Sistemin Kapsamı (Pembe Kod)
Sistemin uygulanması
Sistem için gereklilikler
§Yeni doğan ünitesinde bulunan bebeklerin wireless
sistemlerle tanımlanması ve takibinin yapılması
§Hastanelerde tedavi olan bebek yada yeni doğanların
kaçırma girişiminin tespit edilmesi ve yönetilmesi
§Sistem iki ana parçadan oluşmaktadır. Sinyal verici ve bu
sinyalleri toplayarak işleyen ve hastane
yazılımına transfer eden ana bilgisayar. Sadece ana ünite
montajı yapılarak sistem aktif edilir.
§Sistemin ana parçalarından bir diğeri Hisa Teknology
tarafından verilecek ve bebeklerin el yada ayak bileklerine
takılacak olan vericilerdir. Vericiler hastane yönetiminin
talep edeceği miktarda temin edilir.
§Vericinin teknik özellikleri
§Cr 2033 pil
§Bluetooth sinyali
§“Özgül Emilme Oranı” SAR (Specific Absorption Rate)
0,01 W/kg (Blackberr=1W/kg AB limiti 2.0W/kg)
Pembe kod
durumunda alarmın
ilgililere iletilmesi
Yeni doğana etiket
(tag) takılması
Hemşirenin Tag
tanımlaması
Sinyallerin
monitörden
gözlemlenmesi
Sistem için gereklilikler
Sistemin çalışma prensibi
§Sistem tüm yeni doğan bebeklerin bir bluetooth verici ile
tanımlanması ve bu vericinin gönderdiği sinyallerin
hastane yönetimi tarafından belirlenecek alan içerisinde
takibini sağlanması.
Sistem 100 metreye kadar vericilerden gelen sinyalleri
alacak olan 15x15x3 cm büyüklüğünde
bir alıcının uygulamanın yapılacağı ünitenin merkezine
yerleştirilerek devreye alınır.
Alıcı HİSA TEKNOLOGY yazılımı ile çalışmaktadır. Alıcı için
internet bağlantısı ve 220 V elektrik akımı
gereklidir. Bu ünite vericilerden aldığı sinyalleri işleyerek
istenilen bilgisayar ekranına iletir.
Bu alıcı her hangi bir olumsuzluğa neden olmaması için
her uygulamada yedekli olarak yerleştirilir.
Alfa işletim sisteminin devreden çıkması durumunda
yedeği beta devreye girer ve devreden çıkan
Alfaya 24 saat içinde müdahale edilir.
Sistemin yürütülmesi ve bakımı
§Sisteme ait donanım ve yazılımın kurulması, işletilmesi
ve bakımının yapılması Hisa Tech.
tarafından yürütülür. Donanım ve yazılım tam zamanlı
olarak yedekli çalışmaktadır.
Alfa sistemi arızaya geçtiğinde sistem beta Hisa Tech.
tarafından otomatik olarak devreye alınır.
Hata sinyalini veren yedek donanıma Ankara, İstanbul,
Bursa ve civar iller için en geç 24 saat içinde,
diğer illerde ise makul sürelerde müdahale sağlanır.
Sistemin getirdiği yararlar
§Bebeklerin karışmasını engeller.
§Sistem tüm yeni doğanların doğum hanede
tanımlanabilmesini sağlar.
§Bebeğin adı, doğum saati, doğduğu ünite, anne bilgileri
yada isteğe bağlı diğer bilgileri içermektedir
§İsteğe bağlı ilave edilecek modülle, bebeğin özel bakım
planı doğrultusunda hemşireler veya diğer çalışanların
uyarılması sağlanır.
§Bebeklerin kaçırılmasını (Pembe Kod) engeller.
§Bebeklerin konumlarını sürekli takip eden sistem, bebekten
çıkarıldığında yada bebek tanımlanmış alanın dışına
çıkarıldığında uyarıda bulunur.
Bu uyarı ilgililerin ekranlarına görüntülü ve sesli olarak iletilir.
istenilen cep telefonuna SMS mesajı yada opsiyonel olarak
sesli arama olabilir.
§Sistem ve yazılım hastane ihtiyaçlarına uygun geliştirilebilir
( Diğer hastaların ve bakım
programlarının tanımlanması,
takibi. Hastane ekipmanlarının
takibi ve tanımlanması.
Hastane çalışanlarının
takibi v.b.)
Ücret
§Sistemin kurulum ve ilk yıl kullanım ücreti
2
( 1000mt alana sahip Ankara, İstanbul ve
Bursa illerindeki bir hastane için)
12.000USD’dir.
Ücrete dahil olan hizmetler;
§Sistemin işler halde kurulması ve 50 adet Yeni doğan etiketi
dahildir. (ilave etiket ücreti 80USD/etiket)
§1 yıl boyunca etiketler dahil sistemin tüm yazılım ve
donanımına bakım yapılması, onarımı, arızaların giderilmesi,
sistemin güncellenmesi, yapısal sistem değişiklikleri
(Ör. Uygulamanın başka bilgisayarlara kurulması, kapsama
alanın bir başka yere taşınması, v.b)
Not: Hastane tarafından talep edilen ilave yazılım değişiklikleri
ve diğer ilaveler ücrete dahil değildir. Talep edilmesi durumunda
ayrıca fiyatlandırılır.
§Takip eden yıllarda sözleşme yenileme
2
bedeli yıllık (1000mt alana Ankara İstanbul
ve Bursa illeri için).
5000USD dir.
ELEKTRONİK
TAKİP VE RAPORLAMA
SİSTEMLERİ
Elektronik
Yeni Doğan Tanımlama Ve
Takip Sistemi
NBMS
§Sistemin kapsamı
§Sistemin çalışma prensipleri
§Sistemin uygulanması
§Sistemin gereklilikleri
§Sistemin yürütülmesi ve bakımı
§Sistemin getirdiği faydalar
§Ücret
Barış OĞUZ
HisaTechnology
Download

hisa broşür.cdr