E-defter kolaylığını Ada Yazılım'la Yaşayın
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylı Ada Yazılım e-defter uygulaması ile her kurumun tutmak zorunda olduğu 'Yevmiye Defteri', 'Defteri Kebir' defterleri Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanır ve elektronik ortamda GİB'e gönderilir. Böylece sene sonunda noter defter
tastiği zorunluluğu kalkar ve defterin basılması, arşivlenmesi gibi zahmetli ve maliyetli işlemleri elektronik ortamda yapma imkanı tanır.
Ada Yazılım-e-defter modülü ile oluşturulan ve GİB tarafından onaylanan e-Defter dosyaları yasal süresi
içerisinde saklanmalıdır. İsteyen kurumlar oluşturdukları elektronik e-Defter dosyalarını, Ada Yazılım'ın
sağladığı e-Defter saklama hizmetiyle güvenli bir şekilde muhafaza edebilirler.
Avantajları

e-Defter uygulamasıyla baskı, kağıt, arşivleme ve kartuş masraflarından tasarruf sağlanır.

İşgücü, zaman ve onay maliyetleri gibi operasyonel maliyetlerde tasarruf sağlanır.

Elektronik ortamda istendiği zaman deftere ulaşma imkanı olur.

En önemlisi ise kağıttan ve kartuştan yapılacak tasarruf ile çevreye çok büyük katkı sağlanmış olur.
e-Defter Uygulamasını Kullanmaya başlarken neler yapılmalı?

E-defter uyumlu bir yazılım seçilmeli

Gelirler İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapılmalı,

Mali Mühür veya Elektronik Sertifika temin edilmeli
Balmumcu , Gazi Umur Paşa Sk. No:38/10 Bimar Plaza Beşiktaş - İstanbul Tel: 0 (212) 347 61 30
Download

E-defter kolaylığını Ada Yazılım`la Yaşayın