TUTANAK
Üniversitemiz Erasmus+ Değişim Programı çerçevesinde Akademik/İdari personel
Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında yapılan başvurular Rektörlükçe
oluşturulan komisyon tarafından 29.12.2015 tarihinde saat 14.00’de Doç. Dr. Ayhan
YILMAZ başkanlığında değerlendirilmiştir. Değerlendirme, Erasmus+ Uygulama El
Kitabında belirtildiği üzere "Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında,
değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan
personelin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar,
şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir" ilkesine göre hareket edilerek
gerçekleştirilmiştir. Buna göre Erasmus+ Ders verme ve Eğitim Alma Hareketliliği'nde
yapılan
başvuruların
değerlendirilmesinde;
daha
önce
personel
hareketliliğinden
faydalanmamış olmak ve Daha önce personel hareketliliğinde dahil olmayan bölüm ve
birimler ile yabancı dil puanları kıstas alınmıştır. Ek olarak evraklarını tamamlayamayan
başvurular değerlendirmeye alınmamıştır. Bu çerçevede yukarda belirtilen kıstaslar göre hem
ders verme hem de eğitim alma hareketliliğinde değerlendirme sonucunda ekte sunulan
başvuruların başarılı sayılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
Doç. Dr. Ayhan YILMAZ
Başkan
Öğr. Gör. Halil Özdemir
Erasmus+ Kurum Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Hasan KARAGEÇİLİ
Üye
Yrd. Doç. Dr. Arzu ÇIĞ
Üye
Yrd. Doç. Dr. Ali ÇETİN
Üye
Ders Verme Hareketliliği
Adı soyadı
Prof.Dr. Ömer ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Sait İZGİ
Fakülte/Bölüm
Mimarlık Mühendislik
Mimarlık Mühendislik
Faydalanma
Evet
Evet
Sonuç
Başarılı
Başarılı
Eğitim Alma Hareketliliği
Adı soyadı
Mustafa Kaya
Resul Babaoğlu
Şahin Ay
Fırat Şimşek
Hamit Yardım
Yakup Kars
Fakülte/Bölüm
Mimarlık Mühendislik
Rektörlük
Personel Daire Başkanlığı
Yapı İşleri Daire Başkanlığı
Sosyal Bilimler enstitüsü
Personel Daire Başkanlığı
Faydalanma
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Sonuç
Asil
Asil
Asil
Asil
Yedek/Hibesiz
Yedek/Hibesiz
Not:Ders Verme ve Eğitim Alma hareketliliklerinde başarılı bulunan ve Erasmus + yararlanıcısı olmayı hak eden
Akademik/İdari personellerin, davet mektubunun aslı, Ders Verme ve Eğitim Alma programlarının imzalı ve mühürlü
nüshalarını 31.01.2016 tarihine kadar Uluslar arası İlişkiler Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir. Yararlanıcılar pasaport
işlemlerini yapmakla yükümlü olup, ek olarak Ziraat Bankası Siirt Şubesi’nde Avro hesabı açmaları gerekmektedir.
Download

Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru Sonuçları