BFL LYS 1 & LYS2 KONU ANALİZ TABLOSU
AD SOYAD :
TARİH :
FİZİK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Fiziğin Doğası
Birimler
Vektör ve Kuvvet
Moment -Denge
Ağırlık Merkezi
Basit Makinalar
Doğrusal Hareket
Dinamik
Enerji
Yeryüzünde Hareket
Düzgün Dairesel Hareket
Basit Harmonik Hareket
Keppler Yasaları
İtme -Momentum
Madde ve Özellikleri
Basınç
Sıvıların Kald›rma Kuvveti
Isı -Sıcaklık -Genleşme
Gölge
Düzlem Ayna
Küresel Aynalar
Renk
Kırılma
Mercekler
Aydınlanma
Yay Dalgaları
Su Dalgaları
Su Dalgalarında Girişim
Ses Dalgaları
Işık Teorileri
Işığın Tanecik Modeli
Elektrik Alan -Potansiyel Fark
Paralel Yüklü Levhalar
Sığa - Kondansatör
Emk -Zıt Emk
Elektromagnetizma
Elektromagnetik İndüksiyon
Alternatif Akım
Transformatör
Modern Fizik
Astronomi
Elektromagnetik Dalgalar
Atom Fiziği
Nükleer Fizik
HİÇ
BRZ TAM
KİMYA
1 Atomun Yapısı
2 Mol Kavramı
3 Periyodik Sistem
4 Elementler Kimyası
5 Oksitler
6 Kimyasal Türler Arası
7 Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özl
8 Gazlar
9 Hal Değişimleri ve Isı–Sıcaklık
10 Çözeltiler
11 Kimyasal Tepkimelerde Enerji
12 Reaksiyon Hızı
13 Kimyasal Denge
14 Sulu Çözeltilerde Denge
15 Asitler ve Bazlar
16 Redoks Reaksiyonları ve İstemlilik
17 Elektro Kimyasal Piller
18 Elektroliz
19 Organik Kimyaya Giriş
20 Alkanlar
21 Alkenler
22 Alkinler
23 Alkoller ve Eterler
24 Aldehitler ve Ketonlar
25 Karboksilli Asitler ve Esterler
26 Alifatik Amonyak Türevleri
27 Aromatik Bileşikler
28 Organik Reaksiyonlar
29 Çekirdek Kimyası
MATEMATİK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
HİÇ
GEOMETRİ
BRZ TAM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Doğruda Açılar
Üçgende Açılar
Açı Kenar Bağıntıları
Dik Üçgen
Açıortay
Kenarortay
Açıortay - Kenarortay
Özel Üçgenler
Üçgende Alan
Üçgende Benzerlik
Benzerlik Alan
Çokgenler - Dörtgenler
Paralelkenar-Eşkenar-Dörtgen
Dikdörtgen - Kare
Yamuk - Deltoid
Çemberde Açı
Çemberde Uzunluk
Dairede Alan
Doğrunun Analitik İncelenmesi
Uzay Geometri
Prizmalar
Piramitler
Çemberin Analitik İncelenmesi
Vektörler
HİÇ
Polinomlar
II. Dereceden Denklemler
II. Dereceden Eşitsizlikler
Parabol
Permüt., Komb., Binom ve Olasılık
Trigonometri
Logaritma
Karmaşık Sayılar
Tümevarım(Toplam ve Çarpım Semb.
Diziler ve Seriler
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
Limit ve Süreklilik
Türev
İntegral
Lineer Cebir (Matris ve Determinant)
BAFRA FEN LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
BRZ TAM
BRZ TAM
HİÇ
BRZ TAM
Koniklerin Analitik İncelenmesi
Uzayda Doğru ve Düzlem Denkl.
BİYOLOJİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
HİÇ
Hücresel Solunum
Fotosentez (denklemler)
Hücre Bölünmesi ve Üreme
Bitkilerde Üreme ve Gelişme
Hayvanlarda Üreme ve Gelişme
Protein Sentezi
Kalıtım ve Biyoteknoloji
Evrim ve Davranış
Bitkisel Dokular ve Bitki Organları
Bitkilerde Taşıma
Bitkilerde Beslenme
Bitkilerde Büyüme
Hayvansal Dokular
Sinir Sistemi ve Duyu Organları
Endokrin Sistem
Destek ve Hareket Sistemi
Sindirim Sistemi
Dolaşım Sistemi
Solunum Sistemi
Boşaltım Sistemi
[email protected]@t@ 2 0 1 4
Download

LYS