1. SINIF MATEMATİK
Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN’a aittir.
Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz.
Copyright © 2015
YAZAR
Ahmet KÜÇÜKAYDIN
Hacer KÜÇÜKAYDIN
KAPAK TASARIMI
Resul KÖSE
DİZGİ - SAYFA TASARIMI
Resul KÖSE
BASKI
Aydan Yayıncılık A.Ş.
Alınteri Bulvarı 1262. Sokak No.: 4
(Örnek Sanayi Sitesi) Ostim - ANKARA
Tel: 0312. 385 00 42
www.aydanyayincilik.com.tr
BASIM YERİ ve TARİHİ
ANKARA - 2015
ISBN: 978-605-9266-08-6
Geometrik Cisimler
Küp
MATEMATİK 1
A Aşağıdaki geometrik cismin ismini yazalım ve eşleştirelim.
Silindir
Prizma
Küp
Koni
..............
B Aşağıdaki modelleri inceleyelim. Küp modellerini boyayalım.
C Aşağıdaki resimleri inceleyelim. Küpe benzeyenleri işaretleyelim.
3
1. Aşağıdakilerden hangisi küpe
benzemektedir?
A.
4.
3
B.
2
1
C.
2. Aşağıdakilerden hangisi küp
modeli değildir?
A.
B.
A. 1
A.
B. 2
3. Aşağıdaki beyaz eşyalardan
hangisi küpe benzemektedir?
A.
Yukarıdaki resimde kaç numaralı bölüm küp modelidir?
C. 3
5. Aşağıdaki şekillerin hangisinde
küp modeli kullanılmıştır?
C.
6.
B.
C.
4
B.
C.
3
2
1
Trenin kaç numaralı bölümü
küp modeline örnektir?
A. 1
B. 2
C. 3
Geometrik Cisimler
Prizma ve Silindir
MATEMATİK 1
A Aşağıda rafa sıralanmış olan geometrik cisimlerin isimlerini yazalım.
...........
...........
...........
...........
B Aşağıda ilk sırada verilmiş olan geometrik cisimlerin benzerini aynı
renge boyayalım.
5
1. Aşağıdakilerden hangisi prizma modelidir?
A.
4.
B.
C.
2. Aşağıdakilerden hangisi silindir
modelidir?
A.
1
A
C
Küp
B
2
Silindir
3
Koni
Yukarıdaki modellerden hangisi
yanlış isimlendirilmiştir?
A. 1
B. 2
C. 3
5. Pil hangi modele örnek verilebilir?
B.
C.
A.Prizma B. Silindir C. Küre
6.
3. Aşağıdakilerden hangisi prizma modeli değildir?
3
2
1
A.
B.
C.
6
Yukarıdaki masanın kaç numaralı bölümü prizma modeline
örnektir?
A. 1
B. 2
C. 3
Geometrik Cisimler
Küre ve Koni
MATEMATİK 1
A Aşağıdaki geometrik cisimlerin isimlerini noktalı yerlere yazalım.
...........
...........
...........
...........
B Aşağıdaki noktalı yerlere uygun kelimeleri yazalım.
k ür e
silindir
kü p
prizma
koni
“Ben ................ modeliyim.” “Ben ................ modeliyim.” “Ben ................ modeliyim.”
“Ben ................ modeliyim.” “Ben ................ modeliyim.” “Ben ................ modeliyim.”
İLAÇ
“Ben ................ modeliyim.” “Ben ................ modeliyim.” “Ben ................ modeliyim.”
7
1. Aşağıdakilerden hangisi küre
modeline örnek gösterilebilir?
A. 4. Hangi seçenekte koni ve küre
birlikte kullanılmıştır?
B.
A.
B.
C.
2. Aşağıdakilerden hangisi koni
modeline benzemektedir?
A.
C.
5. Aşağıdaki cümlede noktalı yere
hangisi gelmelidir?
B.
“Ben ................ benziyorum.”
C.
3. Aşağıdaki varlıklardan hangisi
yanlış isimlendirilmiştir?
A. A
C
B
A.koniye B. silindire C. küreye
6.
2
küp
B.
küre
C.
silindir
3
1
8
Yukarıdaki şekilde kaç numaralı
model koniye benzemektedir?
A. 1
B. 2
C. 3
MATEMATİK 1
10 İÇİNDE TOPLAMA İŞLEMİ
B Aşağıdaki ağaçlardaki elmaların A Aşağıdaki örneği inceleyelim.
toplamını bulalım.
Toplama işlemlerini yapalım.
2+2=4
4
1
....
2
2
4
4
+
1 = .....
..... + ..... = .....
..... + ..... = .....
..... + ..... = .....
..... + ..... = .....
..... + ..... = .....
..... + ..... = .....
..... + ..... = .....
..... + ..... = .....
9
C Aşağıdaki örneği inceleyelim.
D Aşağıdaki toplama işlemlerini
Toplama işlemlerini yapalım.
yapalım.
3+2=5
...... + ...... = ......
...... + ...... = ......
...... + ...... = ......
...... + ...... = ......
10
3
1
2
4
5
2
.....
.....
.....
4
3
6
2
7
1
.....
.....
.....
6
3
5
1
3
3
.....
.....
.....
8
2
7
2
5
5
.....
.....
.....
2 + 2 = .....
4 + 1 = .....
1 + 6 = .....
5 + 3 = .....
9 + 1 = .....
2 + 3 = .....
6 + 4 = .....
4 + 4 = .....
Download

1. SINIF MATEMATİK - Mavi Deniz Yayınları