AAT KİMLİK BELGESİ (EK1) VE BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
05.05.2015 tarihli ve 2015/06 Genelge Kapsamında; düzenlenmesi gereken AAT Kimlik Belgelerinin
EK-1 Başvuru ekinde, 111 Gelir Kodlu 375 TL (2015 yılı) belgelendirme ücretinin yatırıldığına ilişkin
dekontun sunulması gereklidir.
Ayrıca; Ek-1 Başvuru formlarının eksiksiz olarak doldurulması, öncelikle Çevre Bilgi Sisteminde tesis
kaydının oluşturulması ve tesis bilgilerinde, adres ile ilgili bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir.
**Genelge kapsamında verilen yasal süre 05.09.2015 tarihinde sona ermiş olup, başvurusu
bulunmayan tesislerin ivedilikle yukarıda belirtilen hususlara dikkat ederek Müdürlüğümüze müracaat
etmesi gereklidir.
http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/atiksugenelgesi.pdf
Download

AAT Kimlik Belgesi (EK