2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ
İÇİNDEKİLER
SIRA
NO
1
TARİFENİN NEV'İ
KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR
NO
KARAR
TARİHİ
SAYFA
NO
31.KÜTÜPHANE VE MÜZELER MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM
2016 YILI
UYGULANACAK BİRİM
FİYAT
PARA
BİRİMİ
1
Çekim Ücretleri
1.1
Cd Bedeli (Boş)
adet
1.65
TL
1.2
Kabartma Baskı Çıktısı (Görme Özürlü Okuyucular İçin Braille Alfabeli ) (Tek
Sayfa-A4 Kağıt )
adet
0.3
TL
1.3
Dijital Çekim Cd Kopyalama (Çekim Başı)
adet
0.35
TL
1.4
Dijital Çekim Çıktısı (A3 Kağıt)
adet
1.1
TL
1.5
Dijital Çekim Çıktısı (A4 Kağıt)
adet
0.6
TL
1.6
Ferman, Berat, Kartpostal, Albüm, Gravür, Tablo, Harita, Vb. Görsel
Eserlerden Çekim
adet
11
TL
1.7
Fotokopi Ücreti (Renkli A3 Kağıt)
adet
1.75
TL
1.8
Fotokopi Ücreti (Renkli A4 Kağıt)
adet
1.25
TL
1.9
Fotokopi Ücreti (Siyah-Beyaz A3 Kağıt)
adet
0.25
TL
1.10
Fotokopi Ücreti (Siyah-Beyaz A4 Kağıt)
adet
0.1
TL
1.11
Katalog Tarama Çıktısı (Siyah-Beyaz A4 Kağıt - Sayfa Başı)
adet
0.65
TL
1.12
Koleksiyonlarımızdan Kamera İle Çekim (Saat Başı)
saat
44
TL
1.13
Kütüphane Ve Müzelerimizden Klip, Reklam, Film Vb. Amaçlı Çekim
saat
550
TL
1.14
Müzelerimizdeki Eserlerden Fotoğraf Ve Slayt Çekimi (Çekim Başı)
adet
9
TL
1.15
Müzelerimizdeki Eserlerden Kamera İle Çekim (Saati)
saat
44
TL
AÇIKLAMALAR
Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'ndeki Eserlerden Yararlanma ve Çekim Yapma Ücret Tarifesi Hükümleri;
1- Bu tarife ücret ve hükümleri 31/12/2016 tarihine kadar geçerlidir. Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 2016 yılı için yeni
bir ücret tarifesi kararı alınıncaya kadar aynı tarife %10 fazlası ile uygulanır.
2- Fiyatlarımıza telif ücretleri ve KDV dahildir.
3- Başkanlık Makamı gerekli görülen hallerde bu tablo üzerinde %50 indirim ve yükseltme yapabilir.
4- Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Bilimsel ve Akademik çalışma yapan araştırmacılara ve yayıncılara %50'ye kadar indirim yapma veya takas
yapma yetkisine sahiptir.
5- Yabancı uyruklulardan, bu tarifede belirtilen ücretlerin iki katı tahsil edilir.
6- CD Çekim ücretine CD bedeli dahil değildir.
7- Bu tarife Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından yürütülür.
8- Bu tarifede belirtilen hükümler, 01/01/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Download

kütüphane ve müzeler müdürlüğü