UNIT 5 MAIN WORDS
3 times a day:günde 3 kere
eight:sekiz
hurt:incitmek
sore throat:boğaz ağrısı
absent:yok
etc.:ve sayre
*I have a backache:sırtım ağrıyor
spaghetti:spagetti
and:ve
face:yüz
*I have a headache:başım ağrıyor
stay in bed:yatakta kalmak
apron:önlük
fast food:fast food
illness:sickness:hastalık
stay in the class:sınıfta kalmak
aspirin:aspirin
feeling:his
in the classroom:sınıfta
stay outside:dışarıda kalmak
at school:okulda
feet:ayaklar
is the child fine?:çocuk iyi mi? stethescope:steteskop
back:1-geri2-sırt
fever:ateşlenme
lunch:öğle yemeği
stomach:karın
backache:sırt ağrısı
fish:balık
medicine: syrup:şurup
stomachache:karın ağrısı
baseball:beyzbol
flu:grip
need:ihtiyaç
study lessons:ders çalışmak
board:tahta
get up:yataktan kalkmak
nine:dokuz
teeth:dişler
breakfast:kahvaltı
get well soon:geçmiş olsun
oh, no:oh hayır
tennis:tenis
camping:kamp kurma
go home:eve varmak
outdoor:açık hava
terrible:berbat
chicken:tavuk
go to bed:yatmak
outside:dışarısı
theatre:tiyatro
cold:soğuk
go to school:okula gitmek
pizza :piza
thermometre:termometre
computer:bilgisayar
hair:saç
plaster:alçı
throat:boğaz
cough:öksürük
half past three:3 buçuk
present:gift:hediye
tired:yorgun
cycling:bisiklet sürme
hamburger:hamburger
quarter to two:2’ye çeyrek kala tissue:mendil
dear:sevgili
hand:el
radio:radyo
tissues
dentist:dişçi
have a pain:ağrısı olmak
salami.salam
tooth:diş
dinner:akşam yemeği
headache:baş ağrısı
sausage:sosis
toothache:diş ağrısı
do:yapmak
health:sağlık
seven :yedi
tv:television:televizyon
doctor:doktor
hiking:kırda yürüyüş
sleep:uyumak
wake:uyanmak
don't:yapma
his throat hurts:boğazı ağrımak
soccer:futbol
well:iyi
dont drink cola:kola içme
hot:sıcak
sore:pain:ache:ağrı
where is Kate?:Kate nerede?
drink cold drinks:soğuk içecekler iç
*I have a sore throat:boğazım ağrıyor
quarter past three:3’ü çeyrek geçe
drink lemon and mint tea:nane limonlu çay iç *I have a stomachache:karnım ağrıyor see the doctor:doktoramuayeneolmak
eat or drink cold things:soğuk şeyler ye iç names of illnesses:hastalık isimleri
what time is it?:what’s the time:saat kaç
go home and rest:eve gidip dinlenmek
don't eat chips, chocolate or marshmallows:cips, çikolata ya da şekerleme yeme
drink lots of water and fruit juice:çok su ve meyve suyu iç
stay at home and rest:evde kalıp istirahat etmek
eat lots of fruit and vegetables:ok meyve sebze ye
what is her problem?:onun sorunu ne?
go to school or outside:okula veya dışarıya gitmek
what's the matter with Kate?:Kate’nin sorunu ne?
what's the matter with you?:senin sorunun ne?
UNIT 5 OTHER WORDS
a few:birkaç
feel hot:sıcaklamak
lots of:a lot of:birçok
some:biraz, bazı
a few times:birkaç kere
feel tired:yorulmak
marshmallow:şekerleme
soon:yakında
after:sonra
fine:iyi
me:beni, bana
stay:kalmak
after meals:yemeklerden sonra finger:parmak
meal:öğün
study:ders çalışmak
all right:ok:iyi
friend:arkadaş
mint:nane
sure:of course:tabii
always:daima
fruit:meyve
miss:1-kaçırmak2-özlemek
take:almak
any:herhangi biri
fruit juice:meyve suyu
miss your meals:öğünleri kaçırmak take care:göz kulak olmak
are you ok:iyi misin?
game:oyun
mom:mum:mummy:anne
take care of Tim:Tim’e göz kulak ol
arrive:varmak
get:elde etmek
morning:sabah
take this syrup:bu şurubu al
arrive home:eve varmak
girl:kız çocuğu
my:benim
tea:çay
bad:kötü
go:gitmek
need:ihtiyaç
thanks:teşekkürler
badly:kötü bir şekilde
good morning:günaydın
no:hayır
thank you:teşekkür ederim
bed:yatak
have:sahip olmak
nose:burun
thing:şey
brush:fırça
have a cold:üşütmek
ok:tamam
this:bu
bye:bye bye: good bye:hoşça kal have a fever:ateşlenmek
out:dışarı
three times a day:günde 3 kere
can:-ebilmek
have a stomachache:karnı ağrımak play:oynamak
time:1-zaman2-kere
carry:taşımak
head:baş
rest:istirahat
today:bugün
chips:patates kızartması
heavy:ağır
right:1-sağ2-doğru
too:çok
chocolate:çikolataa
hello:hi:merhaba
right?:doğru mu?
vegetable:sebze
class:sınıf
help:yardım
run:koşmak
want:istemek
clean:temiz
help me:bana yardım et
runny:akan
wash:yıkamak
cola:kola
here you are:buyurun
runny nose:akan burun
wash your hands:elllerini yıkamak
cut:kesmek, kesik
home:ev
school:okul
water:su
darling:sevgili
how’s tim?:tim nasıl?
see:görmek
will:-ecek, -acak
day:gün
juice:meyve suyu
self:kendi
will help:yardım edecek
drink:içmek
lemon:limon
she:o
with:ile
early:erken
lesson:ders
shop:dükkan
with my friends:arkadaşlarımla
eat:yemek
let:izin vermek
should:-meli,-malı
with soap:sabunla
every:her
let me see:dur bakayım
should go home:eve gitmeli
young:genç
every morning:her sabah
look:1-bakmak2-görünmek
should wash:yıkamalı
your:senin, sizin
feel:hissetmek
look too bad:çok kötü görünüyor sneeze:hapşırık
yourself:sen kendin
arrive home a quarter past three:3 çeyrekte eve varmak
soap:sabun
lemon and mint tea:nane limon çay
*you should wash your hands with soap:elini sabunla yıkamalısın wash your hands with soap:ellerini sabunla yıkamak
can I go to school:okula gidebilir miyim?
*you should drink lots of water:çok su içmelisin
doesn’t look too bad:kötü görünmüyor
*you should eat lots of fruit and vegetables:çok meyve ve sebze yemelisin
have a cut on her finger:parmağında kesik olmak
*you shouldn't drink cola:kola içmemelisin
*you shouldn't eat chips, chocolate:cips, çikolata yememelisin
need a doctor:doktora ihtiyaç duymak
*you shouldn't miss your meals:öğünleri kaçırmamalısın
UNIT 6 MAIN WORDS
4.00 p.m.:öğleden sonra 4
comedy:komedi
hate:nefret etmek
Saturday:cumartesi
action:eylem
crazy:çılgın
honest:dürüst
Shrek:Shrek
adventure:serüven
cruel:zalim
horror:korku
Spirited Away:Ruhların Kaçışı
and:ve
cruel ruler:zalim hükümdar
ice age:buz devri
strong:güçlü
animation:animasyon
cute:sevimli
kid:yumurcak
Superman:Süpermen
at four o'clock:4’te
day:gün
like:hoşlanmak
talkative:konuşkan
beautiful:güzel
donkey:eşek
love:aşk
theme:tema
because:çünkü
don’t like:doesn’t like:sevmez Monday:pazartesi
time:zaman
boring:sıkıcı
fairy tale:peri masalı
monster house:canavar evi
Tom And Jerry:Tom ve Jerry
brave:cesur
favourite movie:favori film
muppet:kukla
toy story:oyuncak hikaye
cartoon:çizgi film
film type:film çeşiti
name:isim
type:çeşit
character:karakter
friendly:arkadaş canlısı
no:hayır
ugly:çirkin
clever:zeki
frightening:korkunç
princess:prenses
why:niçin
comedies:komediler
funny:eğlenceli
rude:kaba
yes:evet
comedy:komedi
comedy:komedi
hate:nefret etmek
beautiful princess:güzel prenses
green and funny ogre:yeşil ve eğlenceli ogre
do you like Keloğlan:Keloğlan’ı sever misin?
kind:1-kibar ve yardımsever2-çeşit
friendly and talkative donkey:arkadaş canlısı ve konuşkan eşek your friends’ names:arkadaşlarının isimleri
UNIT 6 OTHER WORDS
a:an:one:bir
good:iyi
live:yaşamak
speak:konuşmak
about:hakkında
great:müthiş
look:1-bakmak2-görünmek
swamp:bataklık
afternoon:öğleden sonra
green:yeşil
lord:bey, efendi
sweet:tatlı
age:yaş
half:yarım
main:ana
tall:uzun
alone:yalnız
half past:buçuk
main character:ana karakter
that’s a good idea:iyi fikir
alright:ok:iyi, sorun yok
half past three:3 buçuk
many:bir çok
then:sonra
and you:ya sen
hardworking:çalışkan
monster:canavar
there is:there are:vardır
anne is speaking:ben anne
he:o
movie:film:film
think:düşünmek
any:herhangi bir
his:onun
next:sonraki
three:üç
are you Keloğlan:Keloğlan mısın?
horror:korku
next weekend:önümüzdeki hafta Turkish:Türkçe
are you Turkish:Türk müsün? horror movies:korku filmi
of:’s:-in,-ın
type:kind:sort:çeşit
at :-de,-da
house:ev
ogre:öcü
uncle:amca, dayı
at 3 p.m.:öğleden sonra 3’te
how:nasıl
old:yaşlı
want:istemek
at your house:evinde
how are you:nasılsın?
one day:bir gün
war:savaş
away:uzak
ice:buz
on saturday:cumartesi günü
watch:izlemek
bored:canı sıkılmış
idea:fikir
p.m.:12 sonrası
we:biz
brother:erkek kardeş
in:içinde
past:geçe
week:hafta
can:-ebilmek
in a swamp:bataklıkta
penguin:penguen
well:iyi
can go:gidebilmek
in front of:önünde
ruler:1-cetvel2-hükümdar
what:ne
cinema:sinema
interesting:ilginç
see:görmek
what time:sat kaçta
come:gelmek
in the afternoon:öğleyin
see you:görüşürüz
when:ne zaman
creature:yaratık
I think:sanırım
see you then:sonra görüşürüz
which:hangi
end:son
know:bilmek
sensitive:duyarlı
who:kim
favourite:favori
lazy:tembel
shall:-elim-alım
would like:arzu etmek
find:bulmak
let's:hadi
friends:arkadaşlar
let's go:hadi gidelim
friends’:arkadaşların
list:liste
have you got any hair:hiç saçın var mı?
let's go to the cinema:hadi sinemaya gidelim
names of the characters:karakterlerin isimleri
UNIT 5 6 MAIN WORDS
dentist:
feet
sister:kız kardeş
would you like:arzu eder misin?
slim:kız kardeş
you:sen, siz
sound:ses
what type of:what kind of:what sort of:ne çeşit
see you in front of the cinema:sinemada görüşürüz
what's on at the cinema?:sinemada ne var?
theatre
hurt
what's the matter with you?
don't eat chips, chocolate or marshmallows:
his throat hurts
cartoon
quarter past three
animation
cold:
thermometre
sore throat
half past three
crazy
cough:
plaster
eat or drink cold things:
oh, no
day
stethescope
kind
headache
ice age
is the child fine?
rude
tired
eight
type
hiking
tissue
stay at home and rest
toothache
honest
hair
back
chicken
health
lunch
well
doctor
do you like keloğlan
fish
horror
dinner
need:
tooth
hurt
kid
comedies
pizza
theme
cruel
medicine:
funny
don't
seven
like
saturday:
names of illnesses
stay in bed
what's the matter with you
outside
tom and jerry
princess
etc.:
feeling:
favourite movie
I have a headache.
sausages
radio
illness:
sore
cruel ruler
sleep
get well soon
see the doctor
hate
where is kate?
drink cold drinks:
because
have a pain
stomach
hand
go to bed
drink lots of water and fruit juice
drink lemon and mint tea:
outdoor
TV
fairy tale
soccer
eat lots of fruit and vegetables:
character
brave
at school:
go home
hot
I have a stomachache.
talkative
at four o'clock
backache:
tissues
board:
and
action
beautiful
apron:
adventure
cycling:
name
don’t like:doesn’t like:
3 times a day:
flu
spaghetti
nine
why
baseball:
friendly
monster house
superman
monday:
donkey
shop
what's the matter with kate?
ugly
time
clever
stay in the class
breakfast:
hamburger
do:
dear:
I have a sore throat.
wake
what time is it?:what’s the time:
camping:
salami
4.00 p.m.
I have a backache.
your friends’ names
strong
in the classroom
present
film type
friendly and talkative donkey
frightening
fast food
stay outside
quarter to two
absent
toy story
face
love
fever
muppets
throat
comedy
no
go home and rest
tennis
boring
get up
teeth
and:
go to school
dont drink cola
what is her problem?
computer
study lessons
stomachache
green and funny ogre
spirited away
aspirin:
theatre
go to school or outside
beautiful princess
cute
terrible
yes
Download

UNIT 5 MAIN WORDS 3 times a day:günde 3 kere eight:sekiz