Diğer Benzeri
Faaliyetler
Konferans Teşvik Müsabakaları
Çiftçi İnceleme Gezileri
1-Hububat ve Baklagil Çeşitlerinin Tanıtılması
2- Örnek Koyunculuk İşletmesi Teknik Gezisi
3- Doğal Soğuk Hava Deposu Gezisi
1-Çilek Teşvik Müsabakası
İlimizde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan yeni tescil edilmiş
sertifikalı hububat ve bakliyat çeşitlerini tanıtmak için Geçit Kuşağı
Tarımsal Araştırma Enst.Müd.'nün deneme arazilerini gezdirmek
Koyunculuk ile uğraşan üreticilerimizin bilgi ve tecrübelerini artırmak
amacıyla bu konuda ülkemizde profesyonel anlamda faaliyet gösteren
örnek bir işletmeye ziyarette bulunmak
İlimizde bulunan doğal soğuk hava depolarının tanıtımı ve işleyişi
hakkında ilimizki ve çevre illerdeki üretici ve pazarlamacıları
bilgilendirmek
İlimiz genelinde ticari amaçlı da yetiştiriciliği yapılan çileğin,
yarışmaya katılan yarışmacıları ödüllendirerek izleyiciler üzerinde
olumlu etki bırakmak suretiyle daha kaliteli ve standart olarak
yetişmesini sağlamak
İzleyici
Faaliyet
Sayısı
Yarışmacı Katılımcı
İzleyici
Faaliyet
Sayısı
Yarışmacı Katılımcı
KÜTAHYA İLİNDE 2016 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ İNCELEME GEZİLERİ, TEŞVİK MÜSABAKALARI, SERGİLER,
KONFERANSLAR, PANELLER VE DİĞER BENZERİ FAALİYETLERİN PROGRAMI
Form: 5
Hedef Kitle
Faaliyetin Düzenlenmesinde
Erkek Çiftçiler Kadın Çiftçiler
İşbirliği Yapılacak KurumK o n u s u
Düzenlenecek Faaliyetin Amacı
Kuruluşlar ve Faaliyetin
Düzenleneceği Yer
1
24
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma
Enstitüsü
1
10
Balıkesir Damızlık Koyun-Keçi
Yet.Birl.
1
10
Kütahya Belediyesi
Yaş Meyve ve Sebze Hali
1
15
500
50
200
1
15
500
M.Demirciören Köyü Yard.Dern.
Domaniç Ziraat Odası
2- Buzağı Teşvik Müsabakası
İlimizde süt ve besi sığırcılığı ile süt ürünlerinin tanıtımını sağlamak
ve izlemeye gelenleri etkilemek, kaliteli buzağı üretimini özendirmek,
birbirleriyle yarışmalarını sağlamak
2
1- Tarım Sigortalarının Tanıtımı ve Uygulaması
Üreticilerin olası risklerde maddi yönden zarara uğramalarının
önlenmesi için yaptıracakları tarım sigortaları hakkında bilgi sahibi
olmalarını sağlamak
1
1- Bursa Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları
Fuarı
Tarım ve hayvancılıkta yeni teknolojileri yerinde görmek ve bu
konuda hem teknik elemanların hem de çiftçilerimizin bilgi ve
tecrübelerini artırmak.
1
24
-
-
-
-
Fuar Organizatör Firması Bursa
2-Antalya Tarım Fuarı
Özellikle tarımsal üretimde yeni üretilen makine ve ekipmanlar
hakkında bilgi edinmek
1
24
-
-
-
-
Fuar Organizatör Firması Antalya
IL TOPLAMI:
FORMU TANZİM EDEN
Nevzat ÇETİN
Mühendis
……./09/2015
KONTROL EDEN
Ahmet Nedim BAYRAKDAR
KTV Şube Müdür V.
…../09/2015
100
Tarsim Bursa Bölge Koordinatörlüğü
Ziraat Odası
Muhtarlıklar
100
9 157 800
1
15 600
ONAYLAYAN
Ender Muhammed GÜMÜŞ
İl Müdürü
…../09/2015
Download

2016 Yılında Düzenlenecek Çiftçi İnceleme Gezileri, Teşvik