ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
Tarih
Etkinlik Türü/Adı
Tanımı
Mezunlar Buluşması 2013
1
15 Eylül 2013
Buluşma
1.Sınıf Öğrencileri
Oryantasyon Toplantısı
2
19 Eylül 2013
Toplantı
1.Sınıf Öğrencileri
Oryantasyon Toplantısı
3
20 Eylül 2013
Toplantı
Biyofotonik Ar-Ge
Laboratuvarı Güvenlik
Eğitimi
4
20 Eylül 2013
Seminer
1.Sınıf Öğrencileri
Oryantasyon Toplantısı
5
23 Eylül 2013
Toplantı
1.Sınıf Öğrencileri
Oryantasyon Toplantısı
6
23 Eylül 2013
Toplantı
1.Sınıf Öğrencileri
Oryantasyon Toplantısı
7
24 Eylül 2013
Toplantı
1.Sınıf Öğrencileri
Oryantasyon Toplantısı
8
24 Eylül 2013
Toplantı
Düzenleyen
Birim
Çankaya
Üniversitesi
Mezunlar Birimi
Çankaya
Üniversitesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Çankaya
Üniversitesi FenEdebiyat
Fakültesi
Çankaya
Üniversitesi
Elektronik ve
Haberleşme
Mühendisliği
Bölümü
Çankaya
Üniversitesi
Mimarlık
Fakültesi
Çankaya
Üniversitesi
Endüstri
Mühendisliği
Bölümü
Çankaya
Üniversitesi
Adalet Meslek
Yüksek Okulu
Çankaya
Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Ulusal
300
Ulusal
250
Ulusal
100
Ulusal
30
Ulusal
50
Ulusal
50
Ulusal
50
Ulusal
150
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
Tarih
Etkinlik Türü/Adı
Tanımı
1.Sınıf Öğrencileri
Oryantasyon Toplantısı
9
26 Eylül 2013
Toplantı
1.Sınıf Öğrencileri
Oryantasyon Toplantısı
10
26 Eylül 2013
Toplantı
1.Sınıf Öğrencileri
Oryantasyon Toplantısı
11
12
27 Eylül 2013
27 Eylül 2013
Toplantı
Fen-Edebiyat Fakültesi
Akademik Genel Kurul
Toplantısı
2013-2014 Akademik Yılı
Açılış Konseri "MANGA"
13
27 Eylül 2013
Toplantı
30 Eylül 2013
1 Ekim 2013
Çankaya
Üniversitesi
Mekatronik
Mühendisliği
Bölümü
Çankaya
Üniversitesi
Elektronik ve
Haberleşme
Mühendisliği
Bölümü
Çankaya
Üniversitesi FenEdebiyat
Fakültesi
Konser
Toplantı
1.Sınıf Öğrencileri
Oryantasyon Toplantısı
15
Çankaya
Üniversitesi
Meslek Yüksek
Okulu
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Ulusal
30
Ulusal
40
Ulusal
50
Ulusal
30
Ulusal
700
Ulusal
500
Ulusal
50
Rektörlük
Hazırlık Sınıfı Öğrencileri
için Oryantasyon
14
Düzenleyen
Birim
Toplantı
Çankaya
Üniversitesi
Hazırlık Sınıfı
Çankaya
Üniversitesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Bölümü
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
Tarih
Etkinlik Türü/Adı
Tanımı
1.Sınıf Öğrencileri
Oryantasyon Toplantısı
16
17
Toplantı
1 Ekim 2013
1-2 Ekim 2013
Hazırlık Sınıfı Öğrencileri
için Öğrenci
Topluluklarının Tanıtımı
Stant
1.Sınıf Öğrencileri
Oryantasyon Toplantısı
18
Toplantı
2 Ekim 2013
Erasmus Tanıtım Günü
19
2 Ekim 2013
Stant
1.Sınıf Öğrencileri
Oryantasyon Toplantısı
20
21
3 Ekim 2013
04 Ekim 2013 10 Ocak 2014
Toplantı
"Plastik Mavi Kapak
Toplama Kampanyası''
Görmeyenler Kültür ve
Birleşme Derneği Görme
engellilerin eğitim
faaliyetlerini
Yardım
sürdürebilmesi için gerekli
Kampanyası
araç-gereç temininin
sağlanabilmesi adına
''Mavi Kapak Toplama
Kampanyası''
Düzenleyen
Birim
Çankaya
Üniversitesi
Makine
Mühendisliği
Bölümü
Çankaya
Üniversitesi
Kültür Hizmetleri
Müdürlüğü
Çankaya
Üniversitesi
İnşaat
Mühendisliği
Bölümü
Çankaya
Üniversitesi
Uluslararası
İlişkiler Birimi
Çankaya
Üniversitesi
Malzeme Bilimi
ve Mühendisliği
Bölümü
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Ulusal
50
Ulusal
Ulusal
50
Ulusal
Ulusal
Çankaya
Üniversitesi
Kültür Hizmetleri
Müdürlüğü
Ulusal
50
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
Tarih
Etkinlik Türü/Adı
Tanımı
Is It Real? Structuring
Reality by Means of Signs
International Semiotic
22
8-9-10 Ekim 2013
Konferans
2013-2014 Akademik Yılı
Açılış Töreni
23
25
Tören
9 Ekim 2013
26
27
Toplantı
10 Ekim 2013
10 Ekim 2013
10 Ekim 2013
22 Ekim 2013
Çankaya
Üniversitesi
Mimarlık
Fakültesi
"Doğan Gürpınar'ın
"Ulusalcılık'' Kitabı
Hakkında Söyleşi" Doğan
Gürpınar, İstanbul Teknik
Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi
"Göstergebilim: Sanatta
Doğru ve Yanlış
Kavramları" Prof.Dr.
İlhami Sığırcı, Prof.Dr.
V.Doğan Günay
"Evren Balta Paker'in
"Küresel Güvenlik
Kompleksi'' Kitabı
Hakkında Söyleşi" Evren
Balta Paker, Yıldız Teknik
Üniversitesi Siyaset Bilimi
ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü Öğretim Üyesi
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Uluslararası
300
Ulusal
700
Ulusal
50
Ulusal
30
Ulusal
80
Ulusal
50
Rektörlük
Erasmus Bilgilendirme
Toplantısı
24
Düzenleyen
Birim
Çankaya
Üniversitesi
Uluslararası
İlişkiler Birimi
Çankaya
Üniversitesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Söyleşi
Panel
Çankaya
Üniversitesi FenEdebiyat
Fakültesi
Çankaya
Üniversitesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Söyleşi
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
Tarih
Etkinlik Türü/Adı
Tanımı
Liselere Yönelik Sınav
Kaygısı Semineri ve
Üniversite Tanıtımı
28
23 Ekim 2013
Seminer
"Mekan Sanatı Semineri"
Mimar Ziya Tanalı
29
23 Ekim 2013
Seminer
Liselere Yönelik Sınav
Kaygısı Semineri ve
Üniversite Tanıtımı
30
25 Ekim 2013
Seminer
Liselere Yönelik Sınav
Kaygısı Semineri ve
Üniversite Tanıtımı
31
32
30 Ekim 2013
30 Ekim 2013
Seminer
"Dış Ticaret ve Dış
Ticaretçilik" Türk
Dışticaret Vakfı Yönetim
Kurulu Üyesi DTM İhracat
Genel Müdürü ve Murat
Evirgen Orta Anadolu
İhracatçı Birliği Kurucu
Başkanı Dimeks Gıda
San ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Yönetim Kurulu Başkanı
31 Ekim 2013
Çankaya
Üniversitesi
Aileler ve
Üniversite Adayı
Öğrenciler Birimi
Çankaya
Üniversitesi
İnşaat
Mühendisliği
Bölümü
Çankaya
Üniversitesi
Aileler ve
Üniversite Adayı
Öğrenciler Birimi
Çankaya
Üniversitesi
Aileler ve
Üniversite Adayı
Öğrenciler Birimi
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Ulusal
200
Ulusal
100
Ulusal
200
Ulusal
200
Ulusal
75
Ulusal
200
Çankaya
Üniversitesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Panel
Liselere Yönelik Sınav
Kaygısı Semineri ve
Üniversite Tanıtımı
33
Düzenleyen
Birim
Seminer
Çankaya
Üniversitesi
Aileler ve
Üniversite Adayı
Öğrenciler Birimi
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
34
Tarih
31 Ekim 2013
Etkinlik Türü/Adı
"Aydınlıktan Karanlığa
İktidar: Orhan Pamuk
Romanlarında"
Dr. Beril Işık
Tanımı
Söyleşi
Liselere Yönelik Sınav
Kaygısı Semineri ve
Üniversite Tanıtımı
35
1 Kasım 2013
Seminer
TKB2L Müsabakası
Çankaya Üniversitesi- As
Osmaniye
36
37
38
1 Kasım 2013
4 Kasım 2013
5 Kasım 2013
6 Kasım 2013
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Çankaya
Üniversitesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Ulusal
35
Ulusal
200
Ulusal
150
Ulusal
50
Ulusal
40
Ulusal
200
Çankaya
Üniversitesi
Aileler ve
Üniversite Adayı
Öğrenciler Birimi
Çankaya
Üniversitesi Spor
Merkezi
Spor
Hazırlık Sınıfı ve 1.Sınıf
Öğrencileri için Klinik
Psikoloji Oryantasyon
Toplantısı
Dr. Meltem Ulu' nun
"Düğün ve Aile
Fotoğrafları: Değişen
İstanbul'un Tanıkları"
Kitabı Hakkında Söyleşi
Çankaya
Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
Toplantı
Söyleşi
Liselere Yönelik Sınav
Kaygısı Semineri ve
Üniversite Tanıtımı
39
Düzenleyen
Birim
Seminer
Çankaya
Üniversitesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Çankaya
Üniversitesi
Aileler ve
Üniversite Adayı
Öğrenciler Birimi
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
Tarih
Etkinlik Türü/Adı
Tanımı
"İş Dünyasında Algı
Yönetimi" Havva Tekin,
Helpa Akademi
40
41
6 Kasım 2013
7 Kasım 2013
Seminer
Öğrenci Toplulukları
Tanıtım Günü-Balgat
Kampüsü
Tanıtım
"Bulut Bilişim Güvenliği"
Bora Güngören
42
43
44
45
46
7 Kasım 2013
7 Kasım 2013
8 Kasım 2013
11 Kasım 2013
12 Kasım 2013
Seminer
İstanbul Üniversitesi,
Siyasal Bilgiler Fakültesi,
Uluslararası İlişkiler
Bölümü Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Murat Özyüksel'in
"Osmanlı
İmparatorluğu'nda Nüfuz
Mücadelesi: Anadolu ve
Bağdat Demiryolları"
Kitabı Hakkında Söyleşi
Öğrenci Toplulukları
Tanıtım Günü-Merkez
Kampüs
Hazırlık Sınıfı ve 1.Sınıf
Öğrencileri için Sağlık
Psikolojisi Oryantasyon
Toplantısı
"İş Yerinde Uyum
Uyumda Verim" Öğr. Gör.
Aslı Yalçın
Düzenleyen
Birim
Çankaya
Üniversitesi
Kariyer
Yönlendirme ve
Geliştirme
Merkezi
Çankaya
Üniversitesi
Kültür Hizmetleri
Müdürlüğü
Çankaya
Üniversitesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Bölümü
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Ulusal
100
Ulusal
350
Ulusal
50
Ulusal
50
Ulusal
550
Ulusal
50
Ulusal
25
Çankaya
Üniversitesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Söyleşi
Tanıtım
Toplantı
Eğitim
Çankaya
Üniversitesi
Kültür Hizmetleri
Müdürlüğü
Çankaya
Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
Çankaya
Üniversitesi
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
Tarih
Etkinlik Türü/Adı
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Ulusal
40
Ulusal
200
Çankaya
Üniversitesi
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
Ulusal
20
Çankaya
Üniversitesi
İnşaat
Mühendisliği
Bölümü
Ulusal
40
Ulusal
200
Spor
Çankaya
Üniversitesi Spor
Merkezi
Ulusal
200
Toplantı
Çankaya
Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
Ulusal
50
Tanımı
Erasmus Bilgilendirme
Toplantısı
47
48
49
50
12 Kasım 2013
14 Kasım 2013
14 Kasım 2013
14 Kasım 2013
Toplantı
Liselere Yönelik Sınav
Kaygısı Semineri ve
Üniversite Tanıtımı
"İş Sağlığı ve Güvenliği"
Uzman Dr. Nihat Bulut, İş
Sağlığı Uzmanı ve
Mak.Müh. Cengiz Ercan,
İş Güvenliği Uzmanı
'Impact of Foundation
Modeling on the Accuracy
of Response History
Analysis for a Tall
Building'' Yrd. Doç. Dr.
Salih Tileylioğlu, Çankaya
Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği Bölümü
Seminer
Eğitim
Seminer
Liselere Yönelik Sınav
Kaygısı Semineri ve
Üniversite Tanıtımı
51
15 Kasım 2013
Seminer
Çankaya ÜniversitesiHarran Üniversitesi
52
53
16 Kasım 2013
18 Kasım 2013
Hazırlık Sınıfı ve 1.Sınıf
Öğrencileri için Sosyal
Psikoloji Oryantasyon
Toplantısı
Düzenleyen
Birim
Çankaya
Üniversitesi
Uluslararası
İlişkiler Birimi
Çankaya
Üniversitesi
Aileler ve
Üniversite Adayı
Öğrenciler Birimi
Çankaya
Üniversitesi
Aileler ve
Üniversite Adayı
Öğrenciler Birimi
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
Tarih
Etkinlik Türü/Adı
Tanımı
Belgesel Fotoğraf
54
55
56
18 Kasım 2013
18-29 Kasım 2013
19 Kasım 2013
Seminer
Yardım Kampanyası
Standı (Kitap, Kırtasiye
Malzemesi vb.)
Erendüz Atasü ile
Kurgusal Metinler Üzerine
Söyleşi
Stant
Söyleşi
"Dünya Gençlik Forumu
ve Şenliği"
57
58
19 Kasım 2013
19 Kasım 2013
Yrd. Doç. Dr. İbrahim
Erdoğan, TÜGED Genel
Başkanı,
Prof. Dr. Ziya Burhanettin
Güvenç, Çankaya
Üniversitesi Rektörü,
Prof. Dr. Nabi Avcı,
Milli Eğitim Bakanı,
Ahmet Yesevi
Üniversitesi Sanat
Topluluğu-Konser
"Meslek İlgi ve
Envanterlerinin İş/Meslek
Teori ve Veritabanları
Çerçevesinde
İyileştirilmesi" Yrd.Doç.Dr.
Yonca Toker
Forum
21 Kasım 2013
Çankaya
Üniversitesi
Mimarlık
Fakültesi
Çankaya
Üniversitesi
Kültür Hizmetleri
Müdürlüğü
Çankaya
Üniversitesi
Türkçe-Tarih
Birimi
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Ulusal
100
Ulusal
Ulusal
T.C. İçişleri
Bakanlığı
Dernekler Dairesi
Başkanlığı,
Türkiye Gönüllü
Eğitimciler
Derneği
(TÜGED),
Uluslararası
Ankara
Büyükşehir
Belediyesi ve
Çankaya
Üniversitesi
40
250
Çankaya
Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
Seminer
Liselere Yönelik Sınav
Kaygısı Semineri ve
Üniversite Tanıtımı
59
Düzenleyen
Birim
Seminer
Çankaya
Üniversitesi
Aileler ve
Üniversite Adayı
Öğrenciler Birimi
Ulusal
40
Ulusal
200
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
Tarih
Etkinlik Türü/Adı
Tanımı
Liselere Yönelik Sınav
Kaygısı Semineri ve
Üniversite Tanıtımı
60
22 Kasım 2013
Seminer
Liselere Yönelik Sınav
Kaygısı Semineri ve
Üniversite Tanıtımı
61
62
25 Kasım 2013
25 Kasım 2013
Seminer
Hazırlık Sınıfı ve 1.Sınıf
Öğrencileri için Endüstri
ve Örgüt Psikolojisi
Oryantasyon Toplantısı
Toplantı
Dünya Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadele Günü
Kapsamında "Şiddete
Karşı Dur"
63
64
25 Kasım 2013
25 Kasım 2013
Tanıtım
Mimaride Güneş Işığı İle
Enerji Kullanımı
"Abdurrahman
Merzifonluoğlu"
Seminer
"Yabancı Dil Eğitimi"
Leslie Kelly, Racher
Gader Shafran
65
26 Kasım 2013
Düzenleyen
Birim
Çankaya
Üniversitesi
Aileler ve
Üniversite Adayı
Öğrenciler Birimi
Çankaya
Üniversitesi
Aileler ve
Üniversite Adayı
Öğrenciler Birimi
Çankaya
Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
Çankaya
Üniversitesi
Kadın
Çalışmaları
Araştırma ve
Uygulama
Merkezi
(KADUM)
Çankaya
Üniversitesi
Mimarlık
Fakültesi
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Ulusal
200
Ulusal
200
Ulusal
40
Ulusal
150
Ulusal
100
Ulusal
50
Çankaya
Üniversitesi
Hazırlık Sınıfı
Seminer
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
66
67
68
69
Tarih
26 Kasım 2013
27 Kasım 2013
28 Kasım 2013
28 Kasım 2013
Etkinlik Türü/Adı
"Kendi Hayatının Koçu Ol"
Pelin Kohn, İzgören
Akademi
Çankaya Üniversitesi
Uluslararası Ticaret
Bölümü Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Mahir Nakip'in
"The Historical and
Cultural Identity of Kirkuk''
Kitabı Hakkında Söyleşi
"Investigation of Ti-Based
Composites and Porous
Materials Designed for
Biomedical Applications"
Yrd. Doç. Dr. Ziya Esen
"Surface Activation of
Porous Ti6Al7Nb
Scaffolds" Uzman Ezgi
Bütev
Tanımı
Düzenleyen
Birim
Seminer
Çankaya
Üniversitesi
Kariyer
Yönlendirme ve
Geliştirme
Merkezi
29 Kasım 2013
Söyleşi
Seminer
Seminer
Seminer
TKB2L Müsabakası
Çankaya ÜniversitesiNevşehir Üniversitesi
71
29 Kasım 2013
Katılımcı
Sayısı
Ulusal
100
Ulusal
40
Uluslararası
45
Uluslararası
40
Ulusal
200
Ulusal
150
Çankaya
Üniversitesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Liselere Yönelik Sınav
Kaygısı Semineri ve
Üniversite Tanıtımı
70
Ulusal /
Uluslararası
Çankaya
Üniversitesi
Malzeme Bilimi
ve Mühendisliği
Bölümü
Çankaya
Üniversitesi
Malzeme Bilimi
ve Mühendisliği
Bölümü
Çankaya
Üniversitesi
Aileler ve
Üniversite Adayı
Öğrenciler Birimi
Çankaya
Üniversitesi Spor
Merkezi
Spor
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
72
73
Tarih
29 Kasım 2013
2 Aralık 2013
Etkinlik Türü/Adı
"Birbirimizi Anlayan
Çalışanlar Yaratmak"
Uzman Klinik Psikolog
Öğr.Gör. Tuğba Yılmaz
Hazırlık Sınıfı, 1.Sınıf ve
Psikoloji Bölümü
Öğrencileri için Psikoloji
Bölümünde Lisans
Programından Uzmanlığa
Giden Yolda Başarıya
Ulaşmak için İpuçları
Tanımı
Eğitim
75
2 Aralık 2013
2 Aralık 2013
Sunum
"Çocukluk Döneminde
İhmal ve İstismar" Uzman
Psikolog Özge Şahin
76
3 Aralık 2013
Katılımcı
Sayısı
Çankaya
Üniversitesi
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
Ulusal
30
Ulusal
40
Ulusal
200
Ulusal
50
Ulusal
50
Toplantı
Seminer
ECE 298 Staj Sunumları
Staj Yapan Öğrencilerin
Bilgi ve Tecrübelerinin
Paylaşılması
Ulusal /
Uluslararası
Çankaya
Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
Öğrencilerle Buluşma
74
Düzenleyen
Birim
Çankaya
Üniversitesi
Mimarlık
Fakültesi
Çankaya
Üniversitesi
Elektronik ve
Haberleşme
Mühendisliği
Bölümü
Çankaya
Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
Seminer
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
77
78
79
80
Tarih
4 Aralık 2013
9 Aralık 2013
9 Aralık 2013
9 Aralık 2013
Etkinlik Türü/Adı
"İlk Türk Kadınının Uçakla
Uçuşunun 100. Yılı"
Neslihan Özgür, Uçuş
Okulu Baş Uçuş
Öğretmeni, Canan
Akçakoca, Pilot Adayı
Öğrenci Pilot
"Okul Başarısı Hayat
Başarısı" Aydem Yönetim
Kurulu Başkanı Ceyhan
Saldanlı'
'Ankara'' Konulu Seminer
Prof. Dr. Ayşe Zeynep
Onur,
Mimarlık Fakültesi
Dekanı
"Mühendislik Fakültesi
Laboratuvar Açılışı" 1Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği Bölümü
Nano Teknoloji
Laboratuvarı
2- Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği
Bölümü Optik ve Fotonik
Laboratuvarı
3- Mekatronik
Mühendisliği Bölümü
Robotik ve Elektrik
Makineleri Laboratuvarı
Tanımı
Konferans
Seminer
Seminer
9 Aralık 2013
Çankaya
Üniversitesi
Kadın
Çalışmaları
Araştırma ve
Uygulama
Merkezi
(KADUM)
Çankaya
Üniversitesi
Kariyer
Yönlendirme ve
Geliştirme
Merkezi
Çankaya
Üniversitesi
Atatürk İlkeleri
İnkılap Tarihi
Araştırma ve
Uygulama
Merkezi (AAUM)
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Ulusal
50
Ulusal
60
Ulusal
100
Ulusal
100
Ulusal
75
Çankaya
Üniversitesi
Mühendislik
Fakültesi
Açılış
'Hospitality Furniture/Otel
Mobilyası
81
Düzenleyen
Birim
Seminer
Çankaya
Üniversitesi
Mimarlık
Fakültesi
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
Tarih
Etkinlik Türü/Adı
Tanımı
Eski Ankara Fotoğrafları
82
Fotoğraf
Sergisi
9-13 Aralık 2013
Belgesel Gösterimi
83
Film
Gösterimi
09-10 Aralık 2013
Liselere Yönelik Sınav
Kaygısı Semineri ve
Üniversite Tanıtımı
84
10 Aralık 2013
Seminer
"Stres ve Öfke
Meditasyonu" Gözde
Kesim, Helpa Akademi
85
10 Aralık 2013
Seminer
Mühendislik Fakültesi
Akademik Genel Kurul
Toplantısı
86
87
12 Aralık 2013
12 Aralık 2013
Toplantı
'1929 Dünya Ekonomik
Buhranı ve Türkiye''
Yrd. Doç. Dr. Alev Gözcü,
Dokuz Eylül Üniversitesi
Öğretim Üyesi
Konferans
Düzenleyen
Birim
Çankaya
Üniversitesi
Atatürk İlkeleri
İnkılap Tarihi
Araştırma ve
Uygulama
Merkezi (AAUM)
Çankaya
Üniversitesi
Türkçe-Tarih
Birimi
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Ulusal
Ulusal
50
Ulusal
200
Ulusal
60
Çankaya
Üniversitesi
Mühendislik
Fakültesi
Ulusal
50
Çankaya
Üniversitesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Ulusal
50
Çankaya
Üniversitesi
Aileler ve
Üniversite Adayı
Öğrenciler Birimi
Çankaya
Üniversitesi
Kariyer
Yönlendirme ve
Geliştirme
Merkezi
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
Tarih
Etkinlik Türü/Adı
Tanımı
Belgesel Gösterimi
88
89
90
Film
Gösterimi
13 Aralık 2013
13 Aralık 2013
13 Aralık 2013
"Yoksul İnsanları Üretken
ve Verimli Hale
Getirmenin Yolları" Dr.
İbrahim Ateş,
Yoksullara Yardım ve
Eğitim Vakfı Başkanı,
Prof. Dr. Ziya Burhanettin
Güvenç, Çankaya
Üniversitesi Rektörü
2013-2014 Yıllık Eğitim
Takvimi
''Önce Dinle, Sonra
Konuş''
Arş. Gör. Dilhun Ayaydın,
Çankaya Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Seminer
13 Aralık 2013
Spor
15 Aralık 2013
16 Aralık 2013
Katılımcı
Sayısı
Ulusal
50
Ulusal
150
Ulusal
30
Ulusal
250
Ulusal
110
Ulusal
50
Çankaya
Üniversitesi Spor
Merkezi
Sunum
"Yerin Güzelliği" Soner
Özdemir
93
Çankaya
Üniversitesi
Kariyer
Yönlendirme ve
Geliştirme
Merkezi
Eğitim
ECE 491 Bitirme Projesi
Ön Sunumları
92
Çankaya
Üniversitesi
Türkçe-Tarih
Birimi
Ulusal /
Uluslararası
Çankaya
Üniversitesi
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
TKB2L
Çankaya Üniversitesiİzmir BŞB.
91
Düzenleyen
Birim
Seminer
Çankaya
Üniversitesi
Elektronik ve
Haberleşme
Mühendisliği
Bölümü
Çankaya
Üniversitesi
Mimarlık
Fakültesi
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
Tarih
Etkinlik Türü/Adı
Tanımı
"Eski Ankara Fotoğrafları"
94
95
96
97
98
Fotoğraf
Sergisi
16-20 Aralık 2013
17 Aralık 2013
17 Aralık 2013
17 Aralık 2013
19 Aralık 2013
Yazar Ayla Kutlu'nun
Kadının Bölünmüş Kimliği
ve Kadın Destanı adlı
kitabı hakkında söyleşi
Yazar Ayla Kutlu'nun
Kadının Bölünmüş Kimliği
ve Kadın Destanı adlı
kitabının tanıtımı
"Cumhuriyetin İlanı"
Senem Gençtürk Hızal'ın
"Cumhuriyetin İlanı" kitabı
hakkında
"İş Sağlığı ve Güvenliği"
Uzman Dr. Nihat Bulut, İş
Sağlığı Uzmanı ve
Mak.Müh. Cengiz Ercan,
İş Güvenliği Uzmanı
Söyleşi
Stant
Konferans
Eğitim
20 Aralık 2013
Çankaya
Üniversitesi
Atatürk İlkeleri
İnkılap Tarihi
Araştırma ve
Uygulama
Merkezi (AAUM)
Çankaya
Üniversitesi
İngiliz Dili ve
Edebiyatı Bölümü
Çankaya
Üniversitesi
İngiliz Dili ve
Edebiyatı Bölümü
Çankaya
Üniversitesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Çankaya
Üniversitesi
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Ulusal
Ulusal
50
Ulusal
Ulusal
40
Ulusal
30
Ulusal
250
Çankaya
Üniversitesi Spor
Merkezi
TKB2L
Çankaya ÜniversitesiAnadolu Üniversitesi
99
Düzenleyen
Birim
Spor
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
Tarih
Etkinlik Türü/Adı
Tanımı
IE 407 Systems Analysis
Dersi Proje Sunumları
100
101
20 Aralık 2013
23 Aralık 2013
Sunum
Liselere Yönelik Sınav
Kaygısı Semineri ve
Üniversite Tanıtımı
Seminer
Mimari'de Fotorealistik
Görselleştirme
102
103
104
23 Aralık 2013
26 Aralık 2013
26 Aralık 2013
Seminer
Düzenleyen
Birim
Çankaya
Üniversitesi
Endüstri
Mühendisliği
Bölümü
Çankaya
Üniversitesi
Aileler ve
Üniversite Adayı
Öğrenciler Birimi
Çankaya
Üniversitesi
Mimarlık
Fakültesi
'Şirketler Hukuku
Sempozyumu''
Prof. Dr. Fırat Öztan,
Çankaya Üniversitesi
Öğretim Üyesi,
Prof. Dr. İsmail Kırca,
Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğretim
Üyesi,
Yrd. Doç. Dr. Hülya
Coştan,
Ankara Üniversitesi
Sempozyum
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Öğretim Üyesi,
Yrd. Doç. Dr. Aslı E.
Gürbüz Usluel, Bilkent
Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi,
Yrd. Doç. Dr. Şirin Güven,
Çankaya Üniversitesi
Öğretim Üyesi
Çankaya
Üniversitesi
Hukuk Araştırma
Danışma ve
Uygulama
Merkezi
Bölüm Danışma Kurulu
Toplantısı
Çankaya
Üniversitesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Bölümü
Toplantı
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Ulusal
100
Ulusal
200
Ulusal
50
Ulusal
150
Ulusal
25
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
105
106
Tarih
27 Aralık 2013
27 Aralık 2013
Etkinlik Türü/Adı
TKB2L
Çankaya ÜniversitesiAlanya Belediyesi
108
Seminer
6 Ocak 2014
06-07-08 Ocak
2014
"Anne Karnından 6 Yaşa
Kadar Uzanan Süreçte
İnsan Gelişimi" Gelişim
Psikolojisi I Dersi
Öğrencilerinin Poster
Ödevleri Sergisi
109
Yardım Kampanyası
Standı (Kitap, Kırtasiye
07-10 Ocak 2014 Malzemesi vb.)
110
7 Ocak 2014
İngilizce Hazırlık Sınıfı
Film Gösterimi-Merkez
Kampüs
7 Ocak 2014
İngilizce Hazırlık Sınıfı
Film Gösterimi-Balgat
Kampüsü
111
Spor
Öğrenme Sürecine Yeni
Bir Bakış: Beyin Temelli
Öğrenme
İngilizce Hazırlık Sınıfı
Film Gösterimi
107
Tanımı
Film
Gösterimi
9 Ocak 2014
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Çankaya
Üniversitesi Spor
Merkezi
Ulusal
200
Ulusal
35
Ulusal
50
Çankaya
Üniversitesi
Mütercim
tercümanlık
Bölümü
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
Çankaya
Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
Sergi
Stant
Ulusal
Çankaya
Üniversitesi
Kültür Hizmetleri
Müdürlüğü
Film
Gösterimi
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
Film
Gösterimi
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
'Yöneticinizi Yönetmek''
Yrd.Doç.Dr. Aslı Göncü
112
Düzenleyen
Birim
Eğitim
Çankaya
Üniversitesi
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
Ulusal
Ulusal
50
Ulusal
50
Ulusal
40
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
Tarih
Etkinlik Türü/Adı
Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği Danışma
Kurulu Toplantısı
113
114
9 Ocak 2014
2013-2014 Eğitim Öğretim
Yılı Güz Döneminde
Vitray ve Resim Derslerini
Alan Öğrencilerin
10-17 Ocak 2014
Yaptıkları Vitray ve
Resimlerin Sergisi
Tanımı
Toplantı
Sergi
MCS 491 Dersi Proje
Sunumları
115
116
117
118
10 Ocak 2014
13 Ocak 2014
13 Ocak 2014
15 Ocak 2014
Sunum
İngilizce Hazırlık Sınıfı
(Balgat Grubu)
Öğrencilerinin Proje
Sunumları
Intermediate Kuru Proje
Sunumu( Merkez
Kampüs)
Mavi Kapak Toplama
Kampanyası için
Toplanan Kapaklar
Görmeyenler Kültür ve
Birleşme Derneği’ne
iletilmiştir.
Sunum
Sunum
Yardım
Kampanyası
Pre-Intermediate Kuru
Proje Sunumu
119
16 Ocak 2014
Sunum
Düzenleyen
Birim
Çankaya
Üniversitesi
Elektronik ve
Haberleşme
Mühendisliği
Bölümü
Çankaya
Üniversitesi
Bölüm Dışı
Dersler
Koordinatörlüğü
Güzel Sanatlar
Birimi
Çankaya
Üniversitesi
MatematikBilgisayar
Bölümü
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
Çankaya
Üniversitesi
Kültür Hizmetleri
Müdürlüğü
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Ulusal
30
Ulusal
Ulusal
100
Ulusal
100
Ulusal
110
Ulusal
Ulusal
110
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
Tarih
Etkinlik Türü/Adı
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Ulusal
100
Ulusal
200
Ulusal
200
Ulusal
50
Spor
Çankaya
Üniversitesi Spor
Merkezi
Ulusal
200
Spor
Çankaya
Üniversitesi Spor
Merkezi
Ulusal
200
Çalıştay
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
Ulusal
100
Tanımı
ECE 491 Dersi Bitirme
Projesi Sunumları
120
20 Ocak 2014
Sunum
Liselere Yönelik Sınav
Kaygısı Semineri ve
Üniversite Tanıtımı
121
122
123
124
125
126
21 Ocak 2014
Seminer
24 Ocak 2014
TKB2L
Çankaya ÜniversitesiYalova VİP
28 Ocak 2014
"Tübitak Horizon 2020
Bilgilendirme ve Eğitim
Toplantısı" M.Emre
Yurttagül, TUBİTAK
30 Ocak 2014
TKB2L
Çankaya Üniversitesi-55
Gençlik
14 Şubat 2014
TKB2L
Çankaya ÜniversitesiAnadolu Üniversitesi
15 Şubat 2014
"Yabancı Dil Öğretiminde
Güncel Konular" Prof.Dr.
Aydan Ersöz, Defne
Akıncı Midas, A.Suzan
Öniz
Spor
Toplantı
Düzenleyen
Birim
Çankaya
Üniversitesi
Elektronik ve
Haberleşme
Mühendisliği
Bölümü
Çankaya
Üniversitesi
Aileler ve
Üniversite Adayı
Öğrenciler Birimi
Çankaya
Üniversitesi Spor
Merkezi
Çankaya
Üniversitesi
Teknoloji
Transfer Ofisi
Uygulama ve
Araştırma
Merkezi
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
127
128
Tarih
18 Şubat 2014
19 Şubat 2014
Etkinlik Türü/Adı
Çankaya Üniversitesi
Akademisyenlerine
Yönelik Teknoloji Transfer
Ofisi (TTO) Tanıtımı ve
Akademisyenlere Yönelik
Destekler Hakkında
Bilgilendirme Programı
Aktif Sanayici İşadamları
Derneği-Çankaya
Üniversitesi İşbirliği
Protokolü İmza Töreni ve
Öğrenci Proje Sunumları
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Ulusal
50
Ulusal
100
Toplantı
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
Ulusal
50
Toplantı
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
Ulusal
50
Eğitim
Çankaya
Üniversitesi
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
Ulusal
30
Çankaya
Üniversitesi
Mimarlık
Fakültesi
Ulusal
75
Tanımı
Seminer
Seminer
Bölüm Uyumlanma
Programı (Hazırlık Sınıfı)Merkez Kampüs
129
19 Şubat 2014
Bölüm Uyumlanma
Programı (Hazırlık Sınıfı)Balgat Kampüsü
130
19 Şubat 2014
Kararlarımız Yaşamımızı
Şekillendiriyor
131
20 Şubat 2014
Modüler Tasarım
132
24 Şubat 2014
Seminer
Düzenleyen
Birim
Çankaya
Üniversitesi
Teknoloji
Transfer Ofisi
Uygulama ve
Araştırma
Merkezi (TTO)
Çankaya
Üniversitesi
Teknoloji
Transfer Ofisi
Uygulama ve
Araştırma
Merkezi (TTO)
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
133
Tarih
26 Şubat 2014
Etkinlik Türü/Adı
Bölüm Uyumlanma
Programı Hazırlık Sınıfı
(Mimarlık Fakültesi)
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Ulusal
80
Konferans
Çankaya
Üniversitesi
İngiliz Dili ve
Edebiyatı Bölümü
Ulusal
50
Konferans
Çankaya
Üniversitesi
Uluslararası
İlişkiler Birimi
Ulusal
100
Film
Gösterimi
Çankaya
Üniversitesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Ulusal
50
Ulusal
40
Ulusal
200
Ulusal
200
Tanımı
Toplantı
"Native Americans"
Prof.Dr. Meldan Tanrısal
134
27 Şubat 2014
"Eurodesk Tanıtım"
Prof.Dr. Şule Erçetin
135
136
137
27 Şubat 2014
27 Şubat 2014
28 Şubat 2014
"Berlin-Die Sinfonie der
Grosstadt" Yön: Walther
Ruttmann
'Association Rule Mining
Using Lift Metric on Heart
Disease Dataset''
Seminer
TKB2L
138
28 Şubat 2014
Çankaya ÜniversitesiGüre Belediye
Spor
Liselere Yönelik Sınav
Kaygısı Semineri ve
Üniversite Tanıtımı
139
1 Mart 2014
Seminer
Düzenleyen
Birim
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
Çankaya
Üniversitesi
MatematikBilgisayar
Bölümü
Çankaya
Üniversitesi Spor
Merkezi
Çankaya
Üniversitesi
Aileler ve
Üniversite Adayı
Öğrenciler Birimi
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
140
141
Tarih
Etkinlik Türü/Adı
3 Mart 2014
"Ankara as a Roman City"
Yrd.Doç.Dr. Seldağ
Güneş Peschke
5 Mart 2014
Bölüm Uyumlanma
Programı Hazırlık Sınıfı
(Meslek Yüksek Okulu)
Tanımı
Seminer
Toplantı
"Berlin" Belgesel
Gösterimi
142
143
Film
Gösterimi
6 Mart 2014
7 Mart 2014
8 Mart Dünya Kadınlar
Günü için Çankaya
Üniversitesi Kadın
Forumu
Forum
Liselere Yönelik Sınav
Kaygısı Semineri ve
Üniversite Tanıtımı
144
145
8 Mart 2014
10 Mart 2014
Seminer
"Mehmet Yılmaz
Resimleri" Prof.Dr.
Mehmet Yılmaz
Seminer
Makina İmalatında Yerli
Katma Değerin
Arttırılması
146
11 Mart 2014
Konferans
Düzenleyen
Birim
Çankaya
Üniversitesi
Mimarlık
Fakültesi
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
Çankaya
Üniversitesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Çankaya
Üniversitesi
Kadın
Çalışmaları ve
Uygulama
Merkezi
Çankaya
Üniversitesi
Aileler ve
Üniversite Adayı
Öğrenciler Birimi
Çankaya
Üniversitesi
Mimarlık
Fakültesi
Çankaya
Üniversitesi
Teknoloji
Transfer Ofisi
Uygulama ve
Araştırma
Merkezi (TTO)
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Ulusal
100
Ulusal
50
Ulusal
50
Ulusal
150
Ulusal
200
Ulusal
50
Ulusal
100
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
147
Tarih
12 Mart 2014
Etkinlik Türü/Adı
Bölüm Uyumlanma
Programı Hazırlık Sınıfı
(Mimarlık Fakültesi)
Tanımı
Düzenleyen
Birim
Toplantı
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
TKB2L
148
14 Mart 2014
Çankaya ÜniversitesiYakın Doğu Üniversitesi
Spor
Liselere Yönelik Sınav
Kaygısı Semineri ve
Üniversite Tanıtımı
149
150
151
152
153
15 Mart 2014
17 Mart 2014
19 Mart 2014
19 Mart 2014
20 Mart 2014
Seminer
Endüstri Mirası:
Kavramlar, Kurumlar ve
Örnekler
Bölüm Uyumlanma
Programı Hazırlık Sınıfı
(Meslek Yüksekokulu)
Bölüm Uyumlanma
Programı Hazırlık Sınıfı
(Mimarlık Fakültesi)
"Buluşların ve Yeni
Fikirlerin Patentlerle
Korunma Süreci" Kaan
Dericioğlu
Ankara Patent Bürosu
Yönetici Ortağı
Seminer
Toplantı
Toplantı
Konferans
Roma Adlı Film Gösterimi
Yön: Federico Fellini
154
20 Mart 2014
Film
Gösterimi
Çankaya
Üniversitesi Spor
Merkezi
Çankaya
Üniversitesi
Aileler ve
Üniversite Adayı
Öğrenciler Birimi
Çankaya
Üniversitesi
Mimarlık
Fakültesi
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
Çankaya
Üniversitesi
Teknoloji
Transfer Ofisi
Uygulama ve
Araştırma
Merkezi (TTO)
Çankaya
Üniversitesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Ulusal
50
Ulusal
200
Ulusal
200
Ulusal
75
Ulusal
30
Ulusal
25
Ulusal
100
Ulusal
30
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
155
Tarih
21 Mart 2014
Etkinlik Türü/Adı
"Behaviour of the
Solutions to Ordinary and
Delay Differential
Equations" Prof.Dr.
Ioannis Stavroulakis
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Ulusal
40
Sunum
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
Ulusal
150
Seminer
Çankaya
Üniversitesi
Mimarlık
Fakültesi
Ulusal
80
Sunum
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
Ulusal
100
Toplantı
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
Ulusal
50
Sunum
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
Ulusal
100
Ulusal
100
Tanımı
Seminer
3. ve 4. Seviye
Öğrencilerinin Proje
Sunumları (Balgat Grubu)
156
24 Mart 2014
Dizaynografi: [Tasarım
Eyleminin Tasarımı]
157
24 Mart 2014
3.Düzey Öğrencilerin
Proje Sunumları
158
25 Mart 2014
Bölüm Uyumlanma
Programı Hazırlık Sınıfı
(Mimarlık Fakültesi)
159
26 Mart 2014
4.Düzey Öğrencilerin
Proje Sunumları
160
26 Mart 2014
2.Düzey Öğrencilerin
Proje Sunumları
161
27 Mart 2014
Sunum
Düzenleyen
Birim
Çankaya
Üniversitesi
Matematik Bilgisayar
Bölümü
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
162
Tarih
27 Mart 2014
Etkinlik Türü/Adı
"Osmanlının Son
Dönemde Şiir Eleştrisi"
Dr. Emine Tuğcu,
Başkent Üniversitesi Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü
Öğretim Görevlisi
50. Kütüphane Haftası
163
31 Mart-06 Nisan
2014
Tanımı
Konferans
Sergi
Bölüm Uyumlanma
Programı Hazırlık Sınıfı
(Mimarlık Fakültesi)
165
166
Toplantı
2 Nisan 2014
3 Nisan 2014
"Niyet Mektubunun Önemi
ve Hazırlanması" Özge
Eke Atilla, British
Education
Seminer
TKB2L
167
4 Nisan 2014
Çankaya ÜniversitesiBursa Büyükşehir
Belediye
Spor
"Signs in Science"
Öğr.Gör.Dr. Lutz Peschke
168
4 Nisan 2014
Çankaya
Üniversitesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Çankaya
Üniversitesi
Kütüphane Kütüphane
Haftası
Müdürlüğü
"Tuvale Dökülen Kum
Taneleri" Resim Sergisi
164 01-11 Nisan 2014
Düzenleyen
Birim
Seminer
Çankaya
Üniversitesi
Kütüphane
Müdürlüğü
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
Çankaya
Üniversitesi
Kariyer
Yönlendirme ve
Geliştirme
Merkezi
Çankaya
Üniversitesi Spor
Merkezi
Çankaya
Üniversitesi
MatematikBilgisayar
Bölümü
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Ulusal
50
Ulusal
100
Ulusal
Ulusal
50
Ulusal
50
Ulusal
200
Ulusal
30
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
169
170
171
172
Tarih
4 Nisan 2014
7 Nisan 2014
7 Nisan 2014
11 Nisan 2014
Etkinlik Türü/Adı
"İş Sağlığı ve Güvenliği"
Uzman Dr. Nihat Bulut, İş
Sağlığı Uzmanı ve
Mak.Müh. Cengiz Ercan,
İş Güvenliği Uzmanı
"Inged (İngilizce Eğitim
Derneği)" A. Suzan Öniz
(INGED), Rachel
Gader–Shafran
(Amerikan Elçiliği Eğitim
Programları Ofisi)
"Alüminyum - Cam Cephe
Elemanları" Sayın Verda
Sezer
"Connecting Lines and
Dots Applying Graph
Theory"
Prof. Hua Wang, Prof.
Goran Lesaja
Tanımı
Eğitim
Çalıştay
Seminer
Seminer
Freelance Writing and
Magazine Journalism
173
Söyleşi
14 Nisan 2014
Mimarın Seyir Defteri
174
14 Nisan 2014
Seminer
Liselere Yönelik
Üniversite Tanıtımı
175
17 Nisan 2014
Seminer
Düzenleyen
Birim
Çankaya
Üniversitesi
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
Çankaya
Üniversitesi
Mimarlık
Fakültesi
Çankaya
Üniversitesi
MatematikBilgisayar
Bölümü
Çankaya
Üniversitesi
İngiliz Dili ve
Edebiyatı Bölümü
Çankaya
Üniversitesi
Mimarlık
Fakültesi
Çankaya
Üniversitesi
Aileler ve
Üniversite Adayı
Öğrenciler Birimi
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Ulusal
30
Ulusal
150
Ulusal
75
Ulusal
30
Ulusal
30
Ulusal
80
Ulusal
200
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
Tarih
Etkinlik Türü/Adı
Düzenleyen
Birim
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Seminer
Çankaya
Üniversitesi
İngiliz Dili ve
Edebiyatı Bölümü
Ulusal
50
Spor
Çankaya
Üniversitesi Spor
Merkezi
Ulusal
200
Ulusal
90
Ulusal
20
Ulusal
75
Ulusal
100
Tanımı
"Müzik ve Edebiyat"
Ahmet Say
176
17 Nisan 2014
TKB2L
177
178
18 Nisan 2014
18 Nisan 2014
Çankaya ÜniversitesiMersin Kurtuluş
'Mimaride Seramik
Panolar''
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin
Özçelik, Hacettepe
Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi
Seramik Bölümü Öğretim
Üyesi
Çankaya
Üniversitesi İç
Mimarlık Bölümü
Seminer
Ekip Çalışması
179
180
181
Eğitim
18 Nisan 2014
21 Nisan 2014
21 Nisan 2014
"Museum Space:
Construction, Narration,
Representation" Prof.Dr.
Mimar Ayşen Savaş
'Türkiye’de Elektrik ve
Doğalgaz Piyasalarında
Yaşanan Reform
Süreçleri'' Mustafa Kurt
T.C. Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı Kamu
Sermayeli Kuruluş ve
İşletmeler Genel
Müdürlüğü Enerji ve
Maden Sektörleri Dairesi
Şube Müdürü,Ersin
Yandık
T.C. Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı Uzman
Yardımcısı
Seminer
Çankaya
Üniversitesi
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
Çankaya
Üniversitesi
Mimarlık
Fakültesi
Çankaya
Üniversitesi
Endüstri
Mühendisliği
Bölümü
Seminer
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
Tarih
Etkinlik Türü/Adı
Tanımı
2.Düzey Öğrencilerin
Münazarası
182
183
184
185
186
187
Münazara
22 Nisan 2014
22 Nisan 2014
22 Nisan 2014-09
Mayıs 2014
24 Nisan 2014
25 Nisan 2014
28 Nisan 2014
"Çankaya ÜniversitesiTPE Bilgi ve Doküman
Birimi Açılışı, İşbirliği
Protokolü İmza Töreni ve
Üniversitelerde Sınai
Mülkiyet Bilgisinin
Yaygınlaştırılması Projesi"
Prof.Dr. Habip Asan
Panel
SEALCERT Uluslararası
Belgelendirme ve Eğitim
Hizmetleri Stant
Stant
'Modern İstanbul’un
Doğuşu'' Doç.Dr. Murat
Gül, TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi,
Mimarlık Bölümü Öğretim
Üyesi
"Lyapunov Type
Inequalities and Their
Applications for Linear
Hamiltonian Systems
Under Impulse Effect"
Zeynep Kayar'
2013-2014 Eğitim Öğretim
Yılı Mezuniyet Töreni
Toplantısı
Düzenleyen
Birim
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
Çankaya
Üniversitesi
Teknoloji
Transfer
Organizasyonu
Uygulama ve
Araştırma
Merkezi
Çankaya
Üniversitesi
Sürekli Eğitim,
Danışma ve
Araştırma
Merkezi
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Ulusal
150
Ulusal
200
Ulusal
Çankaya
Üniversitesi
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Söyleşi
Seminer
Çankaya
Üniversitesi
MatematikBilgisayar
Bölümü
Ulusal
50
Ulusal
50
Ulusal
50
Rektörlük
Toplantı
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
188
Tarih
28 Nisan 2014
Etkinlik Türü/Adı
"Göz Teması: Sanat
Tarihinden Kadın
İmgeleri" Ar.Gör. A.
Nahide Yılmaz
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Seminer
Çankaya
Üniversitesi
Mimarlık
Fakültesi
Ulusal
80
Film
Gösterimi
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
Ulusal
50
Uluslararası
900
Tanımı
2.Seviye Öğrencilerinin
Film Gösterimi
189
28 Nisan 2014
Çankaya Üniversitesi 3.
Türk Dünyası Şenliği
190
Şenlik
29 Nisan 2014
Mezuniyet Balosu
Tanıtımı
191
192
193
28 Nisan 2014-01
Haziran 2014
30 Nisan 2014
30 Nisan 2014
Stant
2013-2014 Eğitim Öğretim
Yılı Mezuniyet Töreni
Toplantısı
Ankara Kenti' nin
Sorunları ve Geleceği
Konulu Panel, Ankara İli
Lise Öğrencilerine Yönelik
Fotoğraf Yarışması Töreni
ve Sergi Açılışı
2 Mayıs 2014
Çankaya
Üniversitesi
Kültür Hizmetleri
Müdürlüğü
Çankaya
Üniversitesi
Mezunlar Birimi
Ulusal
Rektörlük
Toplantı
Panel/
Yarışma
ECE 492 Dersi Bitirme
Projesi Ön Sunumları
194
Düzenleyen
Birim
Sunum
Çankaya
Üniversitesi
Mimarlık
Fakültesi Şehir
ve Bölge
Planlama Bölümü
Çankaya
Üniversitesi
Elektronik ve
Haberleşme
Mühendisliği
Bölümü
Ulusal
50
Ulusal
200
Ulusal
110
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
Tarih
Etkinlik Türü/Adı
Tanımı
"'Mimaride Etik" Konulu
Sergi
195
196
197
198
2 Mayıs 2014
5 Mayıs 2014
6 Mayıs 2014
7 Mayıs 2014
Sergi
"Reaksiyoner
Modernizmin Mimarisi''
Prof.Dr. Aykut Kansu
"Küreyi Kuşatan Yeni
Kültür ve Bize
Yansımaları" Yrd.Doç.Dr.
Lütfi Eroz
Bölüm Uyumlanma
Programı Hazırlık Sınıfı
(Mimarlık Fakültesi)
200
08 Mayıs 10
Haziran 2014
50
Söyleşi
Çankaya
Üniversitesi
İngiliz Dili ve
Edebiyatı Bölümü
Ulusal
30
Ulusal
30
Ulusal
550
Toplantı
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
Çankaya
Üniversitesi
Kariyer
Yönlendirme ve
Geliştirme
Merkezi
Yardım Kampanyası Bitlis
Çankaya
Necibe Gencer Kız Teknik
Üniversitesi
Yardım
ve Meslek Lisesi'ne Kitap
Kültür Hizmetleri
Kampanyası
Yardımı
Müdürlüğü
Tanıtım
'Hayalimdeki Üniversite''
9 Mayıs 2014
V. Yaratıcı Yazın ve Çeviri
Yarışması
Ulusal
Ulusal
Konferans
201 08-09 Mayıs 2014
Katılımcı
Sayısı
Seminer
İç Mimarlık Tanıtım
Günleri
202
Çankaya
Üniversitesi
Mimarlık
Fakültesi
Ulusal /
Uluslararası
Çankaya
Üniversitesi
Mimarlık
Fakültesi
Kariyer Platformu 2014
199 07-08 Mayıs 2014
Düzenleyen
Birim
Yarışma
Çankaya
Üniversitesi İç
Mimarlık Bölümü
Çankaya
Üniversitesi
İngiliz Dili ve
Edebiyatı Bölümü
Ulusal
Ulusal
50
Ulusal
150
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
Tarih
Etkinlik Türü/Adı
Tanımı
Ögrencilerimizle Buluşma
203
12 Mayıs 2014
Seminer
Anton Chekhov
''The Proposal''
204
Tiyatro
Oyunu
13 Mayıs 2014
Bahar Şenliği
205
206
13 Mayıs 2014
13 Mayıs 2014
Bahar Şenliği Konseri
"Kurtalan Ekspres"
207 15-16 Mayıs 2014
16 Mayıs 2014 06
Haziran 2014
Katılımcı
Sayısı
Ulusal
80
Ulusal
150
Ulusal
900
Ulusal
600
Ulusal
300
Rektörlük
Konser
Çankaya
Üniversitesi
Sempozyum Mühendislik
Fakültesi
Vitray, Seramik, Resim
Dersleri için Dönem Sonu
ve Yıl Sonu Sergileri
Sergi
209 17-18 Mayıs 2014
Seminer
2.Seviye Öğrencilerinin
Film Gösterimi
20 Mayıs 2014
Çankaya
Üniversitesi
İngiliz Dili ve
Edebiyatı Bölümü
Ulusal /
Uluslararası
Rektörlük
ISO 27001 Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemleri
210
Çankaya
Üniversitesi
Mimarlık
Fakültesi
Şenlik
7. Mühendislik ve
Teknoloji Sempozyumu
208
Düzenleyen
Birim
Film
Gösterimi
Çankaya
Üniversitesi
Güzel Sanatlar
Birimi
Çankaya
Üniversitesi
Sürekli Eğitim,
Danışma ve
Araştırma
Merkezi
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
Ulusal
Ulusal
60
Ulusal
50
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
Tarih
Etkinlik Türü/Adı
Tanımı
"Sosyal Dışlanma"
Prof.Dr. Orhan Aydın
211
20 Mayıs 2014
Seminer
Bölüm Uyumlanma
Programı Hazırlık Sınıfı
(Mimarlık Fakültesi)
212
21 Mayıs 2014
Toplantı
2.Seviye Öğrencilerinin
Film Gösterimi
213
Film
Gösterimi
21 Mayıs 2014
2.Düzey Öğrencilerin
Proje Sunumları
214
27 Mayıs 2014
Sunum
3.Düzey Öğrencilerin
Proje Sunumları
215
29 Mayıs 2014
Sunum
4.Düzey Öğrencilerin
Proje Sunumları
216
30 Mayıs 2014
Sunum
Hidromek Toplantısı
217
Toplantı
2 Haziran 2014
ECE 492 Dersi Bitirme
Projesi Sunumları
218
5 Haziran 2014
Sunum
Düzenleyen
Birim
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Ulusal
50
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
Ulusal
50
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
Ulusal
40
Ulusal
150
Ulusal
150
Ulusal
150
Ulusal
50
Ulusal
150
Çankaya
Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
Çankaya
Üniversitesi
Mekatronik
Mühendisliği
Bölümü
Çankaya
Üniversitesi
Elektronik ve
Haberleşme
Mühendisliği
Bölümü
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
Tarih
Etkinlik Türü/Adı
Tanımı
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Sunum
219
5 Haziran 2014
Sunum
MCS 492 Dersi Bitirme
Projesi Sunumları
220
6 Haziran 2014
Sunum
CENG 408 Dersi Bitirme
Projesi Sunumları
221
6 Haziran 2014
Sunum
Yılsonu Spor Okulları
Şenliği ve Ödül Töreni
222
223
224
Şenlik
8 Haziran 2014
9-10-11 Haziran
2014
"Çankaya Üniversitesi 8.
Ar-ge Proje Pazarı"
Nihat Özdemir, LİMAK
Holding Yönetim Kurulu
Başkanı,
Prof.Dr. Habip Asan, Türk
Patent Enstitüsü Başkanı,
Prof.Dr. Ersan Aslan,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Müsteşarı,
Prof.Dr. Yücel
Proje Pazarı
Altunbaşak, TÜBİTAK
Başkanı,
Arif Şayık, Ankara
Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri,
Nurettin Özdebir, Ankara
Sanayi Odası Başkanı
8. Ar- Ge Proje Pazarı
Kapanış Konseri "Yeni
11 Haziran 2014 Türkü"
Düzenleyen
Birim
Çankaya
Üniversitesi
İngilizce Hazırlık
Sınıfı Müdürlüğü
Çankaya
Üniversitesi
Matematik
Bilgisayar
Bölümü
Çankaya
Üniversitesi
Bilgisayar
Mühendisliği
Bölümü
Çankaya
Üniversitesi Spor
Merkezi
Ulusal /
Uluslararası
Katılımcı
Sayısı
Ulusal
50
Ulusal
150
Ulusal
140
Ulusal
150
Ulusal
200
Ulusal
500
Çankaya
Üniversitesi
Teknoloji
Transfer Ofisi
Uygulama ve
Araştırma
Merkezi (TTO)
Rektörlük
Konser
ÜNİVERSİTE AKADEMİK BİRİM, İDARİ BİRİM VE MERKEZ ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
Tarih
Etkinlik Türü/Adı
Tanımı
İç Mimarlık Tanıtım
Günleri
225
11-12-13 Haziran
2014
Tanıtım
227
228
Toplantı
20 Haziran 2014
2013-2014 Eğitim Öğretim
Yılı Mezuniyet Töreni
20 Haziran 2014 Toplantısı
(Balgat Kampüsü)
2013-2014 Eğitim Öğretim
Yılı Mezuniyet Töreni
23 Haziran 2014 Toplantısı (Merkez
Kampüs)
230
30 Haziran - 18
Temmuz 2014
Tercih Rehberliği ve
Meslek Tanıtım Günleri
Yetenek Sınavı
Bilgilendirme Toplantısı
231
Çankaya
Üniversitesi
Endüstri
Mühendisliği
Bölümü
Toplantı
1 Temmuz 2014
"Computer Technology
and Information Systems"
232 16 Temmuz 2014 Doç.Dr. Mustafa Akgül,
Bilkent University
Ulusal
100
Ulusal
30
Ulusal
300
Ulusal
200
Ulusal
3000
Ulusal
2000
Ulusal
300
Ulusal
50
Rektörlük
Toplantı
Rektörlük
Tören
26 Haziran 2014
Katılımcı
Sayısı
Rektörlük
Mezuniyet Töreni
229
Ulusal /
Uluslararası
Çankaya
Üniversitesi İç
Mimarlık Bölümü
Danışma Kurulu
Toplantısı
226
Düzenleyen
Birim
Rektörlük
Tanıtım
Toplantı
Seminer
Çankaya
Üniversitesi İç
Mimarlık Bölümü
Çankaya
Üniversitesi
Endüstri
Mühendisliği
Bölümü
Download

çankaya üniversitesi 2013-2014 akademik yılı üniversite akademik