EK 2 -DENETÇİ İKEN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN TALEPTE BULUNANLARIN YAPMIŞ OLDUĞU MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRMEYE ALINMASI İÇİN ÜZERLERİNDE SORUMLU OLDUKLARI Y.İ.B.F. LERDEN İSTİFA ETMELERİ VE AŞAĞIDAKİ
LİSTEDE BELİRTİLEN DİĞER EKSİKLİKLERİN TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR..27.11.2015 VE 28.12.2015 TARİHLERİ ARASI GÜNCEL LİSTE
DENETÇİ
SIRA
ESKİ DENETÇİ
EKSİK BELGELER
SİCİL NO
ÜNVANI
GEÇMEK İSTEDİĞİ ÜNVANI
ADAYININ ADI
NO
ÜNVANI
SOYADI
1
AKİF ALKAN
23208
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİ
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
Antetli,protokol tarih ve sayılı,şantiyelerde çalışabilir ibareli sağlık raporu sunulması.Diplomanın,noter tasdikli sureti veya
denetçi belgesini düzenleyen idare yetkilisi tarafından“aslı görülmüştür”, ibr.Resmi kurum ibareli adli sicil belgesi ve ya
formatına Uygun beyanı.1)Sunulan belgelerin statik hesap gerektirip gerektirmediği anlaşılamamıştır .2)beş yıllık fiili meslek
süresinin en az üç farklı yılında; her yıla ait birer adet, Bina tipi statik proje hazırladığını veya incelediğini gösteren Proje
kapağı sunulması.
2
BERNA GÜZ
63453
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİ
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
Yasal süresi dolduğundan,(başvuru üç ayı geçmiş)güncel tarihli meslek odası kayıt belgesi sunulması 1)Bir kısım Proje antetleri
ve ruhsatların aslı gibi onaylarında kurum mührü yok .2)2015 yılı tamamlanmamış 3)2006 ,2014 yılı hariç ilave bir yıl
4)Uygulama denetçi belgesi aslı.
UYGULAMA
DENETÇİ
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
Şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair alınacak sağlık
raporu. İlgili meslek odası kayıt belgesi.Sorgu türü resmi kurum olarak alınacak adli sicil belgesi.Sgk hizmet dökümü(sgk'ca
onaylı, barkotlu veya karekotlu) ibrazı. UYGULAMA DENETÇİ BELGESİNİN ASLININ İBRAZI. YDS KULLANIM
SÖZLEŞMESİ İBRAZI.
3
BESİM ÖZBİLGE
21179
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
4
DİLAVER ÖZCAN
14717
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİ
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
1) Sonucu değiştirecek belge sunulmamıştır .2)İlgili'nin Sunduğu 11.12.2013 tarih ve 739792 sayılı yazıda ve eki listede
projeleri şube müdürü Unvanı ile imzalamıştır,denilmektedir (Prosedür gereği)
5
EROL GÖKHAN
4899
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİSİ
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
DSİ YAZISINDA BELİRTİLEN İŞLERE AİT SUNULAN PROJE KAPAKLARINDA İLGİLİNİN İMZASI BULUNMADIĞINDAN VE KANAL VE SANAT
YAPILARININ TİP PROJE OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ İÇİN BU PROJELERE AİT ONAYLI STATİK HESAPLARININ İBRAZI GEREKMEKTEDİR.
6
FETHİ CİMOK
20109
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİSİ
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
1)İlgili'nin Sunduğu çalışma delgesinde çalışma süresi belli değil.2)Çalıştıkları özel kuruluşlardan alınan, ilgilinin görevini, unvanını ve çalışma süresini (gün /ay
/yıl)olarak belirten firma yetkilisince imzalanmış çalışma belgesi , 2)yetgilinin yetgi belgesi ve imza sürküsü, 3)firma ticaret odası faaliyet belgesi,4) Sunulan
belgelerden MÜŞAVİR FİRMA'nın Projeleri Statik açıdan İceleme yetgisinin olup olmadığı anlaşılamadı.
7
FATİH ÖZTÜRK
78613
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİSİ
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
2010-2011 YILLARINDAKİ PROJELERLE İLGİLİ VERGİ MÜKELLEFİYETİNE GÖRE ÇALIŞMA SÜRESİ ;2010 YILI İÇİN 2 AY 8 GÜN,2011 YILI İÇİN 6
AY 13 GÜNDÜR.DİĞER PROJELER İÇİN YAPI DENETİM FİRMASINDAKİ STATİK PROJE İNCELEME YETKİSİ İNŞAAT MÜHENDİSİ PROJE VE
UYGULAMA DENETÇİSİNİN UHTESİNDE OLDUĞUNDAN UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR.EK BELGE İBRAZI GEREKİR UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ /YAPI
DENETİM BELGESİNİN İBRAZI
8
HASAN KIRCA
12477
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİ
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
ŞANTİYEDE SÜREKLİ ÇALIŞABİLİR İBARELİ SAĞLIK RAPORU MESLEK ODASI KAYIT BELGESİ 2 ADET FOTOĞRAF NÜFUS
KAYDININ FOTOKOPİSİ PİRAZİZ BELEDİYESİNDEN ALINAN FOTOKOPİLERDE PROJE MÜEELİFİ OLDUĞU
GÖRÜLMEMEKTEDİR.SÖZ KONUSU YAPI RUHSATLARA BAĞLI PROJELERİN TASTİKLİ SURETLERİNİN ASLI GİBİDİR
YAPILMIŞ NÜSHALARININ İBRAZI,GİRESUN BELEDİYESİNDEN ALINAN YAPI KULLANIM İZİM BELGELERİN İLGİLİNİN ADI
GÖRÜLMEMEKTEDİR.AYNI ŞEKİLDE YAPI KULLANMA BELGELERİNİN BASĞLI OLDUĞU PROJELERİN TASTİKLİ
SURETLERİNİN İBRAZI,PROJE YILLARINI KAPSAYAN DÖNEME AİT (1974-75-76) YILLARINA AİT VERGİ KAYDI İLE HER İKİ
DÖNEME AİT BAĞKUR HİZMET ÇİZERGESİNİN SGK'DAN TASTİKLİ SURETLERİNİN İBRAZI. UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ/DENETÇİ
BELGESİNİN ASLI GEREKLİDİR/YAPI DENETİM SİSTEM SÖZLEŞMESİ GEREKİR
9
HIZIR GÜÇLÜ
14074
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİ
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
SSK HİZMET ÇİZERGESİ İNCELENDİĞİNDE PROJE YILLARINI KAPSAYAN 1992-1993-1994 YILLARINDA ÖDENEN PRİM GÜN
SAYISI ( 0 ) GÖRÜLMEKTEDİR.BU DURUMUN SGK'DAN DÜZENLENMİŞ AÇIKLAYICI (BU DÖNEMDE SOSYAL GÜVENLİĞE
TABİ OLARAK ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞI) RESMİ BELGE İBRAZI HALİNDE HALİNDE SÖZ KONUSU PROJELER
DEĞERLENDİRİLMEYE ALINACAKTIR.
10
HÜSEYİN ÇİN
68358
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİ
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
5 KALE İNŞ.MİM.LTD.ŞTİ.DEKİ FAALİYET SÜRESİ 16.05.2011 TARİHİNDEN BAŞLADIĞINDAN 2011 PROJESİ 7 AYLIK OLARAK
DEĞERLENDİRİLDİĞİNDEN 2011-2012-2013 HARİÇ EN AZ BİR YILLIK PROJE HİZMETİ GEREKMEKTEDİR.PROJE YILLARINI
KAPSAYAN SSK/BAĞKUR HİZMET ÇİZERGESİNİN SGK'DAN TASTİKLİ SURETİNİN İBRAZI.UYGULAMA DENETÇİ
BELGESİNİN ASLININ İBRAZI
11
HÜSEYİN ÜNLÜ
25959
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİ
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
1985 yılı projeniz değerlendirilmiştir. 4708 sayılı Yapı Denetim Yönetmeliği ''ğ'' fıkrası gereği, İnşaat mühendisi Proje Uygulama Denetçisi
belgesi almanız uygun görülmemiştir.
12
MUSTAFA YÜCEL
64742
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİ
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
SU DEPOLALARINA İLİŞKİN İDARESİNCE ONAYLI STATİK HESAPLARIN İBRAZI,DİĞER BİNA PROJELERİNE AİT ONAY
İDARESİNCE USULÜNE UYGUN ASLI GİBİDİR YAPILMIŞ STATİK PROJE PAFTALARININ İBRAZI.(İLGİLİNİN İMZASI
BULUNAN VE TARİHLERİ GÖRÜLEN)
13
MEHEMET
MUSTAFA
GÖKBULUT
21883
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİSİ
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
İSTENEN BELGELER İBRAZ EDİLMEMİŞTİR.(AYNI BELGE RUHSATI 1993 OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR.)1993-1996-1997-1998 YILLARI HARİÇ
EN AZ BİR YILLIK PROJE HİZMETİNİ GÖSTERİR TASTİKLİ PROJE KAPAĞI VEYA YAPI RUHSATI İBRAZI GEREKİR. (1998 YILINDA HANGİ
FİRMADA ÇALIŞTIĞI ANLAŞILAMADIĞINDAN,1997 YILINDA DA 30.06.1997 DE FİRMADAN AYRILDIĞINDAN PROJELER UYGUN
GÖRÜLMEMİŞTİR.) FİİLEN EN AZ 3 YILLIKV STATİK PROJE HİZMETİ GÖRÜLMELİDİR.
14
METİN KAN
17327
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİ
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
YAPI DENETİM SİSTEM SÖZLEŞMESİ YOK.
15
MİTHAT
TAHTALI
12591
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİ
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
ARTVİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 728147 SAYILI YAZIDA BELİRTİLEN PROJE İŞLERİNDE İLGİLİNİN FİİLİ GÖREVİNİN NE
OLDUĞUNU VE HANGİ TARİHLERİ KAPSADINI BELİRTİR RESMİ YAZI İLE SÖZ KONUSU PROJELERE AİT TASTİKLİ STATİK HESAP
RAPORLARININ İBRAZI GEREKİR.
16
MURAT AĞIL
58660
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİ
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
İlgili meslek odası kayıt belgesi Sorgu türü resmi kurum olarak alınacak belge ibrazı. 2015 yılı projeniz yıl tamamlanmadığı için değerlendirilmemiştir. 2015 yılı
bittiğinde projeniz değerlendirilir.
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
YASAL SÜRESİ DOLDUĞUNDAN YENİ TARİHLİ "ŞANTİYEDE SÜREKLİ ÇALIŞABİLİR İBARELİ SAĞLIK RAPORU YASAL SÜRESİ
DOLDUĞUNDAN YENİ TARİHLİ MESLEK ODASI KAYIT BELGESİ YASAL SÜRESİ DOLDUĞUNDAN YENİ TARİHLİ SORGU TÜRÜ "RESMİ
KURUMA" IOLAN ADLİ SİCİL KAYDI PROJE YILLARINI KAPSAYAN BAĞKUR HİZMET ÇİZERGESİ VEYA ORTAĞI OLDUĞU FİRMADA
BÜRODA SSK'LI OLARAK ÇALIŞTIĞI GÖSTERİR HİZMET ÇİZERGELERİNİN SGK'DAN TASTİKLİ SURETLERİ İLE PROJELERİN BAĞLI
BULUNDUĞU YAPI RUHSATLARININ BELEDİYEDEN TASTİKLİ SURETLERİNİN USULÜNE UYGUN ASLI GİBİDİR YAPILMIŞ SURETLERİNİN
İBRAZI GEREKİR. ALAN DEĞİŞİKLİĞİ,DENETÇİ BELGESİNİN ASLININ İBRAZI
17
NEVZAT AKYÜZ
44399
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİ
18
OLCAY AKI
8130
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİ
ZEMİN VE LABORATUVAR
DENETÇİSİ
1)Statik proje (B.A) hazırlanması ya da incelenmesi konularında filen görev yaptığına dair en az 3 yıl ve her yıla ait en az birer
adet onaylı proje Kapağı ve teyit edici belgelerle birlikte kurum ön yazısı ekinde sunulması.
19
OKTAY
DEMİRBAŞ
29275
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİ
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
YASAL SÜRESİ DOLDUĞUNDAN YENİ TARİHLİ "ŞANTİYEDE SÜREKLİ ÇALIŞABİLİR" İBARELİ SAĞLIK RAPORU.YASAL SÜRESİ
DOLDUĞUNDAN YENİ TARİHLİ MESLEK ODASI KAYIT BELGESİ.YASAL SÜRESİ DOLDUĞUNDAN YENİ TARİHLİ ŞANTİYEDE SÜREKLİ
ÇALIŞABİLİR İBARELİ ADLİ SİCİL KAYDI İBRAZ EDİLEN PROJELERDE BİRDEN FAZLA İNŞAAT MÜHENDİSİ İMZASI GÖRÜLDÜĞÜNDEN
İLGİLİ BELEDİYEDEN PROJELERİN ASILLARI İNCELENMEK ÜZERE TALEP EDİLECEK YAZI YAZILACAKTIR.
20
ÖZLEM PINAR
KOÇYİĞİT
73649
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİ
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
2015 YILI TAMALANMADIĞINDAN PROJE UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR.İLGİLİNİN 2009 YILI PROJESİ FİRMADA 18.03.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN
ÇALIŞTIĞINDAN 9 AY SAYILMIŞTIR.EN AZ 1 YIL 3 AYLIK PROJE HİZMETİ GEREKMEKTEDİR.
YENİTARİHLİ "ŞANTİYEDE SÜREKLİ ÇALIŞABİLİR" İBARELİ SAĞLIK RAPORU YENİTARİHLİ MESLEK ODASI KAYIT BELGESİ YEN İTARİHLİ SORGU TÜRÜ "RESMİ
21
ÖZER AKYOL
14531
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİ
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
KURUMA" OLAN ADLİ SİCİL KAYDI İNŞAAT MÜHENDİSİ PROJE VE UYGULAMA DENETÇİ BELGESİ ALABİLEMEK İÇİN; MESLEĞİNİN EN AZ ÜÇ YILINDA PROJE
MÜELLİFİ OLDUĞUNU GÖSTERİR İLGİLİ KURUMDAN TASTİKLİ PROJE KAPAKLARI VEYA AYNI SÜREDE STATİK PROJE İNCELEDİĞİNİ (ONAYLADIĞI DEĞİL)
GÖSTERİR EN AZ HER YIL İÇİN BİRER ADET OLMAK ÜZERE TASTİKLİ PROJE KAPAKLARININ İLGİLİ KURUMDAN ASLI GİBİDİR YAPILMIŞ SURETLERİ, SÖZ KONUSU
PROJELERİN İSİMLERİNİN VE İNCELEME TARİHLERİNİ GÖSTERİR TASTİKLİ LİSTE İLE ÇALIŞTIĞI KURUMDAN ALACAĞI AÇIKÇA STATİK PROJE İNCELEDİĞİNİ
(ONAYLADIĞI DEĞİL) BELİRTİR RESMİ YAZI İBRAZI GEREKİR.UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ/YAPI DENETİM SİSTEM SÖZLEŞMESİ YOK/YAPI DENETİM BELGESİNİN ASLININ
İBRAZI
22
SEDAT TÜRER
17154
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİ
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
İBRAZ EDİLEN PROJELERDE VAZİYET PLANI VE MİMARİ DETAYLARLA ALAKALI OLANLAR KABUL EDİLMEMİŞTİR.PROJELERİN
İNCELENMESİNDE BAŞKA İMZA VE İSİMLER GÖRÜLMÜŞTÜR.PROJELERİN İLGİLİ TARAFINDAN İNCELENDİĞİNİ GÖSTERİR BETONARME
PROJELERİNE İLİŞKİN STATİK HESAPLARININ TASTİKLİ SURETLERİNİN İBRAZI.SUNULAN BETONARME PROJELER 1 YIL İÇİN
SUNULMUŞTUR.(1981).İNŞAAT MÜHENDİSİ PROJE VE UYGULAMA DENETÇİ BELGESİ ALABİLMEK İÇİN FİİLEN MESLEĞİNİN EN AZ 3 YILIDA
PROJE MÜELLİFİ OLMAK VEYA AYNI SÜREYİ KAPSAMAK ÜZERE STATİK PROJE İNCELEDİĞİNİ (ONAYLADIĞI DEĞİL) GÖSTERİR HER YIL
İÇİN EN AZ BİRER ADET OLMAK STATİK PROJELERİN ONAYLI SURETLERİNİN USULÜNE UYGUN ASLI GİBİDİR YAPILMIŞ NÜSHALARI,
PROJELERİN İSİMLERİNİ VE İNCELEME TARİHLERİNİ GÖSTERİR TASTİKLİ LİSTE İLE AÇIKÇA SÜRELER BELİRTİLMEK SURETİ İLE STATİK
PROJE İNCELEDİĞİNİ (ONAYLADIĞI DEĞİL) RESMİ YAZI İBRAZI GEREKMEKTEDİR.
23
SELAHATTİN
AKYILDIZ
576
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİ
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
YASAL SÜRESİ DOLDUĞUNDAN YENİ TARİHLİ ŞANTİYEDE SÜREKLİ ÇALIŞABİLİR "İBARELİ SAĞLIK RAPORU YASAL SÜRESİ
DOLDUĞUNDAN YENİ TARİHLİ MESLEK ODASI KAYIT BELGESİ YASAL SÜRESİ DOLDUĞUNDAN YENİ TARİHLİ RESMİ KURUMA OLAN ADLİ
SİCİL KAYDI 1987 -1978 TARİHLİ PROJELERİN YILLARINI KAPSAYAN BAĞKUR HİZMET ÇİZER GESİNİN SGK'DAN TASTİKLİ SURETİNİN
İBRAZI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ,UGULAMA DENETÇİ BELGESİNİN ASLININ İBRAZI
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
YASAL SÜRESİ DOLDUĞUNDAN YENİ TARİHLİ "ŞANTİYEDE SÜREKLİ ÇALIŞABİLİR" İBARELİ SAĞLIK RAPORU YASAL SÜRESİ
DOLDUĞUNDAN YENİ TARİHLİ MESLEK ODASI KAYIT BELGESİ YASAL SÜRESİ DOLDUĞUNDAN YENİ TARİHLİ SORGU TÜRÜ "RESMİ
KURUMA" OLAN ADLİ SİCİL KAYDI 2015 YILI TAMALANMADIĞINDAN 7 AY KABULEDİLMİŞTİR.PROJE YILLARINI KAPSAYAN VERGİ
KAYDININ VERGİ DAİRESİNDEN ALINACAK YAZI İLE BELGELENMESİ (VERGİ BAŞLANGIÇ VE VARSA BİTİŞ TARİHLERİ GÖRÜLMELİDİR.)
AYNI SÜREYİ KAPSAYAN SSK/BAĞKUR HİZMET ÇİZERGESİ VE EMEKLİ İSE SGDP'İ ÖDEDİĞİNİ GÖSTERİR LİSTELERİN SGK'DAN TASTİKLİ
SURETLERİNİN İBRAZI GEREKMEKTEDİR.AYRICA PROJE VE UYGULAMA DENETÇİ BELGESİ ALABİLMEK İÇİN MESLEĞİNİN FİİLEN 3
YILINDA PROJE MÜEELİFLİĞİ YAPMIŞ OLMAK GEREKTİĞİNDEN VE 2015 YILI TAM OLMADIĞINDAN EK PROJE HİZMETİNİ GÖSTERİR
BELGE İBRAZI GEREKİR. UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ/DENETÇİ BELGESİNİN ASLININ İBRAZI
24
SÜLEYMAN
KAYA
25242
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİ
25
SAFFET MURAT
KILIÇER
67040
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİ
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
Projelerinin olduğu dönemleri kapsayan SGK -Bağkur hizmet dökümü(sgk'ca onaylı, karekotlu veya barkotlu) ibrazı.:Söz
konusu proje yıllarını kapsayan vergi dairesinden alınacak vergi kaydının yazı ile belgelenmesi. Ortaklık belgesi ibrazı.Eğer
firma çalışanı ise; Çalıştığı firmadan alacağı çalışma belgesi, firma faaliyet belgesi ve firma yetkilisinin imza sirküleri. 2015 yılı
sonuna gelemediğimiz için projeniz değerlendirmeye alınmamıştır. 1 adet daha yaptığınız yada incelediğiniz proje(ilgili
idaresince aslı gibidir onaylı) ibrazı.
26
ŞABAN RAHMİ
SERHAT
KİREMİTCİGİL
32527
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİ
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
EN AZ ÜÇ YIL VE HER YILA AİT EN AZ BİRER ADET İLGİLİ İDARESİNCE ASLI GİBİDİR ISLAK İMZALI,PROJE KAPAĞI DİLEKÇE EKİNDE
SUNULMASI.
29930
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİ
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
ÜZERİNDE BULUNAN YİBF LERDEN İSTİFASI GEREKMEKTEDİR.
28
TAHİR BAKİ
YAVUZ
29879
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİ
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
Antetli,protokol tarih ve sayılı,şantiyelerde çalışabilir ( Raporda,Antet yok )ibareli sağlık raporu sunulması. MESLEK ODASI
KAYIT BELGESİ beş yıllık fiili meslek süresinin en az üç yılında statik proje hazırlanması İşinde görev yaptığına dair ilgili
kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler (en az 3yıl ve her yıla ait en az birer adet Aslı gibibir onaylı proje Kapağı )dilekçe
ekinde sunulması. DENETÇİ BELGESİNİN ASLININ İBRAZI
29
TURHAN
KÜÇÜKOĞLU
25194
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİ
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
1)Kurum yetgililerince onaylı (ıslak imzalı) Hızmet Çizelgesi( çetveli,)2)Kurum içi görevlendirme onayları ile bina tipi onaylı
proje anteti. Kulanım sözleşmesi YOK
30
TEVFİK KUK
47888
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİ
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
YASAL SÜRESİ DOLDUĞUNDAN YENİ TARİHLİ MESLEK ODASI KAYIT BELGESİ İBRAZI. 17.04.2015 TARİHLİ BAŞVURUNUZ ÜZERE
BELİRTİLEN EKSİKLİKLERİN TAMAMLANMADIĞI (ÜÇ YILLIK LABARATUVARDA ÇALIŞMA SÜRESİNİN TAMAMLANMADIĞI) DENETÇİ
BELGESİNİN ASLININ İBTAZI.
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
ŞANTİYEDE SÜREKLİ ÇALIŞABİLİR İBARELİ SAĞLIK RAPORU .NÜFÜS KAĞIDININ FOTOKOPİSİ SÖZ KONUSU PROJELERİN BAĞLI OLDUĞU
RUHSATLARIN İLGİLİ KURUMLARINDAN USULÜNE UYGUN ASLI GİBİDİR YAPILMIŞ SURETLERİNİN İBRAZI GEREKİR.PROJE YILLARINI
KAPSAYAN VERGİ KAYDININ VERGİ DAİRESİNDEN ALINACAK YAZI İLE BELGELENMESİ (BAŞLANGIÇ VE VARSA BİTİŞ TARİHLERİ
GÖRÜLMELİDİR.) AYNI DÖNEMİ KAPSAYAN BAĞKUR/SSK HİZMET ÇİZEGESİNİN VE EMEKLİ İSE SGDP' ÖDEDİĞİNİ GÖSTERİR LİSTELERİN
VEYA YAZININ SGK'DAN TASTİKLİ SURETLERİNİN İBRAZI GEREKİR. YAPI DENETİM SİSTEM SÖZLEŞMESİ YOK UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ/DENETÇİ BELGESİNİN ASLININ İBRAZI
PROJE VE UYGULAMA
DENETÇİSİ
ŞANTİYEDE SÜREKLİ ÇALIŞABİLİR" İBARELİ SAĞLIK RAPORU SORGU TÜRÜ "RESMİ KURUMA" OLAN YENİ TARİHLİ ADLİ SİCİL KAYDI
SUNULAN PROJELERDE İDARİ GÖREVLİ (ŞUBE MÜDÜRÜ OLARAK İMZALANDIĞINDAN), PROJELERİN VASIFLARI AÇIKÇA BELLİ
OLMADIĞINDAN (STATİK-MİMARİ VS.)PROJE ANTETLERİNDE UYGULAMAYA YÖNELİK BİLGİ BULUNMAMAKTA (ADA,PAFTA,PARSEL ) VE
PROJELERDE "STATİK HESAPLARDAN VE BETONARME PROJELERİNDEN DOĞACAK SORUMLULUK MÜHENDİSİNE VE TUS AİTTİR"
İBARESİ OLDUĞUNDAN UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR.DAHA ÖNCE İBRAZ EDİLEN 1989 VE 1990 YILI PROJELERİNDEN HARİÇ EN AZ 1 YILLIK
PROJE HİZMETİ YAPTIĞINI GÖSTERİR (İNCELEME İŞİ ) TASTİKLİ PROJE KAPAKLARININ ASLI GİBİDİR YAPILMIŞ SURETLERİ İLE STATİK
PROJELERİN ADA PAFTA PARSEL VE İNCELEME TARİHLERİNİ GÖSTERİR RESMİ ONAYLI LİSTE VE HANGİ TARİHLER ARASINDA STATİK
PROJE İNCELEME (ONAYLAMA DEĞİL) İŞİ YAPTIĞINI GÖSTERİR RESMİ YAZI İBRAZI GEREKMEKTEDİR. UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ/UYGULAMA
DENETÇİ BELGESİNİN ASLININ İBRAZI
27
ŞEFİK EKER
31
32
UĞUR OFLAZ
ÜNSAL GÖKTEN
27186
24761
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
İNŞAAT
MÜHENDİSİ
UYGULAMA
DENETÇİ
UYGULAMA
DENETÇİ
Download

Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz