testo 511
testo AG
Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları
testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı
TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU
2
testo kısa kullanım kılavuzu 511
testo kısa kullanım kılavuzu 511
tr
1. Koruma kapağı:
Durma pozisyonu
2. Mutlak basınç
sensörü hortum bağlantısı
3. Ekran
4. Kontrol tuşları
5. Batarya bölmesi, tutucu
mıknatıslar (arkada)
Temel ayarlar
Cihaz kapalı >
tuşunu 2 sn basılı tutunuz >
(
) ile onaylayınız:
( ) ile seçiniz,
Ortalama deniz seviyesi üzerinde yükseklik birimi: m, ft > Ortalama deniz
seviyesi üzerinde yükseklik değeri (Yükseklik) > Basınç birimi: hPa,
mbar, Pa, mmH2O, mmHg, psi, inH2O, inHG, > Otomatik kapanma
fonksiyonu: OFF, ON
Cihazın çalıştırılması
tuşuna basınız.
Ekran ışığının açılması (10 sn için)
Cihaz açık >
tuşuna basınız
Ekran ebatını seçiniz
Cihaz açık >
tuşu ile seçiniz:
Mutlak basınç, barom (barometrik basınç), Yükseklik (ortalama deniz
seviyesi üzerinde yükseklik)
Ekran modunu seçiniz
Cihaz açık >
tuşu ile seçiniz:
Mevcut okuma > Max: Maksimum değerler > Min: Minimum değerler
Cihazın kapatılması:
Cihaz açık >
tuşunu 2 sn basılı tutunuz.
Kişisel yaralanmalardan/cihaza hasar vermekten
kaçınınız
‡ Ölçüm cihazını sadece kullanım amacına uygun şekilde ve
teknik verilerde belirtilen değerler içinde çalıştırınız. Güç
kullanmayınız.
‡ Ürünü asla çözücüler, asitler veya diğer agresif maddeler ile
birlikte saklamayınız.
‡ Sadece dokümanda tarif edilen bakım ve tamir işlerini
gerçekleştiriniz. Bunları yaparken öngörülen basamakları takip
ediniz. Sadece Testo’dan temin edeceğiniz OEM (Orijinal Parça
Üreticisi) yedek parçaları kullanınız.
Güçlü mıknatıslar. Diğer cihazlara hasar!
‡ Manyetizm sebebiyle hasar görebilecek ürünlerden
güvenli bir uzaklıkta tutunuz (ör. monitörler, bilgisayarlar, kalp
pilleri, kredi kartları).
Çevreyi koruma
‡ Hatalı üretim şarj edilebilir bataryaları ve bitmiş bataryaları
bunlar için sunulan toplama noktalarına götürünüz.
‡ Kullanım ömrünün sonunda ürünü Testo’ya geri gönderiniz.
Ürünün çevreye dost şekilde yok edileceğini temin ederiz.
de
tr
fr
es
it
pt
‡ Aşağıdaki semboller ile vurgulanan bilgilere özel ilgi gösteriniz:
Önemli.
sv
‡ Lütfen bu dokümanı dikkatle okuyunuz ve kullanmaya
başlamadan önce ürüne alışınız. Bu dokümanı el altında
bulundurunuz ve gerekli olduğunda başvurunuz. Bu dokümanı
ürünün sonraki kullanıcılarına iletiniz.
nl
Bu doküman hakkında
??
Güvenlik ve çevre
3
??
Güvenlik ve çevre
4 Şartname
tr
Şartname
Fonksiyonlar ve kullanım
testo 511 bir mutlak basınç ölçüm cihazıdır. Genellikle hava kanalı,
laboratuvar ve üretim işlemlerinde hız ölçümündeki basınç
dengelemesi sağlamak için mutlak basıncı ölçmek amacıyla
kullanılır. İki nokta arasındaki barometrik ölçümler ve yüksekik
ölçümleri de mümkündür.
Teknik veriler
Ölçüm verileri
Sensör:
Mutlak basınç sensörü
Parametreler
(mutlak/barometrik):
inHg, inH2O, Pa, hPa, mbar,
mmH2O, mmHg,psi
Ölçüm aralıkları:
300...1inH2O,200 hPa,
120.4...481.8
Çözünürlük:
0.1 hPa inH2O, 0.1
Doğruluk
(Nominal sıcaklık 22 °C, ±1
Basamak):
±3 hPa, ±1.2 inH2O
Ölçüm hızı:
0.5 s
İleri cihaz verileri
Koruma sınıfı: IP40
Ortam koşulları:
0...50 °C, 32...122 °F
Saklama/taşıma koşulları:
R40...70 °C, R40...158 °F
Güç kaynağı:
2x 1.5 V tipi AAA
Batarya ömrü:
200 saat (ekran ışığı olmadan)
Ebatlar:
119x46x25 mm (koruma kapağı
dahil)
Ağırlık: 90 g (batarya ve koruma
kapağı dahil)
Yönetmelikler, standartlar ve testler
Cihazın kullanım ömrü 10 (on
yıldır) 333, 339, 365 No.lu VUK
tebliğlerine göre.
EC Yönetmeliği: 89/336/EEC
Garanti
Garanti süresi: 2 yıl
Garanti koşulları: garanti
belgesine bakınız
5
Ürün tanımı
tr
de
Ürün tanımı
İlk adımlar
* Bataryaların yerleştirilmesi:
1 Batarya bölmesini açmak için batarya kapağını aşağı itiniz.
2 Bataryaları yerleştiriniz (2x 1.5 V tipi AAA). Kutupları kontrol
ediniz!
3 Batarya bölmesini kapatmak için batarya kapağını geri itiniz.
* Temel ayarlar (konfigürasyon modu):
Ayarlanabilir fonksiyonlar
Ortalama deniz seviyesinin üzerinde yükseklik birimi: m, ft
Ortalama deniz seviyesinin üzerinde yükseklik değeri (Yükseklik):
tuşu ile yanıp sönen sayıları ayarlayınız,
tuşu ile sonraki sayıya
geçiniz.
Basınç birimi: hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, psi, inH2O, inHg
Otomatik kapanma fonksiyonu: OFF, ON (10 dakika boyunca hiçbir
tuşa basılmadığında cihaz otomatik olarak kapanır)
1 Cihazı çalıştırırken ve
ekranda belirene kadar
tuşunu basılı tutunuz (konfigürasyon modu).
R Ayarlanabilir fonksiyon görüntülenir. Mevcut ayarlar yanıp
söner.
it
pt
sv
??
??
nl
1. Koruma kapağı: Durma
pozisyonu
2. Mutlak basınç sensörü
hortum bağlantısı
3. Ekran
4. Kontrol tuşları
5. Batarya bölmesi, tutucu
mıknatıslar (arkada)
es
fr
Bir bakışta
6 Ürünün kullanılması
3 Girdiyi onaylamak için
(
( ) tuşlarına defalarca
) tuşuna basınız.
tr
2 İstenilen ayar yanıp sönene kadar
basınız.
4 Tüm fonksiyonlar için 2. ve 3. adımları tekrar
ediniz.
R Cihaz, ölçüm moduna geçer.
Ürünün kullanılması
Barometrik basıncı ölçmek için ortalama deniz seviyesi
üzerindeki yükseklik doğru ayarlanmalıdır, 'İlk adımlar' bölümü,
'Temel ayarlar (konfigürasyon modu)' kısmına bakınız.
İki nokta arasındaki yüksekliği ölçmek için başlangıç
noktasındaki ortalama deniz seviyesi üzerindeki yükseklik
bilinmelidir ve doğru ayarlanmalıdır, 'İlk adımlar' bölümü, 'Temel
ayarlar (konfigürasyon modu)' kısmına bakınız.
* Cihazın çalıştırılması:
‡
tuşuna basınız.
R Ölçüm modu açılır.
* Ekran ışığının açılması:
3 Cihaz açılır.
‡
tuşuna basınız..
R Ekran ışığı 10 saniye boyunca hiçbir tuşa basılmazsa
otomatik olarak kapanır.
* Parametrenin değiştirilmesi:
Parametre değiştirilebilir.
Ayarlanabilir parametreler
Mutlak basınç
barom (barometrik basınç)
Yükseklik (ortalama deniz seviyesinin üzerindeki yükseklik)
‡ İstenilen parametre belirene kadar
basınız.
tuşuna defalarca
* Ekran görünümünün değiştirilmesi:
Ayarlanabilir görünümler
Mevcut okuma
Max: Cihazın son çalıştırılmasından veya sıfırlanmasından bu yana
maksimum değerler.
tr
fr
es
it
pt
sv
nl
tuşuna defalarca
??
‡ İstenilen görünüm belirene kadar
basınız.
??
Min: Cihazın son çalıştırılmasından veya sıfırlanmasından bu yana
minimum değerler.
de
7
8 Ürünün korunması
* Max/Min değerlerin sıfırlanması:
1 İstenilen görünüm belirene kadar
basınız.
2
tuşuna defalarca
tuşuna basınız ve N N N N belirene kadar basılı tutunuz.
3 Sıfırlanması gerekli tüm değerler için 1. ve 2. adımları tekrar
ediniz.
* Cihazın kapatılması:
‡
tuşuna basınız ve ekran kaybolana kadar basılı tutunuz.
Ürünün korunması
* Bataryaların değiştirilmesi:
1 Batarya bölmesini açmak için batarya kapağını aşağı itiniz.
2 Kullanılan bataryaları çıkarınız ve yeni bataryalar yerleştiriniz
(2x 1.5 V tipi AAA). Kutuplara dikkat ediniz!
3 Batarya bölmesini kapatmak için batarya kapağını geri itiniz.
* Muhafazanın temizlenmesi
‡ Muhafazayı kirli ise nemli bir bezle (sabun köpüğü) siliniz.
Agresif temizleme ürünleri veya solventleri kullanmayınız!
Sorular ve cevaplar
Aksesuarlar ve yedek parçalar ürün kataloglarında ve broşürlerde
veya www.testo.com.tr Internet adresinde bulunabilir.
it
pt
sv
nl
Aksesuarlar ve yedek parçalar
??
Sorunuzu cevaplayamazsak satıcı veya Testo Müşteri Servisi ile
bağlantıya geçiniz . Bağlantı detayları garanti belgesinde veya
www.testo.com Internet adresinde bulunabilir.
es
Muhtemel sebepler/çözümler
Hi veya Lo
Ölçüm aralığı dışındaki okumalar (çok yüksek,
çok düşük): İzin verilen ölçüm aralığında muhafaza ediniz
Kalan kapasite <10 dak: Bataryaları
değiştiriniz.
??
Soru
fr
tr
İpucu ve yardım
de
İpucu ve yardım 9
10 Notlar
Testo Eletronik ve Test Ölçüm Cihazları Dış Ticaret Ltd.Şti.
Vefa Bayırı Sok.Gayrettepe İş Merkezi C Blok.No:7 D:5
Gayrettepe İstanbul
Telefon: (212) 217 01 55
Faks: (212) 217 02 21
eNposta: [email protected]
ÜRETİCİ FİRMA
TESTO AG
Testostrasse 1
DM79853 Lenzkirch
Telefon: +49 (0) 7653 681 0
Faks: +49 (0) 7653 681 100
eNposta: [email protected]
www.testo.com.tr
İTHALATÇI FİRMA ve SERVİS MERKEZİ
Download

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511