HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2015-2016 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI PROGRAMI
1. SINIF
Tarih
28.12.2015
Pazartesi
29.12.2015
Salı
30.12.2015
Çarşamba
04.01.2016
Pazartesi
05.01.2016
Salı
06.01.2016
Çarşamba
07.01.2016
Perşembe
08.01.2016
Cuma
Saat
Dersin Kodu ve Adı
Öğretim Üyesi
Derslik
09.30 – 11.00
TDE 155-01-02 OSMANLI TÜRK. GİRİŞ I
Prof. Dr. Nesrin Bayraktar-Erten
204-02
09.30 – 11.00
TDE 111-01- 02 TÜRKİYE TÜRKÇESİ I
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
09.30 – 11.00
TDE 113-01 TÜRKÇE KOMPOZİSYON I
Yrd. Doç. Dr. Binnur Erdağı-Doğuer
09.30 – 11.00
TDE 135 TÜRK DİLİ TARİHİNE GİRİŞ I
Prof. Dr. Nesrin Bayraktar-Erten
204 - 02
09.30 – 11.00
TDE 115 ESKİ TÜRK EDEB. GİRİŞ I
Doç. Dr. Özge Öztekin
204- 02
09.30 – 11.00
TDE 113-02 TÜRKÇE KOMPOZİSYON I
Yrd. Doç. Dr. Serdar Odacı
204 – 02
203
202 - 203
09.30 – 11.00
TDE 119 YENİ TÜRK EDEB. GİRİŞ I
Yrd. Doç. Dr. Serdar Odacı
02-204
09.30 – 11.00
TDE 117 TÜRK HALK EDEB. GİRİŞ I
Okt. Gülnaz Çetinkaya
204 - 02
Gözetmenler
Uğur A.
Sıdıka D.
Samet K.
Meltem C.
Ayşe K.
Ayşe K.
Elçin Y.
Aslı G.
Fazile K.
Nurtaç E.
Nurtaç E.
Meltem C.
Pınar S. (G.E)
Uğur A.
Cennet A.
2. SINIF
Tarih
Saat
28.12.2015
Pazartesi
28.12.2015
Pazartesi
29.12.2015
Salı
Ders
Öğretim Üyesi
13.00 – 15.00
TDE 205-01 - 02 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I
Yrd.Doç. Dr. Binnur Erdağı-Doğuer
15.15 – 16.30
TDE 244 DİVAN ŞİİRİNİN SOSYAL CEPHESİ
Doç. Dr. Özge Öztekin
13.00 – 15.00
TDE 271 ESKİ TÜRK EDEBİYATI: XII-XIV. YÜZYILLAR
Prof.Dr. Fatma S.Kutlar-Oğuz
Derslik
204 - 02
202
204 - 02
Gözetmenler
Işıl A.
Meltem C.
Aslı G.
Aslı G.
Fazile K.
Gülhan A.
Pınar S. (G.E.)
29.12.2015
Salı
15.15 – 16.30 TDE 227 EDİTÖRLÜK VE REDAKSİYON
Yrd.Doç. Dr. Binnur Erdağı-Doğuer
30.12.2015
Çarşamba
13.00 – 15.00
TDE 203 ORHON TÜRKÇESİ
Prof. Dr. Emine Yılmaz
30.12.2015
Çarşamba
15.15 – 16.30
TDE 221 FARSÇA
Öğr. Gör. Funda Kul
04.01.2016
Pazartesi
13.00-15.00
TDE 211 TÜRKİYE TÜRKÇESİ III
Prof. Dr. Nesrin Bayraktar-Erten
15.15 – 16.30
TDE 249 TÜRKOLOJİDE ARŞ. YÖNTEM VE TEK.
Yrd.Doç. Dr. Binnur Erdağı-Doğuer
13.00 -15.00
TDE 261 TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
Prof. Dr. Dilek Yalçın Çelik
15.15 – 16.30
TDE 265 GENEL DİLBİLİM
Prof. Dr. Nesrin Bayraktar-Erten
203
13.00-15.00
TDE 277 TÜRK DİLİNİN YAZ. KAY. VE TÜRK KÜL. I
Prof. Dr. Nesrin Bayraktar-Erten
202 - 203
Elçin Y.
07.01.2016
Perşembe
13.00-15.00
TDE 255-01-02 OSMANLI TÜRKÇESİ III
Prof. Dr. Nesrin Bayraktar-Erten
204 - 02
Samet K.
Gülhan A.
07.01.2016
Perşembe
15.15 – 16.30
TDE 237 İŞ HAYATINDA ETKİLİ İLETİŞİM VE TÜRKÇE
Öğr. Gör. Cüneyt Gündoğdu
204
Uğur A.
Cennet A.
TDE 235 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TÜRLER
Prof. Dr. İsmail Hakkı Aksoyak
TDE 281 DİNÎ-TASAVVUFÎ HALK KÜLTÜRÜ
Okt. Gülnaz Çetinkaya
04.01.2016
Pazartesi
05.01.2016
Salı
05.01.2016
Salı
06.01.2016
Çarşamba
08.01.2016
Cuma
08.01.2016
Cuma
203
B. Cömert
Salonu
204
204 - 02
203
204 - 02
Ayşe K.
Meltem C.
Munise K.
Cennet A.
Sıdıka D.
Işıl A.
Gülhan A.
Pınar S.(G.E.).
Aydan S.
Elçin Y.
Sıdıka D.
Ayşe K.
13.00-15.00
15.15 – 16.30
202 - 203
204 - 02
Munise K.
Fazile K.
Samet K.
Gülhan A.
3. SINIF
Tarih
Saat
28.12.2015
Pazartesi
09.30 - 11.00
28.12.2015
Pazartesi
11.15 – 11.30
29.12.2015
Salı
29.12.2015
Salı
30.12.2015
Çarşamba
30.12.2015
Çarşamba
Ders
TDE 333 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ARAŞTIRMALARINDA BİLGİSAYAR I
Öğretim Üyesi
TDE 353 TÜRKİYE DIŞI. ÇAĞ. TÜRK EDEBİYATLARI
Doç.Dr. Gonca Gökalp Alpaslan
09.30 – 11.00
TDE 381 ÂŞIK TARZI KÜLTÜR GELENEĞİ
Okt. Gülnaz Çetinkaya
11.15 – 11.30
TDE 341 MODERN ELEŞTİRİ KURAMLARI
Prof. Dr. Dilek Yalçın-Çelik
202
TDE 309 ETKİLİ VE DOĞRU TÜRKÇE KON. TEK.
Prof.Dr. Ülkü Çelik Şavk
202
09.30 - 11.00
11.15 – 12.30
04.01.2016
Pazartesi
09.30 - 11.00
04.01.2016
Pazartesi
11.15 – 12.30
05.01.2016
Salı
06.01.2016
Çarşamba
06.01.2016
Çarşamba
07.01.2016
Perşembe
07.01.2016
Perşembe
TDE 323-01 YENİ TÜRK YAZI DİLİ
TDE 329 ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ I
Yrd. Doç. Dr. Serdar Odacı
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
Doç. Dr. Özge Öztekin
Derslik
Bilgisayar Lab.
203
202 - 203
202 - 203
202
TDE 305 KARAHANLI TÜRKÇESİ
Yrd. Doç. Dr. Binnur Erdağı- Doğuer
204 - 02
09.30 - 11.00
TDE 331 ÇOCUK EDEBİYATI
Prof. Dr. Abide Doğan
203 - 202
09.30 - 11.00
TDE 361 II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
Prof. Dr. Abide Doğan
204- 02
TDE 321 FARSÇA
Öğr. Gör. Funda Kul
202
TDE 355 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA
MİTOLOJİK UNSURLAR
Prof. Dr. Fatma S. Kutlar-Oğuz
202
11.15 – 12.30
09.30-11.00
11.15 – 12.30
TDE 371 ESKI TURK EDEBİYATI: XVI. YÜZYIL
Doç.Dr. Özge Öztekin
02 - 204
Gözetmenler
Cennet A.
Cennet A.
Sibel B.(G.E.)
Pınar S. (G.E)
Uğur A.
Samet K.
Pınar S.(G.E)
Aydan S.
Sıdıka D.
Pınar S. (G.E)
Samet K.
Munise K.
Sibel B. .(G.E.)
Munise K.
Ayşe K.
Meltem C.
Sibel B.(G.E.)
Nurtaç E.
Aydan S.
Aydan S.
Nurtaç E.
Sibel B.(G.E.)
Fazile K.
Aslı G.
Hulusi E.
Munise K.
Sibel B.(G.E)
08.01.2016
Cuma
09.30-11.00
TDE 385 TÜRK İŞARET DİLİ TARİHİ I
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
202 - 203
Elçin Y.
Işıl A.
Sibel B.(G.E.)
4. SINIF
Tarih
Saat
28.12.2015
Pazartesi
28.12.2015
Pazartesi
29.12.2015
Salı
Ders
Öğretim Üyesi
13.00 – 13.15
TDE 437 YARATICI YAZARLIK I
Doç. Dr. Gonca Gökalp-Alpaslan
203
13.30. – 15.00
TDE 453 AĞIZ BİLİMİ
Prof. Dr. Emine Yılmaz
203
Cennet A.
Pınar S.(G.E)
Sıdıka D.
Özge G. .(G.E.)
202
Elçin Y.
Özge G. .(G.E.)
13.00 – 13.15
TDE 439 DİL ve EDEBİYAT ÖĞRETİMİ I
Prof. Dr. Dilek Yalçın-Çelik
Derslik
30.12.2015
Çarşamba
30.12.2015
Çarşamba
13.00 – 15.00
TDE 443 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ I
Prof. Dr. Ülkü Çelik-Şavk
15.15 – 15.30
TDE 449 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ I
Prof. Dr. Ülkü Çelik-Şavk
204 - 203
203
Gözetmenler
Samet K.
Elçin Y.
Işıl A.
Gülhan A.
Pınar S.(G.E.)
Işıl A.
Fazile K.
04.01.2016
Pazartesi
04.01.2016
Pazartesi
05.01.2016
Salı
13. 00 - 15.00
15.15 – 15.30
13. 00 - 15.00
TDE 447 SEÇME METİNLER I
TDE 463 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK
ROMANI
TDE 481 TÜRK HALK EDEBİYATINDA ANLATIM
TÜRLERİ I
Prof. Dr. Fatma S. Kutlar-Oğuz
202
Prof. Dr. Dilek Yalçın-Çelik
202
Okt. Gülnaz Çetinkaya
202
Elçin Y.
Özge G.(G.E)
Uğur A.
06.01.2016
Çarşamba
06.01.2016
Çarşamba
07.01.2016
Perşembe
08.01.2016
Cuma
08.01.2016
Cuma
13. 00 - 15.00
TDE 471 ESKI TÜRK EDEBIYATI: XVII. YÜZYIL
Prof. Dr. Osman Horata
15.15– 16.30
TDE 473 DİVAN ŞİİRİ ÜSLUP ÇALIŞMALARI I
Doç.Dr. Özge Öztekin
202
13. 00 - 15.00
TDE 465 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK
TİYATROSU
Prof. Dr. Abide Doğan
202
13.00 – 15.00
15.15 -16.30
TDE 461 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK
EDEBİYATI TARİHİ I
TDE 485 TÜRK İŞARET DİLİ I
Doç. Dr. Gonca Gökalp-Alpaslan
Öğr. Gör. Pelin Kobal
02 - 204
204 - 02
203 - 202
Hulusi E.
Aslı G.
Özge G. .(G.E.)
Fazile K.
Aydan S.
Özge G. .(G.E.)
Nurtaç E.
Aydan S.
Özge G. .(G.E.)
Samet K.
Meltem C.
Download

hacettepe üniversitesi edebiyat fakültesi türk dili ve edebiyatı