KOBEM 2016 EĞİTİMLERİ
2016 PRG YILI EĞİTİM BEDELLERİ VE PLANLAMA ŞABLONU
KATALOG REFERANSI ; 2015 Revizyon: F ( 1 Aralık 2015)
KOBEM
EĞİTİM DANIŞMANLIK BİLGİSAYAR YAZILIM
VE TEMSİLCİLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
0
2016 EĞİTİM BEDELLERİ VE PLANLAMA TABLOSU
TS 16949 & ISO 9001:2015 EĞİTİMLERİ ( %18 KDV HARİÇ)
Eğitim
Kodu
TSE01
TSE02
TSE03
TSE04
TSE05
TSE06
TSE07
TSE08
TSE09
TSE10
TSE11
Eğitimin Konusu
Kuruluş İçi ISO/ TS
16949:2009 Denetçisi
Eğitimi
SPC “İstatistiksel Proses
Kontrol” Eğitimi
Proses FMEA 4 Eğitimi
Tasarım (Dizayn) FMEA 4
Eğitimi
MSA 4 “Ölçüm Sistemleri
Analizi” Eğitimi
Machinery FMEA ( Makine
Tasarımı FMEA)
İleri Urun Kalite Planlama
ve Numune Onay Prosesi
Eğitimi eAPQP+PPAP+
SVPPAP ( yeni eklendi))
ISO/TS 16949:2009 Kalite
Yönetim Sistemi Eğitimi
Global 8D Problem Çözme
Teknikleri Eğitimi
CSR Müşteri Özel İstekleri
Eğitimi
ISO9001:2015 Kalite
Yönetim Sistemi eğitimi (
KATALOG SAYFA 13)
Süre
MÜŞTERİ FİRMA
TESİSLERİNDE (
TL) ( PROTOKOL
YAPILACAKTIR)
3
Gün
4500
4000
900
800
%10
3500
3000
800
750
%10
3500
3000
800
750
%10
3500
3000
800
750
%10
3500
3000
800
750
%10
4500
4000
900
800
%10
4500
4000
900
800
%10
3500
3000
800
750
%10
3500
3000
800
750
%10
2500
2000
600
550
%10
3500
3000
800
750
%10
2
Gün
2
Gün
2
Gün
2
Gün
3
Gün
3
Gün
2
Gün
2
Gün
1
Gün
2
Gün
2 VEYA DAHA
FAZLA EĞİTİM
PROTOKOLÜ
İNDİRİMLİ
TALEP
ETTİĞİNİZ
HAFTA VEYA
TARİHLER
1
GENEL
KATILIMA
AÇIK 1
KATILIMCI
GENEL
KATILIMA
AÇIK > 2
KATILIMCI
İKİ VEYA DAHA
FAZLA EĞİTİME
KATILIM EK
İNDİRİMİ (%)
TALEP
ETTİĞİNİZ AY
/ HAFTA
Eğitmen
Hasan
Örgüt
Hasan
Örgüt
Hasan
Örgüt
Hasan
Örgüt
Hasan
Örgüt
Hasan
Örgüt
Hasan
Örgüt
Hasan
Örgüt
Hasan
Örgüt
Hasan
Örgüt
Hasan
Örgüt
VDA (ALMAN MÜŞTERİ FİRMALARINIZ İÇİN) EĞİTİMLERİ
Eğitim Kodu
VDE-03
VDE-04
VDE-05
VDE-06
VDE-07
VDE-10
Eğitimin Konusu
VDA 4 (2012) FMEA
Eğitimi
VDA Proje Yönetimi &
VDA 2 PPA (2012)
VDA 6.3 (2010) Ürün
Proses Denetçisi Eğitimi
VDA 6.5 Ürün Denetimi
Eğitimi
VDA 6.7 Makine/ Kalıp
Proses Denetçisi Eğitimi
VDA PSB & Legal
Requirements “ Ürün
Güvenlik Sorumlusu”
Eğitimi
Süre
3
Gün
3
Gün
3
Gün
2
Gün
3
Gün
2
Gün
MÜŞTERİ FİRMA
TESİSLERİNDE (
TL) ( PROTOKOL
YAPILACAKTIR)
2 VEYA DAHA
FAZLA EĞİTİM
PROTOKOLÜ
İNDİRİMLİ
TALEP
ETTİĞİNİZ
HAFTA VEYA
TARİHLER
GENEL
KATILIMA
AÇIK 1
KATILIMCI
GENEL
KATILIMA
AÇIK > 2
KATILIMCI
İKİ VEYA
DAHA FAZLA
EĞİTİME
KATILIM EK
İNDİRİMİ (%)
5000
4500
1000
900
%10
5000
4500
1000
900
%10
5000
4500
1000
900
%10
4000
3500
800
700
%10
5000
4500
1000
900
%10
5000
4500
1000
900
%10
TALEP
ETTİĞİNİZ AY
/ HAFTA
Eğitmen
Hasan
Örgüt
Hasan
Örgüt
Hasan
Örgüt
Hasan
Örgüt
Hasan
Örgüt
Hasan
Örgüt
SİSTEM GELİŞTİRME VE ÖZEL PROSESLER EĞİTİMLERİ
Eğitim Kodu
SGE-01
SGE-02
SGE-03
SGE-05
SGE-06
Eğitimin Konusu
QOS; Proseslerin Etkileşimi,
Yönetimi ve İyileştirme
Teknikleri Eğitimi
QFD “Kalitenin Evi”
Uygulamalı Eğitimi
(VA/VE) Değer Analizi/
Değer Mühendisliği
Eğitimi
CQ-I-8 Aşamalı Proses
Denetçisi Eğitimi
CQ-I-9 Isıl İşlem Proses
Değerlendirmesi Eğitimi
Süre
2 Gün
2 Gün
2 Gün
2 Gün
3 Gün
MÜŞTERİ FİRMA
TESİSLERİNDE (
TL) ( PROTOKOL
YAPILACAKTIR)
2 VEYA DAHA
FAZLA EĞİTİM
PROTOKOLÜ
İNDİRİMLİ
TALEP
ETTİĞİNİZ
HAFTA VEYA
TARİHLER
GENEL
KATILIMA
AÇIK 1
KATILIMCI
GENEL
KATILIMA
AÇIK > 2
KATILIMCI
İKİ VEYA
DAHA FAZLA
EĞİTİME
KATILIM EK
İNDİRİMİ (%)
TALEP
ETTİĞİNİZ AY
/ HAFTA
Eğitmen
4000
3500
800
750
%10
Hasan
Örgüt
4000
3500
800
750
%10
Hasan
Örgüt
4000
3500
800
750
%10
4000
3500
800
750
%10
6000
5000
1100
900
%10
2
Hasan
Örgüt
Hasan
Örgüt
Hasan
Örgüt
SGE-07
SGE-08
SGE-09
SGE-10
SGE-11
SGE-12
CQ-I-11 Plating (Kaplama,
Katoforez, Nikel vb.) Özel
Proses Değerlendirmesi Eğitimi
CQI-22 Kalitesizlik
Maliyetleri Eğitimi
Verimlilik Arttırma
Teknikleri (KAIZEN)
Eğitimi
CQ-I-12 Coatıng (Boya)
Özel Proses
Değerlendirmesi Eğitimi
CQ-I-15 Kaynak Özel
Proses Değerlendirmesi
Eğitimi
CQ-I-17 Lehim Özel
Proses Değerlendirmesi
Eğitimi
6000
5000
1100
900
%10
Hasan
Örgüt
4000
3500
850
750
%10
Hasan
Örgüt
2 Gün
4000
3500
900
800
%10
Hasan
Örgüt
3 Gün
6000
5000
1100
900
%10
Hasan
Örgüt
3 Gün
6000
5000
1100
900
%10
Hasan
Örgüt
3 Gün
6000
5000
1100
900
%10
Hasan
Örgüt
4000
3500
850
750
%10
4000
3500
850
750
%10
3 Gün
2 Gün
Hasan
Örgüt
Hasan
Örgüt
SGE-13
MMOG 4 Malzeme Yönetim
Sistemi Değerlendirmesi Eğitimi
2 Gün
SGE-14
M-16 Lojistik Servis Sağlayıcıları
Değerlendirmesi Eğitimi
2 Gün
SGE-15
D 29 Mühendislik
Değişiklikleri Yönetimi
Eğitimi
2 Gün
4000
3500
850
750
%10
Hasan
Örgüt
SGE-16
CQ-I-19 Satınalma ve Tedarikçi
Yönetimi Eğitimi ( KATALOG
SAYFA 35)
2 Gün
4000
3500
850
750
%10
Hasan
Örgüt
6000
5000
1100
900
%10
6000
5000
1100
900
%10
SGE-17
SGE-18
CQ-I-27 Casting (Döküm)
Özel Proses
Değerlendirmesi Eğitimi (
2015 Ekim / YENİ)
CQ-I-23 Kauçuk / Plastik
Enjeksiyon Özel Proses
Değerlendirmesi Eğitimi
3 Gün
3 Gün
3
Hasan
Örgüt
Hasan
Örgüt
TEMEL TEKNİK EĞİTİMLER
Eğitim Kodu
TTE-01
Eğitimin Konusu
Teknik Resim Eğitimi
Süre
2
Gün
3
Gün
2
Gün
MÜŞTERİ FİRMA
TESİSLERİNDE (
TL) ( PROTOKOL
YAPILACAKTIR)
2 VEYA DAHA
FAZLA EĞİTİM
PROTOKOLÜ
İNDİRİMLİ
4500
4000
TALEP
ETTİĞİNİZ
HAFTA VEYA
TARİHLER
GENEL
KATILIMA
AÇIK 1
KATILIMCI
850
GENEL
KATILIMA
AÇIK > 2
KATILIMCI
750
İKİ VEYA
DAHA FAZLA
EĞİTİME
KATILIM EK
İNDİRİMİ (%)
%10
TALEP
ETTİĞİNİZ AY
/ HAFTA
Eğitmen
Ömer
Kurt
Ömer
Kurt
Ömer
Kurt
Metroloji ve Boyutsal
Kalibrasyon Eğitimi
6000
5000
950
900
%10
Ölçme Tekniği ve Kontrol
TTE-03
Bilgisi Eğitimi
4500
4000
800
750
%10
Geometrik Ölçülendirme
3
Ömer
TTE-04
ve Tolerans Bilgisi
6000
5000
950
900
%10
Gün
Kurt
Eğitimi
Geometrik Toleranslar
3
Ömer
TTE-05
Eğitimi
Gün 6000
5000
950
900
%10
Kurt
Yüzey Pürüzlülüğü
2
Ömer
TTE-06
Eğitimi
Gün 4500
4000
800
750
%10
Kurt
AÇIKLAMALAR
TÜM EĞİTİMLER TESİSLERİNİZDE VERİLDİĞİ ZAMAN; MÜŞTERİLERİNİZE, PROSESLERİNİZE, ÜRÜNLERİNİZE, KRİTİK
TEDARİKÇİLERİNİZE VE ORGANİZASYONEL & SİSTEM YAPILARINIZA GÖRE FİRMANIZA AZAMİ KATMA DEĞER SAĞLAYACAK
ŞEKİLDE FİRMANIZA ÖZEL UYGULAMALI OLARAK VERİLMEKTEDİR.
FİRMANIZDA VERİLECEK EĞİTİMLER İÇİN GELİŞ / GİDİŞ YOL, ANLAŞMALI OTEL EKSTRA MASRAFLARI KOBEM TARAFINDAN
KARŞILANACAKTIR. EĞİTMENİN HAVAALANI / FERİBOT İSKELESİ / OTEL DEN ALINIP BIRAKILMASI FİRMANIZ TARAFINDAN
KARŞILANACAK/ KOORDİNE EDİLECEKTİR. OTEL YP ÖDEMELERİ İSE FİRMANIZCA KARŞILANACAKTIR.
GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİMLER MÜMKÜN OLDUĞUNCA KATILIMCI FİRMALARIN PROSESLERİNE, MÜŞTERİLERİNE ÖZEL
UYGULAMALAR İÇERECEK ŞEKİLDE OLMAK ÜZERE HEGSAGONE OTEL / BAYRAMOĞLU , CROWN PLAZA HOTEL BEYLİKDÜZÜ/ İST ,
HİLTON veya MÖVENPİCK HOTEL / İZMİR VE/VEYA SHERATON- ALOFT HOTEL / BURSA DA PLANLANACAKTIR, İSTANBUL VE
DARICA DAKİ HER İKİ OTELDE HAVAALANINA YAKINDIR AYRICA HEGSAGONE OTELDEN OTELİN SERVİSİ DE MEVCUTTUR. BU
OTELLERDE KALACAK MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN OTEL TARAFINDAN ÖZEL İNDİRİM UYGULANMAKTADIR.
TTE-02
SAYGILARIMLA,
HASAN ÖRGÜT ( MSEE)
KOBEM LTD.ŞTİ.GN.MD.(İMZA)
29 ARALIK 2015
4
Download

2016 Program Yılı VDA, CQI, TS 16949, ISO 9001:2015 ve Diğer