TARSUS TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI 2016 YILI OCAK AYI NÖBET LİSTESİ
TARİH
SAAT
NÖBET TUTULACAK
AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
* NÖBET
TUTULACAK AHB
NO(Not: Kendi
ASM'si dışında nöbet
tutacak Aile
Hekimleri için)
NÖBETÇİ PERSONELLER
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN AÇIK ADRESİ
AİLE HEKİMİ
MUSTAFA CENGĠZ
GÜLHAN SAYAN
MURTAZA TAM
HATĠCE CAN
ERHAN ÇERÇEL ASM
SEZER DURU
FERDANE ÜSTÜN
BARBAROS MH. 0609 SK. NO:27 TARSUS
GAZİPAŞA ASM
M.FARUK AYDIN
ESENGÜL GÜCÜK
GAZĠPAġA MH. M.A. ERSOY CD. KILIÇLAR AP. B BLOK TARSUS
KIRKLARSIRTI ASM
RAMAZAN ÇELĠK
SELVER PETEK
KIRKLARSIRTI MH. CELAL BAYAR CD. NO:28 TARSUS
REŞADİYE ASM
AHMET ġENER YILDIZ YUSUF ATEġ
REġADĠYE MAH. 3026 SK. NO:45 TARSUS
YENİ MAHALLE ASM
KENAN ÖZDEMĠR
YENĠ MH. 40114 SK. NO:3 TARSUS
YEŞİL ASM
ABDULHAMĠT GÖGAYAZ AYġE DĠRGEN
YEġĠL MH. NATO YOLU BUL. ġ.LÜTFĠ CAN KARAKOLU ARKASI TARSUS
YEŞİLYURT ASM
KADRĠYE YALÇINKAYA ARZU KARA
HÜRRĠYET MH. 2215 SK. NO:18 TARSUS
GAZİLER ASM
M.NAZIM ALADAĞ
ZÖHRE BAġ
ERGENKEON MH. SOKULLU M. PAġA CD. UYUM SĠT A BLOK N:10
ANIT ASM
AYDIN ALTINDĠġLĠ
LEMAN KAYHAN
ANIT MH. 0321 SK. NO:11 TARSUS
ERHAN ÇERÇEL ASM
HIDIR TURAMAN
NALAN DĠRĠCAN
BARBAROS MH. 0609 SK. NO:27 TARSUS
GAZİPAŞA ASM
HĠKMET TORUNLU
NESLĠHAN AK
GAZĠPAġA MH. M.A. ERSOY CD. KILIÇLAR AP. B BLOK TARSUS
KIRKLARSIRTI ASM
HĠDAYET KAR
ÖZGÜR ADIGÜZEL
KIRKLARSIRTI MH. CELAL BAYAR CD. NO:28 TARSUS
ERDEM KAYA
SEVTAP EKER
RABĠYE ġENEL
ÖZLEM TANRIVERDĠ
SERAP ANGAY
SEVGİ GÜMÜŞ
YENĠ MH. 40114 SK. NO:3 TARSUS
HASAN ATEġALP
HATĠCE KARA
YEġĠL MH. NATO YOLU BUL. ġ.LÜTFĠ CAN KARAKOLU ARKASI TARSUS
YEŞİLYURT ASM
MEHMET TUNÇ
TUĞBA ÖZBALIKÇIOĞLU HÜRRĠYET MAH.2215 SK. NO:18 TARSUS
GAZİLER ASM
SÜLEYMAN OKUL
EYLEM BESLEME
ERGENKEON MH. SOKULLU M. PAġA CD. UYUM SĠT A BLOK N:10
KARADİKEN ASM
NĠHAL ÇALIġKAN
NAGĠHAN SARIKAYA
KARADĠKEN KÖYÜ TARSUS
ÜLKÜKÖY ASM
NURSEN ġAHĠN
FERAY IġIK
ALTAYLILAR MH. TURAN CD. ALPEREN APT. B BLOK N:21 TARSUS
DÖRTLER ASM
ĠBRAHĠM ÖNGE
ĠLKNUR ÖNGE
DÖRTLER KÖYÜ TARSUS
EMEKLİLER DER. ASM
RAMAZAN ATAK
HATĠCE ERKAN
ġEHĠT KERĠM MH. 3442 SK. NO:3 TARSUS
ANIT ASM
02 Ocak 2016
Cumartesi
09:00-17:00
REŞADİYE ASM
YENİ MAHALLE ASM
09 Ocak 2016
Cumartesi
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
09:00-17:00 YEŞİL ASM
YASEMĠN ÇELĠKTAġ
ANIT MH. 0321 SK. NO:11 TARSUS
REġADĠYE MAH. 3026 SK. NO:45 TARSUS
ATALAR MH. ATATÜRK CD. NO:14 TARSUS
GÜLAY TUNA
GÜLBAHAR
YENİCE
Evrakın elektronik imzalı
suretineASM
http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden b2ce3478-4197-423c-b237-fc46c069b799
kodu ileKIRAN
erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
09 Ocak 2016
Cumartesi
BEYDEĞİRMENİ ASM
TAYFUN KOLAY
MEHTAP AKTAġ
FERRAHĠM ġALVUZ MH. 1620 SK. NO:4 TARSUS
FAHRETTİNPAŞA ASM
GÜNER GÜNER
DĠLEK SAYDAM
FAHRETTĠNPAġA MH .1427 SK. TARSUS
ŞELALE ASM
FATMA EKĠCĠ
PINAR AKTOPRAK
ÖĞRETMNELER MH. 2907 SK. ÇAĞRI APT NO:277A TARSUS
MURAT ALMACI
ELĠFE ÇINARBAY
ġEHĠT ĠSHAK MH. NENE HATUN CD. NO: 35 TARSUS
KIZILAY ASM
SALĠM ÖZTÜRK
DEMET ÖĞRAġ
ESKĠ ÖMERLĠ MH. ĠSTĠKLAL CD. 1307 SK. NO:25 TARSUS
FEVZİ ÇAKMAK ASM
F.ÖZLEM BAġSOY
SANĠSE YĠĞĠT
FEVZĠ ÇAKMAK MH.1705 SK. NO:64/A TARSUS
AKŞEMSETTİN ASM
M.KEMAL BAKMAY
PINAR ÇELĠK
AKġEMSETTĠN MH. 0122 SK. BATICAN APT. NO:9 TARSUS
ABDULGANĠ BABÜR
HAMĠDE KARA
ĠLTER BULMUġ
HANDAN BALKAN
09:00-17:00 ŞEHİT İSHAK ASM
ANIT ASM
ERHAN ÇERÇEL ASM
GAZİPAŞA ASM
GAZĠPAġA MH. M.A. ERSOY CD. KILIÇLAR AP. B BLOK TARSUS
SEVĠM KAYA
ÖMER YAKAR
MELĠHA BOLAT
FATĠH ZENGĠN
MELĠHA ÖKEMER
ADNAN NARĠN
HALĠME ÇELĠK
YENİ MAHALLE ASM
SUAT BAYAR
NĠHAL BAYAR
YENĠ MH. 40114 SK. NO:3 TARSUS
FEVZİ ÇAKMAK ASM
M.KAAN KUNT
ZEYNEP GÜLLÜ ġAMĠOĞLU
FEVZĠ ÇAKMAK MH.1705 SK. NO:64/A TARSUS
YEŞİL ASM
ġĠNASĠ KUREN
FATMA DEMĠRTAġ
YEġĠL MH. NATO YOLU BUL. ġ.LÜTFĠ CAN KARAKOLU ARKASI TARSUS
TUFAN ATAĞ
ELĠF AKBAġ
ĠLKER ÖZEL
BĠRGÜL TOK
GAZİLER ASM
ÜMĠT DĠKĠCĠLER
ARZU AKGÜN
ERGENKEON MH. SOKULLU M. PAġA CD. UYUM SĠT A BLOK N:10
BEYDEĞİRMENİ ASM
OĞUZ UYSAL
REMZĠYE MELEMEN
FERRAHĠM ġALVUZ MH. 1620 SK. NO:4 TARSUS
GÜLEK ASM
DERYA ÖZDEMĠR
AHMET YÜKSEL
GÜLEK BELDESĠ TARSUS
ÜLKÜKÖY ASM
MEHMET AKĠF ġAHĠN SERCAN ULUSOY
YEŞİLTEPE ASM
YAHYA SAYAL
MEDĠHA ÖZKAN
YEġĠLTEPE BELDESĠ TARSUS
EMEKLİLER DER. ASM
YUSUF ÇAĞLAYAN
EMĠNE KULA
ġEHĠT KERĠM MH. 3442 SK. NO:3 TARSUS
KARADİKEN ASM
GÖKHAN YELĠN
ESĠN BIÇAKÇI
KARADĠKEN KÖYÜ TARSUS
DÖRTLER ASM
OZAN BEYLĠK
AYġE TAN
DÖRTLER KÖYÜ TARSUS
YUNUS EMRE ASM
ÜMĠT AKSAY
AYBENĠZ KAPLAN
GAZĠLER MH. 1828 SK. NO:35 TARSUS
YENİCE ASM
HALUK ÖZALTIN
EMĠġEN ÇELĠK
ATALAR MH. ATATÜRK CD. NO:14 TARSUS
ŞELALE ASM
KEMAL ÖZTAN
SEDA HALAVUT
ÖĞRETMNELER MH. 2907 SK. ÇAĞRI APT NO:277A TARSUS
AKŞEMSETTİN ASM
ABDULLAH TEKE
F.EBRU MERT
AKġEMSETTĠN MH. 0122 SK. BATICAN APT. NO:9 TARSUS
REŞADİYE ASM
YEŞİLYURT ASM
09:00-17:00
AHMET ÖMER HARTAVĠ AYġE SÖZAY
BARBAROS MH. 0609 SK. NO:27 TARSUS
FATMA HARTAVĠ
KIRKLARSIRTI ASM
16 Ocak 2016
Cumartesi
MEHMET YALÇIN ÇELĠK GÜLġAH HORATA
ANIT MH. 0321 SK. NO:11 TARSUS
KIRKLARSIRTI MH. CELAL BAYAR CD. NO:28 TARSUS
REġADĠYE MAH. 3026 SK. NO:45 TARSUS
HÜRRĠYET MAH.2215 SK. NO:18 TARSUS
ALTAYLILAR MH. TURAN CD. ALPEREN APT. B BLOK N:21 TARSUS
ESKĠ ÖMERLĠ MH. ĠSTĠKLAL CD. 1307 SK. NO:25 TARSUS
Evrakın elektronik imzalı
suretine ASM
http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden b2ce3478-4197-423c-b237-fc46c069b799
ile erişebilirsiniz.
ATACAN SARI
FEYZAkodu
ÖKEMER
KIZILAY
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
UYGUR GÜRKAN AYSALAR
AYġE ÖZKAN
MEHMET ALMACI
SEMAHAT AKDENĠZ
ANIT ASM
23 Ocak 2016
Cumartesi
09:00-17:00
ERHAN ÇERÇEL ASM
SÜLEYMAN ALTUNOLUK FĠLĠZ TUNCER
BARBAROS MH. 0609 SK. NO:27 TARSUS
BEYDEĞİRMENİ ASM
GÜZĠDE ALICI
FERRAHĠM ġALVUZ MH. 1620 SK. NO:4 TARSUS
GAZİPAŞA ASM
MEHMET BÜYÜKDURAK SEVĠNÇ YURT
GAZĠPAġA MH. M.A. ERSOY CD. KILIÇLAR AP. B BLOK ZEMĠN KAT TARSUS
KIRKLARSIRTI ASM
MEHMET AYDIN
KISMET AYDIN
KIRKLARSIRTI MH. CELAL BAYAR CD. NO:28 TARSUS
REŞADİYE ASM
ESĠN ÖZEN
SEMRA DĠġBUDAK
REġADĠYE MAH. 3026 SK. NO:45 TARSUS
YENİ MAHALLE ASM
HAYATĠ BAġDAġ
HÜLYA ATAMAN
YENĠ MH. 40114 SK. NO:3 TARSUS
YEŞİL ASM
NEVZAT UĞUR
FATMA AKTAġ
YEġĠL MH. NATO YOLU BUL. ġ.LÜTFĠ CAN KARAKOLU ARKASI TARSUS
YEŞİLYURT ASM
FERAH KAYMAK
HÜLYA KINIS
HÜRRĠYET MAH.2215 SK. NO:18 TARSUS
DÖRTLER ASM
SELMA KOÇAK
TUBA GÜRGAH
DÖRTLER KÖYÜ TARSUS
AKŞEMSETTİN ASM
TURHAN AY
KÜBRA AY
AKġEMSETTĠN MH. 0122 SK. BATICAN APT. NO:9 TARSUS
GAZİLER ASM
RIZVAN ÖZġEN
AYġEGÜL ERTONG
ERGENKEON MH. SOKULLU M. PAġA CD. UYUM SĠT A BLOK N:10
KIZILAY ASM
ALĠ ERDEN
EMĠNE AKBAġ
ESKĠ ÖMERLĠ MH. ĠSTĠKLAL CD. 1307 SK. NO:25 TARSUS
ÜLKÜKÖY ASM
HALUK BERĠ
FATMA SARI
ALTAYLILAR MH. TURAN CD. ALPEREN APT. B BLOK N:21 TARSUS
FEVZİ ÇAKMAK ASM
UFUK SAY
MÜMTAZE KARAKOÇ FEVZĠ ÇAKMAK MH.1705 SK. NO:64/A TARSUS
YEŞİLTEPE ASM
MURAT DĠġBUDAK
FECĠR AYDINCI
EMEKLİLER DER. ASM
MUHARREM ERTOPRAK FUNDA AVCU
ġEHĠT KERĠM MH. 3442 SK. NO:3 TARSUS
YENİCE ASM
HAMĠT ġALK
EMEL AYDIN
ATALAR MH. ATATÜRK CD. NO:14 TARSUS
ŞEHİT İSHAK ASM
EBRU ġAHĠN
CENNET KÜPELĠ
ġEHĠT ĠSHAK MH. NENE HATUN CD. NO: 35 TARSUS
ANIT ASM
TUNAY ÇATAKLI
EMĠNE AġIK
ANIT MH. 0321 SK. NO:11 TARSUS
MEHMET SÖĞÜT
MELTEM AYDIN
SERDAR DARICI
NECLA ÇELĠK
HÜLYA TARIM
NESLĠHAN ÇELĠK
ALĠ FETHOLMAZ
SEMRA TEKĠN
ERHAN ÇERÇEL ASM
GAZİPAŞA ASM
30 Ocak 2016
Cumartesi
ANIT MH. 0321 SK. NO:11 TARSUS
KIRKLARSIRTI ASM
09:00-17:00
ġĠFA CĠRĠT
MÜCAHĠT EMĠN POLAT ESĠN KAYA
YEġĠLTEPE BELDESĠ TARSUS
BARBAROS MH. 0609 SK. NO:27 TARSUS
GAZĠPAġA MH. M.A. ERSOY CD. KILIÇLAR AP. B BLOK TARSUS
KIRKLARSIRTI MH. CELAL BAYAR CD. NO:28 TARSUS
VELĠ GÜDER
TUĞÇE KOCATÜRK
ALPER ONUK
NURAY KURT
YENİ MAHALLE ASM
SEDAT GEYĠKLĠ
GÜLAY AKSOY
YENĠ MH. 40114 SK. NO:3 TARSUS
YEŞİL ASM
ÇĠĞDEM AYTÜRK
SEHER YILDIRIM
YEġĠL MH. NATO YOLU BUL. ġ.LÜTFĠ CAN KARAKOLU ARKASI TARSUS
YEŞİLYURT ASM
CELAL ATAĞ
TÜLAY KARAPINAR
HÜRRĠYET MH. 2215 SK. NO:18 TARSUS
REŞADİYE ASM
REġADĠYE MAH. 3026 SK. NO:45 TARSUS
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden b2ce3478-4197-423c-b237-fc46c069b799 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
30 Ocak 2016
Cumartesi
EMEKLİLER DER. ASM
M.EMĠN POLAT
FAHRETTİNPAŞA ASM
MÜGE ÇEVĠRGEN KÜRKÇÜ
SELMA YELTER
MERVE YILMAZ
FĠKRET ALP KORUNÇ
ġEHĠT KERĠM MH. 3442 SK. NO:3 TARSUS
FAHRETTĠNPAġA MH .1427 SK. TARSUS
MEHMET EROL DURUKAN ÖZLEM ÜNÜVAR
ALTAYLILAR MH. TURAN CD. ALPEREN APT. B BLOK N:21 TARSUS
YENİCE ASM
FÜSUN ESER
BAġAK ÇAKIR
ATALAR MH. ATATÜRK CD. NO:14 TARSUS
ŞELALE ASM
CUMALĠ YAZLIK
ESRA DOĞAN
ÖĞRETMNELER MH. 2907 SK. ÇAĞRI APT NO:277A TARSUS
YUNUS EMRE ASM
NACĠYE TOPAL
ĠKLĠMA SEYREK
GAZĠLER MH. 1828 SK. NO:35 TARSUS
09:00-17:00 ÜLKÜKÖY ASM
Dr. Aytekin KEMĠK
Halk Sağlığı Müdürü
e-imzalıdır
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden b2ce3478-4197-423c-b237-fc46c069b799 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Download

Tarsus