YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
VE
YÖNETİMİ TOPLULUĞU
ORYANTİRİNG YARIŞMASI
KAYIT FORMU

Yarışmacı Adı – Soyadı:………………………………………………………………………...

Öğrenci Numarası:………………………………………………………………………………

Bölüm – Fakülte:………………………………………………………………………………...

T.C. Kimlik Numarası:…………………………………………………………………………..

Adres:……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….......

Telefon No:……………………………………………………………………………………...

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Topluluğu’na katılmak istiyor musunuz: Evet:
Zaten Üyeyim:



c
c
Hayır:
E
E
v
Enerji sizin için ne ifade ediyor?...................................................................................................
ve
……………………………………………………………………………………………….......
et
……………………………………………………………………………………………….......
t:
……………………………………………………………………………………………….......
:
H
Enerji verimliliği sizin için ne ifade ediyor?.................................................................................
H
a
……………………………………………………………………………………………….......
ay
……………………………………………………………………………………………….......
yı
……………………………………………………………………………………………….......
ır
r:
Enerji verimliliği ile ilgili slogan öneriniz var mı? Evet: c Hayır: *
:

c
Evet ise medir?..................................................................................................................
E
E
v
---.---.---.---.---.---.---.---.---.---.---.---.---.---.---.---.---.---.---.---.---.---.---.---.---.---.---.---.---.---.
v
e
e tarafından
(Bu kısım katılan ilk 120 kişinin belirlenmesi amacı ile kaydı
t alan yetkili
t
doldurulacaktır)
:
:
Tarih: . . / . . / 2015
H
Saat: . . : . .
Detaylı bilgi: esm.yasar.edu.tr
H / bilgi masaları
a
a
y
y
ı
Download

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YÖNETİMİ