T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
28.12.2015
DUYURU
KURUM İLE “SOSYAL GÜVENLİK KURUMU/VAKIF ÜNİVERSİTELERİ SAĞLIK
HİZMETLERİ PROTOKOLÜ” İMZALAMAK İSTEYEN VAKIF
ÜNİVERSİTELERİNİN DİKKATİNE
“Sosyal Güvenlik Kurumu/Vakıf Üniversiteleri Sağlık Hizmetleri Protokolü”ne ilişkin
24.12.2015 tarihli Duyuru ekinde yer alan protokolün imzalanması esnasında, vakıf
üniversiteleri sağlık hizmeti sunucularının yöneticisi, ortağı ve hekimlerine ilişkin adli
sicil kaydını gösterir belgenin iletilme süresi 29.01.2016 tarihi mesai saati bitimine
kadar uzatılmış ancak sözleşmenin 31.12.2015 tarihi mesai saati bitimine kadar
imzalanma koşulu aynen korunmuştur.
Bilgilerinizi rica ederim.
Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Sağlık Hizmetleri Sözleşme ve Uygulamaları Daire Başkanlığı
İrtibat
Adres
: Telefon:(312) 207 78 29
: Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA
Download

İmzalamak İsteyen Vakıf Üniversitelerinin Dikkatine