BİNA SINAV SORUMLUSU DEİ{ETİM RAPORU
Adı Soyadı
Görevi
Görev Yeri
sınaırın Adı
sınav Tarihi ve saati
BiNA SNAV SORUMLUSU
sınav Görevi
Görevl endi
ri l d
iğiniz Okul
DEGERLENDIRME SORULARI:
l.
Sınavda kullanılan bina ve salonların slnavın uygulanmasına hazırlanması için yapılan ön çalışmalar nasıldı?
a( ) Yeterliydi b(
(Açıklayınız
2,
)Yetersizdi
Salonlardaki sıraların yerleşim düzeni Salon Tanıtım Formu üzerindeki plana uygun muydu?
b ( )Uygun değildi (Uygun olmayansalonnumaraları ve sebepleri ..........
a( ) Uygundu
,
3,
Sınav uygulaması için alınan gerekli güvenlik önlemleri nasıldı?
i| ]:,j::llfi :l]
4.
a
::::::::]1i:l,:i]::.
. ,. , . ,i
Binalardaki görevlilerin sınavln Sınav Uygulama Yönergesinde belirtilen kurallara uygun olarak yürütülmesi
konusunda gösterdikleri özen yeterli miydi?
()
1
b
Yeterliliydi
Salon No
(
..)
doldurunuz.)
tabloyu
ta
ow cıolcıurunuz
etersizdi (Aşağıdaki
Ş
) Yetersizdi
SINAV UYGULAMASINDA GEREKLİ OZENİ GOSTERMEYEN SALON GOREVLILERI
Açıklama
Görevi
Adı Soyadı
T.C. KimlikNo
IVOT ( yukarıda yazılı maddeler dışında ki göriiş ve önerileriniz .):
NoT: Raporların sınavdan şonraki ilk meşai gününde Bilgi İşlem ve Eğilim Teknolojileri Şubesine teslİn edinİz.
Imza
larih
Download

Rapor