TÜRKĠYE YÜZME FEDERASYONU
YÜZME ĠL TEMSĠLCĠLĠĞĠ
ANKARA
ANADOLU YILDIZLARI (ANALİG) ANKARA YARIŞLARI İL SEÇMELERİ
(YENİ REGLAMAN)
Müsabaka tarihi
: 02-03 Ocak 2015 Cumartesi-Pazar
Müsabaka havuzu
: Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi Havuzu
Karar Tarihi
: 06 Aralık 2015
Karar No
: 155
Katılım Yaşı
: 2002-2003-2004-2005-2006-2007 Doğumlular
Müsabaka Son Bildirim Tarihi : 29 Aralık 2015 SALI saat : 18.00
MÜSABAKA TALİMATLARI
1.
Yarışmalar ANALĠG Uygulama talimatına, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen
hükümlere, Uluslar arası Oyun Kuralları ve yarışma talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.
2.
Müsabakalarda TYF yönetmelik ve talimatları çerçevesinde gerçekleşecektir. TYF’nin hali
hazırda internette yayında bulunan TYF Müsabaka Genel ve Katılım kuralları ile revizyonu
geçerlidir. Yarışmalarda FINA kuralları uygulanacaktır.
3.
Müsabakalarda itirazlar Kulüp yetkilisi tarafından yazılı olarak Başhakeme yapılacak olup,
itirazlar söz konusu yarışının bitiminden 30 dakika içerisinde itiraz bedeli ile birlikte yapılmalıdır.
Ġtiraz bedeli 350TL.dir.
4.
Kulüplerin müsabaka iştirak listelerinin başvurularını 29 Aralık 2015 SALI saat 18.00’e kadar
[email protected] mail adresine göndermeleri gerekmektedir.
5.
Müsabakalara vizeli lisanslı yüzücüler kabul edilecektir. FERDİ SPORCULAR
MÜSABAKAYA KATILABİLİR.
6.
Müsabakalarda bütün branşlar yaş dikkate alınmaksızın yavaş seriden hızlı seriye doğru
yüzülecektir.
7.
Müsabakalar seçme mahiyetinde olduğundan madalya verilmeyecektir.
8.
Açılış seramonisi 1. Akşam seansından önce 14.45 te yapılacaktır.
9.
Bu müsabakalara 2015-2016 sezonunda Türkiye Yüzme Federasyonuna akredite olmayan
kulüpler katılamayacaktır.
10. İLK YAYINLANAN REGLAMAN DEĞİŞTİRİLMİŞ OLUP, 25 ARALIK TARİHİNDE
KULÜPLERİN GÖNDERDİĞİ LİSTELER İPTAL EDİLMİŞTİR. KULÜPLER YENİ LİSTELERİNİ
29 ARALIK 2015 TARİHİNE KADAR YUKARIDA BELİRTİLEN MAİL ADRESİNE
GÖNDERECEKLERDİR.
MÜSABAKA FORMATI :
Takım seçmelerinde 9-10-11-12-13-14 yaş bayan ve erkek takımları 4 yarış üzerinden en iyi
FĠN puana sahip olan ilk 3 sporcu seçilerek oluşturulacaktır. Sporcular yarışma süresince ise
en fazla 4 mesafede yarışabilirler. Zorunlu branşlar kaldırılmıştır.
TÜRKĠYE YÜZME FEDERASYONU
YÜZME ĠL TEMSĠLCĠLĠĞĠ
ANKARA
MÜSABAKA PROGRAMI
1.GÜN SABAH-02.01.2016 :10.00
50m Kelebek
400m Serbest
100m Sırtüstü
1.GÜN AKŞAM-02.01.2016 : 15.00
50m Serbest
100m Kurbağalama
2.GÜN SABAH-03.01.2016 : 10.00
50m kurbağalama
100m Serbest
200m Karışık
2.GÜN AKŞAM 03.01.2016 : 15.00
50m Sırtüstü
200m Serbest
100m Kelebek
GÜRSEL UZUNCA
ŞUBE MÜDÜRÜ
TER.KOM.BAŞKANI
(İMZA)
D.ŞENOĞLU
YÜZ.FED.TEM.
TER.KOM.ÜYE
İMZA
N.ÖNAY
İL HAKEM KOM.BŞK.YRD.
TER.KOM.ÜYE
İMZA
T.TİLLİOĞLU
TER.KOM.ÜYE
İMZA
G.KİNNA
TER.KOM.ÜYE
İMZA
Download

Reglaman