2015 DÖNEMİ RANDEVU UYGULAMASI
2015 dönemi taahhütname karşılığı mısır alımları randevulu olarak yapılmaktadır.
Mısır alımlarında randevuyla ilgili uygulanacak usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.
1-) Taahhütname karşılığı mısır alımları tüm iş yerlerimizde randevulu olarak yapılmaktadır.
2-) Randevular; tüm iş yerleri için internet üzerinden “www.tmo.gov.tr” veya
“www.randevu.tmo.gov.tr” adreslerinden; gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası, tüzel
kişiler için vergi numarası ile direkt olarak alınabileceği gibi Kurumumuz şube
müdürlüğü ve ajans amirliklerine müracaat edilmek suretiyle de yine internet üzerinden
alınabilmektedir. Telefonla randevu verilmemektedir.
3-) Randevu sisteminde; rutubet oranı
%14 ve altındaki mısırlar için randevu
alınabilecektir.
4-) Üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bilgileri sistem tarafından otomatik olarak
sorgulandığından ÇKS Belgesi’nde kayıtlı mısır miktarı kadar randevu verilmektedir.
5-) Üreticilerin, randevu almadan önce İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden
ÇKS bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.
6-) Randevular, iş yerinin günlük alım kapasitesine göre verilmektedir.
7-) Randevu alma aşamasında, ÇKS'de tanımlı bulunan ilçeye göre mısırın teslim
edilebileceği iş yerleri otomatik olarak ekranda görüntülenmektedir.
8-) Üreticiler, asgari 5 ton için randevu alabilmektedir. Ancak ÇKS Belgesi’nde kayıtlı
üretimi 5 tondan az olanlar veya ÇKS'de kayıtlı üretim miktarı 5 tonun üzerinde ve son
randevu için kalan miktar 5 tondan düşük ise bir kez randevu alabilmektedir.
(Örneğin; ÇKS’de kayıtlı üretim miktarı 14 ton olan bir üretici 6 ton + 6 ton olmak üzere
2 randevu almış olsun. Kalan 2 ton hakkı için sadece bir defaya mahsus olmak üzere 2
tonluk randevu alabilmektedir. 1 ton + 1 ton olarak 2 adet randevu alamamaktadır.)
9-) İçinde bulunulan gün için randevu alınabilmektedir.
10-) Ürün sahiplerinin, randevu tarihinde en geç saat 14.00'e kadar iş yerinde hazır
bulunmaları gerekmektedir.
11-) Randevu alan mısır üreticileri TMO iş yerlerine günlük randevu miktarının en az
%80'ini teslim etmek zorundadırlar. TMO iş yerlerine teslim edilen mısır miktarının
randevu alınan miktarın %80'inden az olması ve bu durumun 5 kez tekrarlanması
hâlinde, o üreticinin randevu alması engellenmekte ve ileri tarihler için aldığı randevular
iptal edilmektedir.
12-) TMO’ya mısır teslim etmek isteyen üreticiler, 31 Aralık 2015 tarihine kadar randevu
alabilmektedir.
13-) Randevu alarak iş yerlerine gelen üreticilerin mısırını herhangi bir nedenle TMO'ya
teslim etmekten vazgeçmesi veya analiz neticesinde mısırının reddedilmesi durumunda;
ürün analiz fişinde üreticilerin reddedilen mısır miktarı için tekrar randevu alabilmesi
amacıyla TMO RED veya Üretici RED mutlaka yapılmaktadır.
14-) Randevular, randevu tarihinden bir gün önce saat 18.00'e kadar iptal edilebilmektedir.
15-) Üreticiler mısır teslim etmek üzere almış oldukları randevularına iki kez gelmemeleri
durumunda; sistemden bir daha randevu alamamakta ayrıca daha sonraki tarihler için
alınmış olan randevuları da iptal edilmektedir. Bu husus, ikaz olarak randevu sayfasında
yer almaktadır.
16-) Randevular internet üzerinden iptal edilebilmektedir. Randevu iptali için iş yerine yapılan
başvurularda ise kimlik fotokopisi ve dilekçe alınmaktadır.
17-) Pazar günleri alım yapılmadığından pazar günleri için randevu verilmemektedir.
18-) Alınan randevular başka bir kişi için kullanılamamaktadır.
19-) Alınan randevular ve randevu ile ilgili yaptırımlar ileriki tarihlerde TMO’nun alım
politikası değişmesi hâlinde de geçerli olacaktır.
Download

2015 Dönemi Randevu Uygulaması