1ALLAH’IN SIFATLARI
B
G
J
M
İ
L
A
V
U
S
A
İ
L
İ
M
T
A
T
E
A
S
K
L
Ş
A
H
K
M
L
T
İ
B
İ
Y
D
U
’
L
E
F
R
Ç
A
A
D
M
A
K
B
K
M
H
N
R
E
H
V
A
A
A
D
İ
E
D
D
İ
S
D
L
R
Y
T
I
S
N
A
İ
E
T
E
N
K
A
V
R
R
K
Y
T
K
AŞAĞIDAKİ ALLAH’A AİT İSİM ve SIFATLARDAN BAZILARI YUKARIDAKİ BULMACADA GİZLİ…
KOLAY GELSİN
BASİR
HAYAT
KADİR
SEM ’
TEKVİN
VAHDANİYET
ALLAH
KIDEM
KUDRET
İLİM
KELAM
KELAM
BASAR
ALİM
SEVGİ KELİMELERİ-kavramlar
2-
M
A
M
M
A
R
A
U
F
M
E
B
E
Ü
M
İ
R
E
K
E
R
B
R
K
M
İ
R
S
D
V
H
İ
A
R
E
D
Ç
E
İ
E
A
M
H
İ
S
E
V
G
İ
D
M
Ç
M
M
D
M
O
V
R
D
E
O
E
R
T
U
İ
E
.
E
T
K
T
H
L
İ
D
H
.
T
R
Ş
E
F
K
A
T
E
A
.
R
A
H
M
A
N
K
N
V
R
Aşağıdaki kavramları bulduktan sonra boşta kalan harfleri yan yana getirdiğinizde Hud suresinin 90. ayetinin mealini bulacaksınız.Bulduğunuz
cümleyi aşağıdaki şeklin içine yazın. Kolay gele…
Vedud: Çok şefkatli, muhabbetli, salih kullarını çok seven ve onlarca çok sevilen, onları rahmet ve rızasına
erdiren; sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya yegane lâyık olandır. Sevgi ve dostluk hissini yaratandır
Rauf: Çok merhamet eden, insanları yükümlü tutmada pek müsâmahalı ve yumuşak davranandır.
Rahman: Allah'ın pek merhametli, çok rahmet sahibi olması anlamlarına gelen bir sıfat ismidir.
Rahim: "Çok merhamet edici' anlamında bir isimdir.
Kerim: Cömert, kerem sahibi; muktedir iken affeden, cömertlik duygusunu veren, va'dini yerine getirendir.
Mükrim: İkram eden,cömert
Şefkat: Acıma duygusu
Meveddet: Sevme,sevgi gösterme
Sevgi: Yakın ilgi ve bağlılık duygusu
Merhamet: Acıma ve şefkat etme
Rahmet: Allah’ın sevgisini kullarına göstermesi
Hud Suresi 90.Ayet Meali:
Download

merhametrrabb i m ç ok ş amerahmetehm ü kr i