ÇALIŞTAY PROGRAMI
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SOSYAL HİZMET ANABİLİM DALI
1. OTURUM. 09:00-10:45: İhmal ve İstismara Genel Bir Bakış
1.Seyedeh Taheveh ESHAGİ- Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Feminist Yaklaşım
2.Hikmet Cansın İŞÇİ- Sığınmacı Kadınların Karşılaştıkları İstismar
3.Tuğçe TÜFENK- Flört Şiddeti: İlişkilerde Kadın İstismarı
4.Muradiye ORAL- Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarın Açıklanması: Sorunlar ve Yaklaşımlar
SOSYAL HİZMET LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÇALIŞTAYI-2016
5.Ferman ERİM- Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarda Failler: Profil Analizi
6.Kübra ARSLAN- Çocuk ihmal ve İstismarı: Vaka Sunum Örnekleri
7.İkbal İÇER- Aile Tiplerinde Ergenlerin Duygusal İhmali Üzerine Genel Bir Bakış
ÇAY ARASI. 10:45-11:00
DÖRT KIRILGAN GRUP: ÇOCUK KADIN YAŞLI ENGELLİ
İHMAL İSTİSMAR SORUNU VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
2. OTURUM. 11:00-12:30: Çocuk İhmal ve İstismarında Sosyal Hizmet Uygulamaları
1.Bekir GÜZEL-.Tecavüz Mağduru Kız Çocuklarına Yönelik Sosyal Hizmet Müdahalesi
2.Tahir GÜNEŞ-.Çocuk İhmal ve İstismarında Erken Tanılama ve Yönlendirme
3.Tolga ATEŞ- Çocuk İzlem Merkezleri
4.Ozan SELCİK- Çocuk İstismarında Erken Tanı ve Uyarı Sisteminin Önemi
5.F. Özge ÇAVUŞ BEKCE- Aile İçin Fiziksel İstismara Uğrayan Çocuğa Yönelik Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli
6.Gülsüm EGE- Çevrimiçi istismar
MODERATÖRLER
Doç. Dr. Özlem CANKURTARAN, Doç. Dr. Tarık TUNCAY
7.Melike YALÇIN- Şiddet Uygulayan Erkekler ile Çalışma
YEMEK ARASI. 12:30-13:30
3. OTURUM. 13:30-15:00: Yaşlı- Engellilerde İhmal ve İstismar
1.Ahmad JABBARİ- Yaşlılarda İhmal ve İstismar
DÜZENLEME
Arş. Gör. Adem KILIÇ
([email protected])
Arş. Gör. Ferman ERİM ([email protected])
2.Deniz ZEYTİNOĞLU- Türkiye’de Yaşlı İhmal ve İstismarının Önlenmesi
3.Ömer KÖSEOĞLU- Zihinsel Engelli Bireylerde Cinsel İstismar
4.Ayşe Şeyma TURGUT- Zihinsel Engelli Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar
5.Uğur ATALAR- Otizmli Kardeşe Sahip Çocukların Ebeveynleri Tarafından İhmal Edilme Durumları
6.Kamil ATEŞ- Engelli İstismarı: Zihinsel Engelli Çocuklara İhmal Ve İstismara Karşı Kendilerini Korumalarını Öğretmek
ÇAY ARASI. 15:00-15:15
4. OTURUM. 15:15-16:45: Dezavantajlı Çocuklar Özelinde İhmal ve İstismar
1.Adem KILIÇ-Tarımda Çalışan Çocuklar: Mevsimlik Tarım İşçileri Örneği
2.Selma MUŞANOVİÇ- Romen Ailelerinde Çocuk İhmal İstismarı Sorunu ve Müdahale Programları: Bosna Hersek Örneği
3.Katarina GABİKOVA- Çocuk Cinsel İstismarı, Psikososyal Etkileri ve Sosyal Hizmet Müdahalesi: Çek Cumhuriyeti Örneği
Tarih:04.01.2016, 09.30 – 17.00
YER: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. TUĞRUL ÇUBUKÇU SALONU
4.Madına MUSSATAYEVA- Kazakistan’da Sokak Çocuklarına Yönelik Sosyal Hizmet Programları
5.Cafer YÜKSEK- Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Durumu
6.Ebru KÜÇÜKDÜVEYKİ- Sığınmacı Çocuklara Yönelik Eğitim Politikaları
Download

sosyal hizmet lisansüstü eğitim çalıştayı