Adı Soyadı
Sınıfı / No
:
:
2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ATATÜRK ORTAOKULU
7. SINIF TÜRKÇE DERSİ I. DÖNEM 2. SINAVI SORULARI
Güzel huylu, güzel ahlaklı bir insanla karşılaşınca âdeta heyecanlanıyorum; çevresinde
pervane olasım geliyor; yüzünü, ellerini öpmek geliyor içimden, her emrine baş eğmek, her
sözünü içime sindirmek istiyorum. Güzel ahlak, en güzel yüzlerden güzel, servi boylardan
güzel; ağaçlardan, çiçeklerden güzel; en tatlı azıklardan daha tatlı...
Bence ne ağaç, ne toprak, ne yıldız, hiçbir şey insanın iç güzelliği kadar değil! Yerlerde,
göklerde hiçbir nitelik, bizim o güzelliğimiz ile boy ölçüşemez, o güzelliğin verdiklerini
veremez; tattırdıklarını tattıramaz; duyurduklarını duyuramaz.
İçimiz çirkinse, sırmalar giyinsek süslenemeyiz. Kabaysak, hoyratsak, budalalığa gönül
vermişsek, insan erdemlerine ulaşamayız. Kişi ancak kalbiyle güzel olabilir! İçinde gizlediği
zenginliklerle göz alabilir, insan kalplerini kazanabilir.
Selahattin BATU
Not: 1, 2, 3 ve 4. soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
1- Güzel ahlaklı insanlar, yazarı nasıl etkilemektedir? (5 puan)
2- Yazar, “güzel ahlak”ı nelerle karşılaştırıyor? (5. puan)
3- Yazara göre kimler insan erdemlerine ulaşamazlar? (5. puan)
4- Metnin ana fikrini yazınız. (5 puan)
5- Aşağıdaki cümleleri kutular içinde verilen uygun deyimlerle tamamlayınız. (10 Puan)
kafa yormak





ağzından bal damlamak
aklı almamak
içi parçalanmak
gözden düşmek
Nasıl böyle bir hata yaptı hâlâ …………………………………………
O kadar güzel konuşuyordu ki sanki …………………………………..
Onun bu acınacak halini görünce ………………………………………
Bu problem üzerinde çok ………………………………………………
O kadar çok yanlış yaptı ki artık iyice ………………………………..
6- Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili zarfların çeşitlerini karşılarındaki boşluklara
yazınız. (10 puan)
- Sınıftan dışarıya konuşa konuşa çıktılar.
(……………………….)
- Sinemaya akşam gidecekler.
(………………………..)
- Bugünkü yazılıya az çalıştım.
(………………………..)
- İki adım ileri git.
(…………..……………)
- Benimle beraber yukarı çıkar mısın?
(………………..………..)
7. Aşağıda verilen cümlelerde “ de, mi, ki “ ekleri ve bağlaçlarıyla yapılan cümlelerden
doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız(10puan)
 (…….) Yemeğe senide çağırdılar.
 (…….) Akşam gelecek mi siniz?
 (…….) Yolda ki çizgiler silinmiş.
 (…….) Ben konuştum sıra sende.
 (…….) Sus da duymasınlar bizi.
8. Aşağıda verilen fiilleri iş, oluş ve durum özelliğine göre ayırınız? (10 Puan)
()tutmak, uyumak, kızarmak, ezmek, sararmak, susmak
İş
Oluş
Durum
9. Aşağıdaki tabloda verilen kelimerin örnekteki gibi kip ve kişisini bulunuz.(10 puan)
Fiiller
Çalıştık
Bakmalısın
Kalkayım
Okumuş
dinleyeceksiniz
gelsin
Kip
Görülen Geçmiş Zaman
Kişi
Biz ( 1. çoğul kişi )
10.Aşağıdaki eylemleri 2. ÇOĞUL KİŞİ ile uygun biçimde doldurunuz. (10Puan )
Eylem Kökü
Kip
Olumlu
Olumsuz
Yüz–
Gereklilik
………………
………………
Anla–
Gelecek Z.
………………
……………….
………………
.……………….
………………
….…………….
………………
…. …………….
Çiz–
Yap–
Konuş–
Şart
Geniş Z.
Duyulan Geç. Z.
11- Yeni yıla dair beklentilerinizi, değiştirmek istediklerinizi anlatan bir yazı
yazınız.(20p)
Konuya uygun başlık: 2 puan
Yazının okunabilirliği-kağıt düzeni: 4 puan
Zülküf YOLOĞLU
Noktalama ve yazım kurallarına uygunluk: 4 puan
Türkçe Öğretmeni
Konuyu anlama-anlatma 10 puan
Download

Adı Soyadı : Sınıfı / No : 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI