T. C.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME
FAKÜLTELERİ
Gümüşhane İl Sınav Koordinatörlüğü
Sayı
Konu
: AÖF.GÜ.2015 - 75
: Anadolu Üniversitesi Sınavları Hk.
Tarih : 31/12/2015
T.C
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NE
2015-2016 Öğretim Yılı Açıköğretim Programları Güz Dönemi Ara Sınavı döneminde
Eskişehir AÖF tarafından Gümüşhane İl Sınav koordinatörlüğüne iletilmiş olan “Görevlendirme
İlkeleri”, sınav organizasyonunun daha sağlıklı yürütülmesine yönelik olarak üniversitelerden
gelen geri bildirimler doğrultusunda Eskişehir AÖF tarafından revize edilmiştir.
Yeni “Görevlendirme İlkeleri” çerçevesinde, 23-24 Ocak 2016 tarihlerinde
gerçekleştirilecek Açıköğretim Programları Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavına dair atama
işlemlerinde “Salon Başkanı”, “Gözetmen” ve “Yedek Gözetmen” türündeki görevliler
otomasyon sistemi tarafından otomatik olarak, diğer sınav görevlileri ise Koordinatörlüğümüz
tarafından belirlenecektir. “Görev İadesi” sürecinde ise tüm sınav görevlileri
Koordinatörlüğümüz tarafından belirlenecektir.
Gerek otomatik olarak gerek Koordinatörlüğümüz tarafından görevli belirleme sürecinde,
aşağıda sunulan güncel “Görevlendirme İlkeleri” dikkate alınacaktır.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN
İl Sınav Koordinatörü
GÖREVLENDİRME İLKELERİ
Bina Sınav
Sorumlusu
(BSS)
Bina Sınav
Sorumlusu
Yardımcısı
(BSSY)
Bina
Yöneticisi
(BY)
Salon
Başkanı
(SB)
Gözetmen
(G)
Yedek
Gözetmen
(YG)
Yardımcılı
Engelli
Gözetmeni
(YEG)
Şehir İçi
Sınav
Depo
Evrakı Nakil
Nöbetçisi
Grv.
(NG)
Taşıyıcı
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Gen.Sek.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Gen.Sek.
Memur
Memur
Prof.
Prof.
Gen.Sek.Yrd.
Prof.
Doç.
Doç.
Doç.
Gen.Sek.Yrd.
Hizmetli
Hizmetli
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Daire Bşk.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Daire Bşk.
Doç.
Doç.
Fak.Sek.
Doç.
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
Fak.Sek.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Ens.Sek.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör. Dr.
Öğr.Gör. Dr.
Öğr.Gör. Dr.
Enst.Sek.
Yrd.Doç.
Yrd.Doç.
Yük.Sek.
Yrd.Doç.
Okt.Dr.
Okt.Dr.
Okt.Dr.
Yük.Sek.
Şube Müd.
Öğr.Gör. Dr.
Arş.Gör.Dr.
Arş.Gör.Dr.
Arş.Gör.Dr.
Şube Müd.
Şef
Okt.Dr.
Uzm.Dr.
Uzm.Dr.
Uzm.Dr.
Şef
Uzm. (İdari)
Arş.Gör.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Uzm. (İdari)
Memur
Uzm.Dr.
Okt.
Okt.
Okt.
Memur
Müd.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Müd.Yrd.
Okt.
Uzm.
Uzm.
Uzm.
Arş.Gör.
Müd.
Müd.
Müd.
Uzm.
Müd.Yrd.
Müd.Yrd.
Müd.Yrd.
Öğr.
Öğr.
Öğr.
Hizmetli
Hizmetli
Şoför
Şoför
Not: Yukarıda belirtilen ünvanlara sahip görevlilerin sayısının yeterli olmadığı durumlarda, uygun alt ünvan gruplarından görevlendirme
yapılabilir.
AÖF Gümüşhane İl Sınav Koordinatörlüğü, 29100-Bağlarbaşı Mah. GÜMÜŞHANE
Tel: 0.456.2337076 Fax: 0.456.2337076 (E-mail: [email protected])
Download

ESKİŞEHİR AÖF SINAV GÖREVLENDİRME İLKELERİ DEĞİŞİKLİĞİ