Görsel Programlama 2 - Proje
Proje sunumu 28 Aralık 2015 de ders saatinde yapılacaktır.
Proje Dosyası ve Veritabanı Backup dosyası En geç 27 Aralık 2015 saat 23:59 a kadar
teslim edilmelidir.
([email protected] adresine mail başlığında Görsel2Proje_OgrNoAdSoyad,
ekinde Görsel2Proje_OgrNoAdSoyad.r (ralanarak uzantısı .r yapılacaktır) ekindede
dosyalar olacak şekilde mail gönderilecektir.)







Projemize ait veritabanı normalizasyona uygun ve projeyi kapsayacak şekilde olmalıdır.
(veritabanın eksik olması puanlamada etkili olacaktır. )
Projede bulunan tüm tablolara veri girişi, güncelleme ve silme işlemleri yapılmalıdır. (her
tablo için bir form şartı yoktur. Koşul her tabloda işlem yapılıyor olmasıdır.)
Projede kullanıcı girişi olmalıdır. Kullanıcı girişi yapılırken kullanıcı şifreleri veritabanında md5
li olarak tutuluyor olmalıdır.
Farklı türde kullanıcıların yetkileri farklı olmalıdır. (Ör: öğrenci bilgi sisteminde öğrenci giriş
yaptığında ve personel giriş yaptığında aynı bilgileri görmemelidir.)
Projemizde her formda genel menüler görünmelidir. (Menü türü serbesttir.)
Tasarım ve kodlamalar puanlandırmada dikkate alınacaktır.
Ayrıca görsel olarak yada içerik olarak zengin olan projeler ekstra puan alabilecektir.
Sunumları yapılmayan projeler puanlandırmaya dahil edilmeyecektir.
Geç gönderilen projelerden gün sayısına göre puan kırılacaktır yada dikkate alınmayacaktır.
Download

Görsel Programlama 2 - Proje Proje Dosyası ve Veritabanı Backup