101 TEKERLEME / 101 YANILTMACA
Sınıf Etkinlikleri:
Tartışma Konuları:
* Sizin de bildiğiniz tekerleme ve yanıltmacalar var mı?
* Tekerleme ve yanıltmacaları okurken zorlandınız mı? Sonrasında okuyabiliyor olmak hoşunuza gitti mi?
Yazılı Çalışmalar:
Siz de birer tekerleme ve yanıltmaca yazıp bunları arkadaşlarınızla paylaşın.
Araştırma:
Ailenizdeki büyüklerden yeni tekerleme ve/ya yanıltmaca öğrenin.
İlişkilendirilen Kazanımlardan Bazıları:
* 1. sınıf, Türkçe
Okuma:
1.6. Akıcı okur.
5.3. Eğlenmek için fıkra, bilmece, tekerleme, masal vb. okur.
5.4. Paylaşarak okumaktan zevk alır.
5.5. Yankılayıcı (tekrar ederek) okur.
* 2. sınıf, Türkçe
Okuma:
2.3. Duyduğu sesleri ayırt eder.
Konuşma:
1.5. Kelimeleri doğru telaffuz eder.
1.6. Akıcı konuşur.
Yazma:
3.8. Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturarak okur ve yazar.
* 3. sınıf, Türkçe
Okuma:
2.3. Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.
2.17. Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir.
Dinleme:
2.9. Dinlediklerinde duygusal ve abartılı sözleri ayırt eder.
* 3. sınıf, Hayat Bilgisi
B.3.7. Aile büyüklerinden hayatta olanların çocukluğunu araştırır.
B.3.33. Kaybetme veya başarısız olma olasılığını göze alarak, yenilikleri deneme cesareti gösterir ve bundan
zevk alır.
C.3.23. Aile büyüklerinin küçükken oynadığı oyunları araştırır, bu oyunlarla kendisinin ve arkadaşlarının
oynadığı oyunları karşılaştırarak değişimi ve sürekliliği fark eder.
Süleyman Bulut
İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nde okurken,
rakamlardan çok harfleri sevdiğini fark edince
yazmaya başladı.
Okullarda çok sevilen ve okutulan birçok kitabın
yazarıdır, aynı zamanda dilimizin ve kültürümüzün
zenginliklerini ön plana çıkaran başarılı bir derlemecidir.
Okullarda birçok atölye ve etkinlik çalışmasına
katılmakta gönüllüdür. Etkinlikleri öğretmenler ve
öğrenciler açısından sıklıkla beğenilmekte, tercih edilmektedir.
Tudem Yayınlarından Çıkan Kitapları:
101 Atasözü 101 Öykü
(derleme)
101 Deyim 101 Öykü
(derleme)
101 Tekerleme
(derleme)
101 Yanıltmaca
(derleme)
Arkadaşım Nasreddin Hoca
(derleme)
Download

101 tekerleme / 101 yanıltmaca