BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ2015-2016 ÖĞRETİM YILI
I.YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI
28.12.2015 Pazartesi
Saat
09.30-11.00
BBY Derslik 1
BBY Derslik 2
BBY155 Akademik İngilizce I
BBY 305 Belge Yönetimi
11.10-12.40
BBY245 Modern Çağ ve
Kütüphanecilik Felsefesi I
13.30-15.00
BBY321 İşletmelerde Bilgi Sistemleri
BBY149 Osmanlıca I
29.12.2015 Salı
Saat
09.30-11.00
BBY Derslik 1
BBY425 Bilgi Erişim Sistemleri ve
Bilgi Arama Davranışları
11.10-12.40
BBY 329 MARC
13.30-15.00
BBY409 Süreli Yayınlar
BBY Derslik 2
BBY425 Bilgi Erişim Sistemleri
ve Bilgi Arama Davranışları
BBY151 Bilgi Kaynakları I
30.12.2015 Çarşamba
Saat
09.30-11.00
BBY Derslik 1
BBY Derslik 2
BBY437 Halk ve Çocuk
Kütüphaneleri
BBY437 Halk ve Çocuk
Kütüphaneleri
11.10-12.40
BBY 341 Yazılı ve Sözlü Anlatım I
BBY135 Bilgi ve Belge Bilime
Giriş
13.30-15.00
BBY 235 Bilgi Sosyolojisi
BBY431 Kamu İdaresi ve Bilgi
Mevzuatı
04.01.2016 Pazartesi
Saat
09.30-11.00
BBY Derslik 1
BBY Derslik 2
BBY 339 Dosyalama Sistemleri
11.10-12.40
BBY439 Okul Kütüphaneleri
13.30-15.00
BBY 239 Bilginin Organizasyonu II
15.10-16.40
BBY 311 Enformetri
BBY439 Okul Kütüphaneleri
05.01.2016 Salı
Saat
BBY Derslik 1
09.30-11.00
BBY427 Büyük Veri ve
Veri Madenciliği
11.10-12.40
BBY153 Bilginin
Organizasyonuna Giriş
13.30-15.00
BBY441 Bilgi
Pazarlama
15.10-16.40
BBY333 Osmanlı
Paleografyası I
BBY Derslik 2
Bilgisayar
Laboratuvarı
BBY241 Bilgi
Hizmetleri
BBY343 Konu
Başlıkları
06.01.2016 Çarşamba
Saat
09.30-11.00
BBY Derslik 1
BBY Derslik 2
BBY411 Kütüphane Otomasyonu I
BBY243 Meslek İngilizcesi I
11.10-12.40
BBY325 Dizinleme Teknikleri I
BBY157 Enformasyon
Okuryazarlığı
13.30-15.00
BBY435 Bilgi Yönetimi Uygulama
Projeleri
07.01.2016 Perşembe
Saat
09.30-11.00
BBY337 Yazma ve Nadir Eserler I
11.10-12.40
BBY433 Meslek Etiği
13.30-15.00
Derslik 1
Derslik 2
BBY415 Halkla İlişkiler
BBY 231 Araştırma Yöntemleri
BBY 327 Veri Tabanı Tasarımı
BBY 327 Veri Tabanı Tasarımı
08.01.2016 Cuma
Saat
BBY Derslik 1
09.3011.00
BBY331 Bilgi
Danışmanlığı
11.1012.40
BBY419 Kitapdışı
Materyaller
13.3015.00
BBY Derslik 2
Bilgisayar
Laboratuvarı
BBY 233 Osmanlıca
Gramer I
BBY335 Programlama
Download

BBY 305 Belge Yönetimi BBY155 Akademik İngilizce I BBY245