T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
DUYURU
17/01/2016 tarihinde yapılacak olan Maliye Bakanlığı Hazine Avukatlığına Giriş Sınavı
yazılı bölümü Gelir İdaresi Başkanlığı Binası (OECD Çok Taraflı Vergi Merkezi) 25 Mart
Mahallesi, İstiklal Caddesi, No:7 Yenimahalle/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.
Adayların sınava gelmeden önce dikkat edecekleri hususlar, sınav programı ve sınava
katılmaya hak kazanan 600 (altı yüz) adayın sınav yerlerine ilişkin bilgileri içeren liste aşağıda
gösterilmiştir. 30/12/2015
Maliye Bakanlığı
Başhukuk Müşavirliği ve
Muhakemat Genel Müdürlüğü
I- ADAYLARIN SINAVA GELMEDEN ÖNCE DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1. Adayların; kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi ile
(Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik numarası olan sürücü belgesi ya da pasaport)
ikametgahlarına gönderilecek olan Hazine Avukatlığı Sınav Giriş Belgesini sınav
esnasında yanlarında bulundurmaları ve sınav görevlisine ibraz etmeleri gerekmektedir.
2. Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, hesap makinesi, telsiz, cep bilgisayarı, vb.
elektronik cihazları sınav süresince yanlarında bulundurmaları yasaktır. Bu
cihazların bulundurulduğunun veya kullanıldığının tespit edilmesi halinde durum
tutanağa bağlanacak ve ilgili adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
3. Adayların sınavda yanlarına kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulundurmaları
gerekmektedir.
II- SINAV PROGRAMI
Başlama Saati:
10:00
Bitiş Saati:
12:00
III- YAZILI BÖLÜME GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR VE SINAV YERLERİNİ
GÖSTERİR LİSTE
Download

Hazine Avukatlığı Giriş Sınavı Yazılı Sınav Yeri İlanı