2016 YILINDA ASGARİ ÜCRET 1300 TL NET OLACAK,
İŞVERENE MALİYETİ NE OLACAK, ASGARİ ÜCRET
ARTIŞININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ
Asgari Ücret 2016 Yılında Net 1.300 TL olacak. Ak Parti’nin Seçim Vaatlerinden en önemlisi
olan ASGARİ ücret nihayet rakamını buldu 01.01.2016 tarihinden itibaren 1.300 TL olacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunca Her yıl Aralık Ayında belirlenmektedir. Bu komisyonda
İşçi Kesimini temsilen 5 temsilci, İşvereni temsilen 5 temsilci ve Devleti temsilen 5 Temsilci
bulunmakta ve Çoğunluğun verdiği karar geçerli olmaktadır.
Bu Belirlemede önceki yıllarda olduğu gibi Devletin oyu ALTIN değerinde ve hükümetin
belirleyeceği parametreler doğrultusunda belirlenmektedir. Hükümet Bu sefer işçiden yana
oyunu kullanacak ve 1 Ocak 2016 tarihinden sonra 16 Yaşından büyükler için Sanayi
Kesiminde uygulanacak ASGARİ ÜCRETİ 2016 Yılı için 1.300 TL NET olarak
belirleyecektir.
2016 YILI ASGARİ ÜCRETİN MALİYETİ NEDİR ?
Asgari Ücret 2015 Yılının 2. Altı aylık döneminde 1.273.50 TL Brüt, Net 910.43 TL’dir.
Asgari Geçim İndirimi İle Toplam Net Asgari Ücret 1.000.54 TL (Bekar İşçi için) olmaktadır.
2015 YILI
1.273,50
2016 YILI
1.647,00
ARTIŞ
373,50
Sigorta Primi İşçi Payı
178,29
230,58
52,29
İşsizlik Sigortası Primi
İşçi Payı
12,74
16,47
3,73
1.082,48
1.399,95
317,47
162,37
209,99
47,62
9,67
12,52
2,85
Kesintiler Toplamı
363,06
469,56
106,50
Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)
910,44
1.177,44
267,00
1,000,54
1300,97
300,43
Brüt Ücret
Gelir Vergisi Matrahı
Gelir Vergisi
Damga Vergisi
NET ÜCRET
(AGİ DAHİL)
2016 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NEDİR ?
ASGARİ ÜCRET
2015 YILI
1.273,50
2016 YILI
1.647,00
ARTIŞ
373,50
197,39
255,29
57,89
25,47
36,37
10,90
1.496,36
1.938,66
442,29
SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***)
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2
İŞVERENE TOPLAM MALİYET
2016 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NEDİR ?
NET ÜCRET
SGK MALİYETİ
VERGİ MALİYETİ
VERGİ+SGK MALİYETİ
TOPLAM MALİYET
2015 YILI
1.000,54
413,89
81,93
495,82
1.496,36
2016 YILI
1.300,97
538,71
98,98
637,69
1.938,66
ARTIŞ
300,43
124,81
17,05
141,87
442,29
2016 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ( AGİ ) TUTARLARI NEDİR ?
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU -1
BEKAR
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU (*)
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU
ORAN (%) -2
0,500
0,600
0,675
0,750
0,800
0,850
0,500
0,575
0,650
0,700
0,750
MATRAH
(Yıllık Brüt
Asgari Ücret
X AGİ
Oranı)-3
9.882,00
11.858,40
13.340,70
14.823,00
15.811,20
16.799,40
9.882,00
11.364,30
12.846,60
13.834,80
14.823,00
İNDİRİM
TUTARI
[(3) X
%15]-4
1.482,30
1.778,76
2.001,11
2.223,45
2.371,68
2.519,91
1.482,30
1.704,65
1.926,99
2.075,22
2.223,45
AYLIK
TUTAR
[(4)/12]
(5)
123,53
148,23
166,76
185,29
197,64
209,99
123,53
142,05
160,58
172,94
185,29
2016 YILI ASGARİ ÜCRETİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ NEDİR ?
Ülkemizde Asgari Ücret Tutarı İşverenler açısından önemli bir paremetre olup, hem ASGARİ
ÜCRET ile çalışan hem de diğer işçiler açısından ASGARİ ÜCRETTE oluşan artış önem arz
etmektedir. Bu nedenle Asgari Ücretin 1000.54 TL’den 1.300 TL’ye çıkması % 30 Oranında
bir artışı öngörmektedir.
Bize göre işverenlerin Hem Asgari Ücretli çalışanlarında, hem de diğer çalışanlarının ücret
artışlarını tetikleyecektir.
Ayrıca Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kesintileri dikkate alındığında önceki ücrete
nazaran Devletin Gelirlerinde % 30’luk bir artış oluşturacaktır.
Böylelikle, İşverenlerin Asgari Ücret artışının hem Asgari Ücretle çalışan personellerde hem
de Diğer Ücrette çalışan personellerin ücretlerinde % 30’ya yakın bir artış beklentisine yol
açacaktır. Tüm Ülkede bu maliyet artışları fiyatların artışına bir domino etkisi yaratma riski
vardır.
Öte yandan Asgari Ücrette oluşan artışın Türkiye Ekonomisinde Canlanmaya yol açacağını
şimdiden öngörmek mümkündür.
Bazı çevrelerce ASGARİ ÜCRET artışının yüksek tutulması gereksiz olduğu düşünülse de
Ekonomik hareketlenme sayesinde Oluşacak Maliyet artışları karşılanabilir olacaktır.
Bize göre, İlk dönemlerde İşverenlere % 30 oranında bir Maliyet artış yükü getirecek olup,
Ayrıca Kayıt dışı istihdamı arttırması beklenmektedir.
Ancak Hükümet tarafından alınacak etkin denetimler ve Firmalara personel istihdamını
özendiren SGK İndirimi ve Teşvikleri ile hem kayıt dışılığın önüne geçilebilir, hem de
işverenlerin maliyetleri bir nebze olsun desteklenebilir.
Download

2016 yılında asgari ücret 1300 tl net olacak, işverene maliyeti ne