Download

SORU 1: Aşağıda tanımı verilen f fonksiyonlarından hangisi integral