İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Siyasal Bilgiler ve Edebiyat Fakültelerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
Maddesi uyarınca öğretim üyeleri (Yardımcı Doçent ) alınacaktır.
Yardımcı Doçent kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartları haiz adayların,
başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca
onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini
kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların yabancı dil sınav tarihi, müracaat tarihinin bitiminde ayrıca ilan edilecektir.
FAKÜLTESİ
Siyasal Bilgiler
ANABİLİM DALI
BÖLÜMÜ
Uluslararası
İlişkiler
Uluslararası Ekonomik
Entegrasyon
UNVANI
Yardımcı
Doçent
DERECESİ
2
ADEDİ
1
ARANAN NİTELİKLER
Enerji arzı ve güvenliği ile
yenilenebilir enerji konularında
proje ve yayın çalışmaları
bulunmak.
İngilizce ders verebilme şartını
sağlamış olmak.
Siyasal Bilgiler
İşletme
Muhasebe Finansman
Yardımcı
Doçent
3
1
Finans alanında doktora yapmış
olmak. Finansal krizlerin sermaye
yapılarına etkisi ve bütçesel
katılım konularında çalışmaları
bulunmak. İngilizce ders
verebilme şartını sağlamış olmak.
Edebiyat
Tarih
Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi
Yardımcı
Doçent
5
1
Cumhuriyet dönemi şehir tarihi
ve Türk-İtalya ilişkileri
konularında çalışmaları
bulunmak. İngilizce ders
verebilme şartını sağlamış olmak.
Edebiyat
Türk Dili ve
Edebiyatı
Yeni Türk Dili
Yardımcı
Doçent
5
1
Yeni Türk Dili alanında doktora
yapmış olmak. Eski Anadolu
Türkçesi bilim metinleri ve metin
dilbilimi alanında çalışmaları
bulunmak.
Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
•
Başvuruları ilgili Fakültelere şahsen yapılacaktır.
•
Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
•
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
•
Doçent unvanı olanlar Yardımcı Doçent kadrolarına başvuramazlar.
•
Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüzden sağlayabilirler.
Başvuru adresi:
Tel: 0 216 280 25 25 (Siyasal Bilg.Fak.) Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu A-B Blok 2. Kat Kadıköy/İSTANBUL
Tel: 0 216 280 26 26 (Edebiyat Fak.) Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu A-B Blok 1. Kat Kadıköy/İSTANBUL
•
İlan 31.12.2015 tarihli Posta Gazetesi ile 31.12.2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup son
başvuru tarihi 15.01.2016 tarihi mesai bitimidir.
Download

İlan 31.12.2015 tarihli Posta Gazetesi ile 31.12.2015 tarihli ve 29579