8/01/akp-rtenin-yuz-kizarticisuriye-politkasi-ve-gelinen-yer/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
8/03/32796/
03.08.2015
http://ahmetsaltik.net/2015/0
8/09/akpnin-isid-oyunu-veolasi-sonuclari/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
8/16/erdoganin-rus-ruleti/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
8/17/4oğu4ra-depreminin-16akp-rte-depreminin-13-yili/
09.08.2015
16.08.2015
17.08.2015
4
13. Yılı
61
Dolar 3 Tl’ye Koşuyor.. Ya AKP – RTE ve
Sürükledikleri Türkiye ??
62
TSK’dan önemli açıklama ve çağrışımları..
63
Şehit Cenazesinde Erdoğan Tepkisi ve
Düşündürdükleri…
64
Mehmetçiğe Sesleniş!
65
Danıştay, MEB’in İmam Hatip Liselerine Yönelik
Kayırmacı Yaklaşımına “Dur” Dedi
66
Sağlık Hizmetlerinde Dikenli Kirpi Dönemi…
67
Suriyeli Sığınmacı Bunalımı ve Dehşeti..
68
08 Eylül 2015 Gecesi Türkiye
69
MHP’den ‘Açılımcılar’a suç duyurusu ve
düşündürdükleri
70
Ekonomik Büyüme Dolara Yenildi!
71
Toplumsal Baskının Sosyo-Politik Dinamiği ve
Varacağı Yer..
72
PKK’nın Silah Bırakma Koşulları
73
1 Kasım 2015 Seçim Sonuçları ve 2023’e Doğru
Türkiye
74
“Kürt Sorunu”nun Çözümü Toprak Reformu!
75
Erdoğan’ın Yeşil Ekonomi Hayali ve
Küresel Piyasaların Gazabı
76
Doğu ve Güneydoğu’da PKK’dan Kurtarılan
İl – İlçeler Dramı
77
Cumhurbaşkanına Hakaret Davaları – Cezaları
http://ahmetsaltik.net/2015/0
8/18/dolar-3-tlye-kosuyor-yaakp-rte-ve-surukledikleriturkiye/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
8/18/tskdan-onemli-aciklamave-cagrisimlari/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
8/20/sehit-cenazesindeerdogan-tepkisi-vedusundurdukleri/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
8/23/mehmetcige-mektup/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
8/23/danistaydan-imam-hatipliselerine-yonelik-kayirmaciyaklasima-dur/
http://ahmetsaltik.net/2015/0
8/29/saglik-hizmetlerindedikenli-kirpi-donemi/
http://ahmetsaltik.net/2015/
09/04/suriyeli-siginmacibunalimi-ve-dehseti/
http://ahmetsaltik.net/2015/
09/08/08-eylul-2015-gecesiturkiye/
http://ahmetsaltik.net/2015/
09/11/mhpden-acilimcilarasuc-duyurusu-vedusundurdukleri/
http://ahmetsaltik.net/2015/
09/12/ekonomik-buyumedolara-yenik-dustu/
http://ahmetsaltik.net/2015/
09/15/toplumsal-baskininsosyo-politik-dinamigi-vevaracagi-yer/
http://ahmetsaltik.net/2015/
09/28/altan-tan-pkknin-silahbirakma-sartlari/
http://ahmetsaltik.net/2015/
11/03/1-kasim-2015-secimsonuclari-ve-2023e-dogruturkiye/
http://ahmetsaltik.net/2015/
11/04/kurt-sorunununcozumu-toprak-reformu/
http://ahmetsaltik.net/2015/
11/10/erdoganin-yesilekonomi-hayali-ve-kureselpiyasalarin-gazabi/
http://ahmetsaltik.net/2015/
11/17/5oğu-ve-guneydogudapkkdan-kurtarilan-il-ilcelerdrami/
http://ahmetsaltik.net/2015/
11/19/cumhurbaskanina-
18.08.2015
18.08.2015
20.08.2015
23.08.2015
23.08.2015
29.08.2015
04.09.2015
08.09.2015
12.09.2015
13.09.2015
15.09.2015
29.09.2015
02.11.2015
04.11.2015
10.11.2015
17.11.2015
19.11.2015
5
hakaret-davalari-yasayauygun-gorunse-bile-hukukauygun-mu/
Yasaya Uygun Görünse Bile Hukuka Uygun mu,
Meşru mu??
78
AKP – RTE’nin Kanlı ve Batağa Saplanan Düşmanca http://ahmetsaltik.net/2015/
11/25/akp-rtenin-kanli-vebataga-saplanan-dusmancave-hukuk-disi-suriyepolitikasi/
http://ahmetsaltik.net/2015/
11/30/tahir-elci-cinayetinindusundurdukleri/
ve
Hukuk Dışı Suriye Politikası…
79
Tahir Elçi Cinayetinin Düşündürdükleri…
80
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 67 Yaşında!
81
Erdoğan’a Hakaret Davaları ve Cezaları Meşru mu
http://ahmetsaltik.net/2015/
12/10/bayrak/
??
82
NOBEL Ödüllü Prof. Aziz Sancar ile

R.T. Erdoğan Buluşması..
http://ahmetsaltik.net/2015/
12/11/cumhurbaskaninahakaret-sucunununanayasaya-aykiriligi-vecozum-onerileri-calistayi/
http://ahmetsaltik.net/2015/
25.11.2015
30.11.2015
10.12.2015
11.12.2015
14.12.2015
12/14/aziz-sancar-nobelataturk-ve-turkiyesi/
83
84
http://ahmetsaltik.net/2015/12
Bastırma Operasyonu
/18/bayrak/ (Günün yazısı)
Doğu – Güneydoğudaki İsyan Girişimini Bastırma
21.12.2015
Düşündürdükleri…
http://ahmetsaltik.net/2015/
12/20/chp-genel-baskani-snkilicdarogluna-acik-mektup/
(Günün yazısı)
http://ahmetsaltik.net/2015/
12/22/hdpnin-basvurusunaaymden-ret/ (Günün yazısı)
AKP’nin ODTÜ’de Mescit Tuzağı..
http://ahmetsaltik.net/2015/
28.12.2015
Savaşımına CHP “Tarafsız” Kalabilir mi?
85
86
18.12.15
Doğu ve Güneydoğuda Ayrılıkçı İsyanı
HDP’nin Başvurusuna AYM’den Red ve
23.12.2015
12/27/bekir-coskun-odtu/
(Günün yazısı)
6
Download

2015_Yili_Aydinlanma_Makaleleri _Listesi