Evrak bilgisine www.ekonomi.gov.tr adresinden"-pmj11FF2999" Evrak Takip Numarası ve Evrak Kayıt Tarihi ile erişebilirsiniz.
T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü
Sayı : 35659597 - 125.02 - 150158
Konu : Eksposhoes Antalya Alım Heyeti
29.12.2015
EKS FUARCILIK ANONİM ŞİRKETİNE
Bilindiği üzere, Bakanlığımız yurtdışı tanıtım faaliyetleri kapsamında ihracatımızın
artırılması, ihraç ürünlerimizin çeşitlendirilmesi, ihraç ürünlerimize yeni pazarlar bulunması
ve pazar paylarımızın korunması amacıyla Alım Heyeti programları düzenlenmektedir.
Bu çerçevede, 2016 yılında ülkemizde organize edilen sektörel fuarlar ile eşzamanlı
olarak gerçekleştirilecek Alım Heyeti Programları kapsamında, firmanız tarafından 07-10
Mart 2016 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek “Eksposhoes Antalya Ayakkabı
Saraciye Moda Fuarı” kapsamında gerçekleştirilecek Alım Heyeti programının, Bakanlığımız
koordinasyonu ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği organizasyonuyla 0609 Mart 2016 tarihleri arasında Almanya, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Cezayir,
Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsrail, İtalya, KKTC, Mısır, Nijerya, Özbekistan,
Romanya, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Yunanistan’dan firma yetkililerinin katılımıyla
yapılması planlanmaktadır.
Bu bağlamda, ilgili Ticaret Müşavirliklerimiz/Ataşeliklerimiz tarafından söz konusu
Heyetin oluşturulmasını teminen, anılan fuar ile ilgili broşür, katılımcı sayısı, alan, daha
önceki fuarlara katılan yabancı firmalar gibi fuarın önemi ve uluslararası bağlantılar
kurulabilmesi açısından etkinliğini gösteren detaylı bilgilere gereksinim duyulmaktadır.
Bilindiği üzere, profesyonel ithalatçılar, anılan bilgilere sahip olmaksızın söz konusu Alım
Heyeti programlarına iştirak etmemektedir. Bu nedenle, firmalarınızın bu konuda göstereceği
titizlik büyük önem arz etmektedir.
Diğer taraftan firmanız tarafından anılan heyet için fuar alanında ikili görüşmelerin
gerçekleştirileceği bir alanın tahsis edilmesi ve söz konusu heyet için öğle yemeğinin organize
edilmesi uygun görülmektedir.
Ayrıca, “söz konusu fuarın Bakanlığımızca desteklendiği ve anılan fuara yurtdışı
tanıtım faaliyetlerimiz çerçevesinde yabancı firma temsilcilerinin getirileceği” hususunun,
-
fuar öncesinde, fuar sırasında ve sonrasında basına yapılacak duyurularda,
-
diğer tanıtım faaliyetlerinde (katalog, broşür, afiş vs),
Bakanlık logosu ile birlikte fuar alanı girişindeki afişlerde veya elektronik
billboardlarda,
-
fuar açılış konuşmasında,
-
fuar sonuç raporunda ve çıkarılacak dergide,
"Bu belge, 5070 sayılı Elektronik Imza Kanununun 5. maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."
T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek/ANKARA
Telefon: 03122047687
Faks: 03122048632
E-mail: oktays@ekonomi.gov.tr
Elektronik Ağ: www.ekonomi.gov.tr
Ayrıntılı Bilgi İçin: Selçuk OKTAY - Dış Ticaret Uzmanı
1/2
-
firmanız tarafından fuar alanında kurulacak info-stantta,
yer alması ve fuar sonrasında söz konusu fuarın sonuç raporunun Bakanlığımıza gönderilmesi
büyük önem taşımaktadır.
Bilgilerini ve anılan programla ilgili düzenlemelerin adı geçen İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliğiyle koordineli olarak sürdürülerek, yukarıda belirtilen bilgi ve
dokümanların İngilizce ve Türkçe olarak, Bakanlığımıza ve ilgili Ticaret
Müşavirliklerimize/Ataşeliklerimize elektronik ortamda ivedilikle gönderilmesi hususunda
gereğini önemle rica ederim.
Hakan KIZARTICI
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
"Bu belge, 5070 sayılı Elektronik Imza Kanununun 5. maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."
T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek/ANKARA
Telefon: 03122047687
Faks: 03122048632
E-mail: oktays@ekonomi.gov.tr
Elektronik Ağ: www.ekonomi.gov.tr
Ayrıntılı Bilgi İçin: Selçuk OKTAY - Dış Ticaret Uzmanı
2/2
Download

1/2 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü Sayı