TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL MÜDÜRLÜK
YAZIŞMA ADRESLERİ
SANTRAL
NUMARASI
FAKS NUMARASI
(0 312) 416 34 00
(5 Hat)KJllllllKJJJJ
TMO MERKEZ ADRESİ
Namık Kemal Mah. Milli Müdafaa Cad. No:18 06420 BakanlıklarÇankaya/ANKARA
(0 312) 416 30 00
TMO EK TESĠSLERĠ
TMO Güvercinlik Ek Tesisleri Ġstanbul Yolu 9. Km GüvercinlikYenimahalle/ANKARA
(0 312) 591 40 00
E-POSTA
[email protected]
ŞUBE VE AJANSLAR
BANDIRMA ŞUBE MD.
PaĢa Kent Mah. Atatürk Bul. No:2 10200 Bandırma/BALIKESĠR
(0 266) 714 49 00
(0 266) 713 06 97
[email protected]
BALIKESĠR AJANS
Gündoğan Mah. Azerbaycan Cad.No:2 10100 BALIKESĠR
(0 266) 244 52 10
(0 266) 244 52 10
[email protected]
BĠGA AJANS
ġirintepe Mah. Kalafat Cad. No:19 17200 Biga/ÇANAKKALE
(0 286) 316 48 18
(0 286) 316 25 30
[email protected]
ÇANAKKALE AJANS
Boğazkent Mah. Atatürk Cad. No:116 17100 Kepez/ÇANAKKALE
(0 286) 263 51 83
(0 286) 263 51 83
[email protected]
DERİNCE ŞUBE
Deniz Mah. Mektep Sk.No:5 41900 Derince/ĠZMĠT
(0 262) 229 99 56
(0 262) 239 42 67
[email protected]
ADAPAZARI AJANS
Budaklar Köyü Dernekkırı Sok. No : 20 54100 Adapazarı/SAKARYA
(0 264) 379 41 92
(0 264) 379 48 80
[email protected]
EDİRNE ŞUBE MD.
Ġstasyon Mah. 1001 Sok. No:6 22100 Merkez/EDĠRNE
(0 284) 235 81 74
(0 284) 235 81 79
[email protected]
GELĠBOLU AJANS
Gazi Süleyman PaĢa Mah. E.24 Güneyli Sanayi Sok. No:552 17500
Gelibolu/ÇANAKKALE
(0 286) 566 12 99
(0 286) 566 35 18
[email protected]
HAVSA AJANS
Cumhuriyet Mah. Çırpılıdere Mevkii No:4 22500 Havsa/EDĠRNE
(0 284) 336 01 60
(0 284) 336 17 05
[email protected]
ĠPSALA AJANS
Kapucu Mah. KurtuluĢ Cad. No:229 22400 Ġpsala/EDĠRNE
(0 284) 616 34 74
(0 284) 616 34 75
[email protected]
KEġAN AJANS
AĢağı Zaferiye Mah. Enez Cad. No:29 22800 KeĢan/EDĠRNE
(0 284) 714 13 17
(0 284) 714 67 46
[email protected]
UZUNKÖPRÜ AJANS
DemirtaĢ Mah. Ġstasyon Cad. No:2 22300 Uzunköprü/EDĠRNE
(0 284) 513 13 20
(0 284) 513 30 88
[email protected]
KIRKLARELİ ŞUBE MD.
Ġstasyon Mah. Sungurbey Cad. No:25 39020 KIRKLARELĠ
(0 288) 214 10 27
(0 288) 214 19 67
[email protected]
BABAESKĠ AJANS
Cumhuriyet Mah. Ofis Sok. No:18 39200 Babaeski/KIRKLARELĠ
(0 288) 512 10 06
(0 288) 512 14 91
[email protected]
LÜLEBURGAZ AJANS
Durak Mah. Alacoğlu Yolu Vardar Sok. No:7 39750 Lüleburgaz/KIRKLARELĠ
(0 288) 420 10 15
(0 288) 420 10 95
[email protected]
SARAY AJANS
KemalpaĢa Mah. Çukur Yurt Yolu Üzeri No:10 39600 Saray/KIRKLARELĠ
(0 282) 768 12 71
(0 282) 768 12 71
[email protected]
TEKİRDAĞ ŞUBE MD.
Turgut Mah. Atatürk Bul. No:10 59030 TEKĠRDAĞ
(0 282) 261 22 67
(0 282) 261 11 97
[email protected]
ÇORLU AJANS
Deri Org. San. Böl. Ġstasyon Mevkii Tabakaneler Cad. No:23 59850
Çorlu/TEKĠRDAĞ
(0 282) 651 10 07
(0 282) 651 16 75
[email protected]
HAYRABOLU AJANS
Ġlyas Mah. Uzunköprü Cad. No:80 59400 Hayrabolu/TEKĠRDAĞ
(0 282) 315 10 15
(0 282) 315 28 82
[email protected]
MALKARA AJANS
Cami Atik Mah. Gözsüz Köy Yolu Üzeri No:88 - A 59300 Malkara/TEKĠRDAĞ
(0 282) 427 15 05
(0 282) 427 00 23
[email protected]
1
ŞUBE VE AJANSLAR
YAZIŞMA ADRESLERİ
SANTRAL
NUMARASI
FAKS NUMARASI
E-POSTA
MURATLI AJANS
Turan Mah. Ġstasyon Cad. 59700 Muratlı/TEKĠRDAĞ
(0 282) 361 20 80
(0 282) 361 59 76
[email protected]
SĠLĠVRĠ AJANS
Dr. Cemal Kozanoğlu Cad. Cumhuriyet Mah. Eski Ġstanbul Yolu Üzeri 34570
Silivri/ĠSTANBUL
(0 212) 727 22 06
(0 212) 727 45 37
[email protected]
AFYONKARAHİSAR ŞUBE
MD.
Dumlupınar Mah. Ordu Bul. No:42 03200 AFYONKARAHĠSAR
(0 272) 213 77 03
(0 272) 213 07 46
[email protected]
ÇAY AJANS
Ġstasyon Mah. Küme Evleri No:9 03700 Çay/AFYONKARAHĠSAR
(0 272) 632 62 76
(0 272) 632 55 30
[email protected]
DĠNAR AJANS
Sanayi Mah. Mera Cad. Harmanyolu Sok. No:47 03400
Dinar/AFYONKARAHĠSAR
(0 272) 353 60 39
(0 272) 353 65 19
[email protected]
EMĠRDAĞ AJANS
Menderes Mah. Bayat Cad. No:2 03600 Emirdağ/AFYONKARAHĠSAR
(0 272) 442 70 27
(0 272) 442 79 09
[email protected]
SANDIKLI AJANS
Çakır Mah. UĢak Cad. No:2 03500 Sandıklı/AFYONKARAHĠSAR
(0 272) 512 50 60
(0 272) 512 50 61
[email protected]
UġAK AJANS
Fatih Mah. Ofis Sok. No:2 64300 UġAK
(0 276) 227 39 01
(0 276) 223 18 35
[email protected]
ESKİŞEHİR ŞUBE MD.
Osmangazi Mah. Basın ġehitleri Cad.No:156/B 26160 Odunpazarı/ESKĠġEHĠR
(0 222) 225 58 34
(0 222) 225 59 31
[email protected]
ALPU AJANS
Fevzi Mah. KurtuluĢ Cad. No:1 26850 Alpu/ESKĠġEHĠR
(0 222) 511 20 13
(0 222) 511 34 59
[email protected]
ÇĠFTELER AJANS
Yenidoğan Mah. EskiĢehir Yolu Üzeri No:110 26700 Çifteler/ESKĠġEHĠR
(0 222) 541 40 67
(0 222) 541 48 52
[email protected]
KÜTAHYA AJANS
Vefa Mahallesi Ofis Yolu Cad. No: 5/1 43020 KÜTAHYA
(0 274) 223 63 97
(0 274) 223 94 26
[email protected]
SĠVRĠHĠSAR AJANS
Yenice Mah. EskiĢehir Cad. No:122/B 26600 Sivrihisar/ESKĠġEHĠR
(0 222) 711 40 30
(0 222) 712 51 45
[email protected]
İZMİR ŞUBE MD.
Umurbey Mah. Liman Cad. No:5 35220 Alsancak/ĠZMĠR
(0 232) 464 79 51
(0 232) 464 79 52
[email protected]
AYDIN AJANS
Astim Organize Sanayi Bölgesi Çıldır Havaalanı Yolu Üzeri 5.Cad. No:2 09010
AYDIN
(0 256) 231 06 66
(0 256) 231 06 64
[email protected]
MANĠSA AJANS
Cumhuriyet Mah.4928 Sok.No:2/A 45200 Horozköy/MANĠSA
(0 236) 211 14 12
(0 236) 211 14 57
[email protected]
DENİZLİ ŞUBE MD.
Ġzmir Asfaltı Üzeri 8.Km.Hacı Eyüplü Mah. Akça Cad. No:159 20195 DENĠZLĠ
(0 258) 371 26 43
(0 258) 371 26 45
[email protected]
ÇĠVRĠL AJANS
Çayır Mah. UĢak Yolu Üzeri No:32 20600 Çivril/DENĠZLĠ
(0 258) 713 17 90
(0 258) 713 17 90
[email protected]
BURDUR AJANS
Bağlar Mah. Hüyük Sok. No:1 15100 BURDUR
(0 248) 233 53 78
(0 248) 233 32 01
[email protected]
ACIPAYAM AJANS
Atatürk Bul. Lise Cad.No:3 20800 Acıpayam/DENĠZLĠ
(0 258) 518 11 94
(0 258) 518 48 29
[email protected]
ANTALYA AJANS
Liman Mah. Liman-2 Cad. No:14 07130 Konyaaltı/ANTALYA
(0 242) 259 12 40
(0 242) 259 12 44
[email protected]
KIRIKKALE ŞUBE MD.
Kadıoğlu Mah. ġehit Er Osman Öden Cad.No:41 71450 YahĢıhan/KIRIKKALE
(0 318) 357 26 61
(0 318) 357 27 54
[email protected]
BALIġEYH AJANS
Oba Mahallesi Ġnönü Cad. No:26 71520-BalıĢeyh/KIRIKKALE
(0 318) 713 76 26
(0 318) 713 70 07
[email protected]
2
ŞUBE VE AJANSLAR
YAZIŞMA ADRESLERİ
SANTRAL
NUMARASI
FAKS NUMARASI
E-POSTA
ÇERĠKLĠ AJANS
Merkez Mah. Atatürk Cad.No:50/A 71670 Çerikli-Delice/KIRIKKALE
(0 318) 638 17 20
(0 318) 638 12 56
[email protected]
KARAKEÇĠLĠ AJANS
Zafer Mah. ġehit Ġsmail TaĢdelen Cad. No: 35 71500 Karakeçili/KIRIKKALE
(0 318) 474 33 32
(0 318) 474 30 14
[email protected]
KESKĠN AJANS
Bozkurt Mah. Çerikli Yolu Cad. No: 1/11 71800 Keskin/KIRIKKALE
(0 318) 515 32 20
(0 318) 515 21 04
[email protected]
POLATLI ŞUBE MD.
ġehitlik Mah. Fevziçakmak Cad.No:35 06900 Polatlı/ANKARA
(0 312) 623 37 83
(0 312) 623 10 68
[email protected]
BALA AJANS
Göztepe Mah. Atatürk Cad.No:57 06720 Bala/ANKARA
(0 312) 876 13 65
(0 312) 876 13 03
[email protected]
BEYPAZARI AJANS
AyvaĢık Mah. Alparslan TürkeĢ Bul. No:122 06730 Beypazarı/ANKARA
(0 312) 763 10 67
(0 312) 762 34 50
[email protected]
HAYMANA AJANS
Mendere Mah.Karahoca Cad.No:2 06860 Haymana/ANKARA
(0 312) 658 18 47
(0 312) 658 12 18
[email protected]
KAZAN AJANS
TMO Güvercinlik Ek Tesisleri Ġstanbul Yolu 9. Km GüvercinlikYenimahalle/ANKARA
(0 312) 591 41 17
(0 312) 591 41 91
[email protected]
AKSARAY ŞUBE MD.
Ereğli Kapı Mah. 7/Atatürk Bul. No:104/3 68100 AKSARAY
(0 382) 213 10 58
(0 382) 213 49 61
[email protected]
EREĞLĠ AJANS
Türbe Mah. Eski Yeni Değirmen Cad.No:1 42310 Ereğli/KONYA
(0 332) 713 49 08
(0 332) 712 44 46
[email protected]
NĠĞDE AJANS
ġahinali Mah. Ofis Sok. NO:37/D 51100 NĠĞDE
(0 388) 232 33 30
(0 388) 232 33 30
[email protected]
ġ.KOÇHĠSAR AJANS
Mustafacık Mah. Keklik Sok. No:3 06950 ġereflikoçhisar/ANKARA
(0 312) 687 17 61
(0 312) 687 10 17
[email protected]
AKŞEHİR ŞUBE MD.
Ġstasyon Mahallesi Seyyid Mahmut Hayrani Cad. No:52/1 42550
AkĢehir/KONYA
(0 332) 813 12 00
(0 332) 813 01 40
[email protected]
BEYġEHĠR AJANS
Bahçelievler Mah. Mevlana Cad. No:51A 42700 BeyĢehir/KONYA
(0 332) 512 40 19
(0 332) 512 48 64
[email protected]
DOĞANHĠSAR AJANS
Cumhuriyet Cad. Harman Mah. No:301/1 42930 Doğanhisar/KONYA
(0 332) 556 11 22
(0 332) 556 15 28
[email protected]
ILGIN AJANSI
Ġstasyon Mah. Ofis Cad.No:12/1 42600 Ilgın/KONYA
(0 332) 881 60 34
(0 332) 881 02 27
[email protected]
KADINHANI AJANS
Kurthasanlı Mah. 127166 Sok. No:24 42800 Kadınhanı/KONYA
(0 332) 847 86 03
(0 332) 847 86 02
[email protected]
YUNAK AJANS
KarataĢ Mah. Mimarsinan Cad. No: 37 42530 Yunak/KONYA
(0 332) 851 23 97
(0 332) 851 27 51
[email protected]
KONYA ŞUBE MD.
Horozluhan Mah. Cihan Sok.No:9 42110 Selçuklu/KONYA
(0 332) 346 05 51
(0 332) 346 05 50
[email protected]
CĠHANBEYLĠ AJANS
Göktepe Mah. Tuzla Cad.No:2 42850 Cihanbeyli/KONYA
(0 332) 673 47 59
(0 332) 673 41 37
[email protected]
ÇUMRA AJANS
Ġzzetbey Mah. ġeyh ġamil Cad. No: 37/A 42500 Çumra/KONYA
(0 332) 447 18 05
(0 332) 447 56 19
[email protected]
KARAMAN AJANS
Hamidiye Mah.1034 Sok.No:26 70100 Merkez/KARAMAN
(0 338) 213 45 19
(0 338) 212 65 36
[email protected]
KARAPINAR AJANS
Adalet Mah.100.Yıl Cad. No:14 42400 Karapınar/KONYA
(0 332) 755 25 34
(0 332) 755 79 41
[email protected]
3
ŞUBE VE AJANSLAR
YAZIŞMA ADRESLERİ
SANTRAL
NUMARASI
FAKS NUMARASI
E-POSTA
KULU AJANS
Fatih Sultan Mehmet Mah. Ahmet Baran Hastahanesi Cad. No:85 42770
Kulu/KONYA
(0 332) 641 20 70
(0 332) 641 38 02
[email protected]
SARAYÖNÜ AJANS
Doğu Ġstasyon Mah. Hastane Cad.No:2 42430 Sarayönü/KONYA
(0 332) 617 14 15
(0 332) 617 38 88
[email protected]
KAYSERİ ŞUBE MD.
Sanayi Mah. Osman Kavuncu Bul. No:200 38010 Kocasinan/KAYSERĠ
(0 352) 320 40 80
(0 352) 320 19 60
[email protected]
BOĞAZLIYAN AJANS
BağlarbaĢı Mah. Kuddusi Sezer Cad. No: 112 66400 Boğazlıyan/YOZGAT
(0 354) 645 14 67
(0 354) 645 57 74
[email protected]
HĠMMETDEDE AJANS
Himmetdede Mah. 5180. Sok. No: 12 38100 Kocasinan/KAYSERĠ
(0 352) 399 20 07
(0 352) 399 20 07
[email protected]
PINARBAġI AJANS
KüçükgümüĢgün Mah. Aslan Tokoğlu Bul. NO:7/A 38700 PınarbaĢı/KAYSERĠ
(0 352) 512 15 41
(0 352) 512 15 41
[email protected]
SARIOĞLAN AJANS
ġenyurt Mah Mehmet Özhaseki Cad. No:40 38820 Sarıoğlan/KAYSERĠ
(0 352) 811 20 07
(0 352) 811 20 07
[email protected]
YENĠFAKILI AJANS
Yeni Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:3 66470 Yenifakılı/YOZGAT
(0 354) 612 12 39
(0 354) 612 17 45
[email protected]
KIRŞEHİR ŞUBE MD.
Ahi EVRAN Mah. Mehmet Ali YAPICI Bulvarı No:80 Merkez/KIRġEHĠR
(0 386) 252 63 23
(0 386) 252 63 22
[email protected]
AKPINAR AJANS
ġirinevler Mah. Ankara Asfaltı Bulvarı No:120 40320 Akpınar/KIRġEHĠR
(0 386) 412 22 36
(0 386) 412 22 36
[email protected]
HACIBEKTAġ AJANS
Çayırbağ Köyü Kayseri Yolu Üzeri 4 km No:83 50800 HacıbektaĢ/NEVġEHĠR
(0 384) 441 30 11
(0 384) 441 38 20
[email protected]
MUCUR AJANS
Hamidiye Mah. Ġnönü Cad. NO:114 40500 Mucur/KIRġEHĠR
(0 386) 812 44 76
(0 386) 812 40 39
[email protected]
KAMAN AJANS
Cuma Mah. Prens Mikasa Cad. Sanayi Sitesi KarĢısı 118.Sok. No:114 40300
Kaman/KIRġEHĠR
(0 386) 712 67 68
(0 386) 712 68 49
[email protected]
SİVAS ŞUBE MD.
Kadıburhanettin Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Bul. No:13 58020 Merkez/SĠVAS
(0 346) 227 63 08
(0 346) 227 53 69
[email protected]
KANGAL AJANS
Karanlık Köyü Ġstasyon Mevkii 58900 Kangal/SĠVAS
(0 346) 457 18 49
(0 346) 457 18 49
[email protected]
ġARKIġLA AJANS
Damlaca Mah. Ġstasyon Cad. No: 24 58400 ġarkıĢla/SĠVAS
(0 346) 512 24 94
(0 346) 512 10 26
[email protected]
YERKÖY ŞUBE MD.
HaĢim Kılıç Mah. Yozgat Cad. No:12 66900 Yerköy/YOZGAT
(0 354) 516 16 62
(0 354) 516 28 93
[email protected]
DOĞANKENT AJANS
Aksaray Mah. Atatürk Cad. No:31 66740 Doğankent - Sorgun/YOZGAT
(0 354) 445 60 05
(0 354) 445 60 20
[email protected]
SARIKAYA AJANS
Beyazıd Mah. Cumhuriyet Cad. No:65 66650 Sarıkaya/YOZGAT
(0 354) 772 10 08
(0 354) 772 10 08
[email protected]
SORGUN AJANS
Yenidogan Mah. Çekerek Cad. No:4 66700 Sorgun/YOZGAT
(0 354) 415 10 14
(0 354) 415 10 14
[email protected]
ġEFAATLĠ AJANS
Yaylapınar Mah. Ofis Sok. No:4 66800 ġefaatli/YOZGAT
(0 354) 564 10 34
(0 354) 564 10 34
[email protected]
YOZGAT AJANS
Karatepe Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Yozgat No:53 /1 66100 YOZGAT
(0 354) 217 81 39
(0 354) 212 46 80
[email protected]
ÇORUM ŞUBE MD.
Mimar Sinan Mah. Ankara Yolu Bul. No: 123/1 ÇORUM
(0 364) 235 00 82
(0 364) 235 00 83
[email protected]
4
ŞUBE VE AJANSLAR
YAZIŞMA ADRESLERİ
SANTRAL
NUMARASI
FAKS NUMARASI
E-POSTA
ALACA AJANS
Günhan Mah. Yozgat Cad. No:47 Alaca/ÇORUM
(0 364) 411 50 45
(0 364) 411 50 45
[email protected]
ÇANKIRI AJANS
Abdulhalik Renda Mah. Refik Saydam Cad. No:48 ÇANKIRI
(0 376) 213 10 63
(0 376) 213 70 04
[email protected]
SUNGURLU AJANS
Bahçelievler Mah. Mimar Sinan Cad. No:3 Sungurlu/ÇORUM
(0 364) 311 80 40
(0 364) 311 80 40
[email protected]
OSMANCIK AJANS
Koyun Baba Mah. Baltacı Mehmet PaĢa Cad. No:30 Osmancık/ÇORUM
(0 364) 611 34 64
(0 364) 611 92 12
[email protected]
SAMSUN ŞUBE MD.
Liman Mah. Atatürk Bul. No:143 55100 Ġlkadım/SAMSUN
(0 362) 445 16 33
(0 362) 445 10 67
[email protected]
AMASYA AJANS
ġeyhcui Mah. Türkistan Cad. No:2 05100 Merkez/AMASYA
(0 358) 218 52 66
(0 358) 212 66 44
[email protected]
BAFRA AJANS
KemalpaĢa Mah. Sarıköy Yolu Sok. No:103 55400 Bafra/SAMSUN
(0 362) 537 03 19
(0 362) 537 12 26
[email protected]
ÇARġAMBA AJANS
Has Bahçe Mah. Kavakdibi Mevkii Yeni Samsun Cad. No : 112/1 55500
ÇarĢamba/SAMSUN
(0 362) 833 12 53
(0 362) 833 15 98
[email protected]
HAVZA AJANS
Ġcadiye Mah. MithatpaĢa Cad. No:4 55700 Havza/SAMSUN
(0 362) 714 20 46
(0 362) 714 25 06
[email protected]
TRABZON ŞUBE MD.
Çömlekci Mah. Rıhtım Sok. No:22/1 61030 Ortahisar/TRABZON
(0 462) 321 47 06
(0 462) 326 39 36
[email protected]
ADANA ŞUBE MD.
Girne Bul. Ceyhan Yolu Üzeri Polis Okulu KarĢısı 01330 Yüreğir/ADANA
(0 322) 346 05 55
(0 322) 346 05 59
adana.sube@tmo.gov.tr
CEYHAN AJANS
Muradiye Mah. Adnan Kahveci Bul. No:64 01960 Ceyhan/ADANA
(0 322) 613 10 87
(0 322) 613 56 60
ceyhan.ajans@tmo.gov.tr
DOĞANKENT AJANS
Doğankent KıĢla Mah. KarataĢ Bul. No:928/A 01370 Yüreğir/ADANA
(0 322) 334 00 22
(0 322) 334 00 22
adana.dogankent@tmo.gov.tr
KOZAN AJANS
ġevkiye Mah. Adana Cad. No:106 01510 Kozan/ADANA
(0 322) 515 74 06
(0 322) 515 74 07
kozan.ajans@tmo.gov.tr
MUSTAFABEYLĠ AJANS
Mustafabeyli Mah. Cumhuriyet Cad. No:14 01970 Mustafabeyli/ADANA
(0 322) 654 22 18
(0 322) 654 22 18
mustafabeyli.ajans@tmo.gov.tr
OSMANĠYE AJANS
Esenevler Mah. 15544. Sok. No:2/1 OSMANĠYE
(0 328) 814 10 50
(0 328) 814 63 74
osmaniye.ajans@tmo.gov.tr
YENĠCE AJANS
Yenice Mah. Akarsu Sok. No:9/A 33800 Tarsus/MERSĠN
(0 324) 651 30 56
(0 324) 651 36 00
yenice.ajans@tmo.gov.tr
GAZİANTEP ŞUBE MD.
Mücahitler Mah. 52009. Cad. No:6/B 27090 ġehitkamil/GAZĠANTEP
(0 342) 321 37 04
(0 342) 321 37 00
gaziantep.sube@tmo.gov.tr
ARABAN AJANS
Kale Mah. Besni Cad. No:90 27650 Araban/GAZĠANTEP
(0 342) 611 20 95
(0 342) 611 28 61
araban.ajans@tmo.gov.tr
ELBĠSTAN AJANS
Kümbet Mah. Adnan Menderes Bul. Sanayi KarĢısı No:134 46300
Elbistan/KAHRAMANMARAġ
(0 344) 413 12 01
(0 344) 413 12 02
elbistan.ajans@tmo.gov.tr
ISLAHĠYE AJANS
Beyler Mah. Barazi Cad. No:116 27800 Ġslahiye/GAZĠANTEP
(0 342) 862 10 29
(0 342) 862 36 12
islahiye.ajans@tmo.gov.tr
(0 344) 235 03 18
(0 344) 235 03 24
kmaras.ajans@tmo.gov.tr
(0 342) 517 16 52
(0 342) 518 11 81
nizip.ajans@tmo.gov.tr
KAHRAMANMARAġ AJANS
NĠZĠP AJANS
ġazi Bey Mah. Kayseri Yolu Üzeri Piazza A.V.M KarĢısı 46040
OnĠkiġubat/KAHRAMANMARAġ
Fatih Sultan Mah. Mustafa Kökmen Bul. Eski Birecik Yolu Üzeri No:86 27700
Nizip/GAZĠANTEP
5
ŞUBE VE AJANSLAR
YAZIŞMA ADRESLERİ
SANTRAL
NUMARASI
FAKS NUMARASI
E-POSTA
NURDAĞI AJANS
Fatih Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. Kullar Mevkii No:55/1 27840
Nurdağı/GAZĠANTEP
(0 342) 671 33 46
(0 342) 671 26 44
nurdagi.ajans@tmo.gov.tr
İSKENDERUN ŞUBE MD.
Atatürk Bulvarı No:1 3100 Ġskenderun/HATAY
(0 326) 613 07 37
(0 326) 613 45 27
iskenderun.sube@tmo.gov.tr
ANTAKYA AJANS
KıĢlasaray Mah. Fevzi Çakmak Cad.No:5 Antakya/HATAY
(0 326) 214 21 83
(0 326) 214 21 83
antakya.ajans@tmo.gov.tr
KIRIKHAN AJANS
Gazi Mah. Alpaslan TürkeĢ Bul. No:79 DSĠ KarĢısı Kırıkhan/ANTAKYA
(0 326) 344 47 20
(0 326) 344 10 67
kirikhan.ajans@tmo.gov.tr
REYHANLI AJANS
Tayfur Sökmen Cad. Kırıkhan Yolu Üzeri Rehyanlı/HATAY
(0 326) 413 35 21
(0 326) 413 11 29
reyhanli.ajans@tmo.gov.tr
MERSİN ŞUBE MD.
Yeni Mah. Ġsmet Ġnönü Bul. No:52 33050 Akdeniz/MERSĠN
(0 324) 238 03 30
(0 324) 233 96 22
mersin.sube@tmo.gov.tr
ERZURUM ŞUBE MD.
Lala PaĢa Mah. Orhan ġerif Soy Cad. No:33 25200 Yakutiye/ERZURUM
(0 442) 234 34 52
(0 442) 233 13 20
erzurum.sube@tmo.gov.tr
AĞRI AJANS
Abide Mah. Erzurum Cad. No:62 04000 AĞRI
(0 472) 215 11 46
(0 472) 215 11 46
agri.ajans@tmo.gov.tr
ERZĠNCAN AJANS
AĢağı ÇarĢı Mah. 864.Sok. No:14/2/1 24000 ERZĠNCAN
(0 446) 225 19 93
(0 446) 225 19 92
erzincan.ajans@tmo.gov.tr
HORASAN AJANS
Ġnönü Mah. Eski Kars Cad. No:72/1 25800 Horasan/ERZURUM
(0 442) 711 30 07
(0 442) 711 30 07
horasan.ajans@tmo.gov.tr
IĞDIR AJANS
Pir Sultan Abdal Mah. Titiz Sok. NO:7 76000 IĞDIR
(0 476) 227 72 89
(0 476) 227 72 89
igdir.ajans@tmo.gov.tr
KARS AJANS
Halit PaĢa Mah. Tren Hattı Cad. Hat Sok. No:45 36100 KARS
(0 474) 212 36 86
(0 474) 212 14 90
kars.ajans@tmo.gov.tr
MUŞ ŞUBE MD.
Saray Mah. MuĢ Bitlis ġosesi Cad. No:134 49100 MUġ
(0 436) 212 19 20
(0 436) 212 11 14
mus.sube@tmo.gov.tr
AHLAT AJANS
Selçuklu Mah. 1 Nolu Cad. No:53 13400 Ahlat/MUġ
(0 434) 412 40 97
(0 434) 412 40 97
ahlat.ajans@tmo.gov.tr
DİYARBAKIR ŞUBE MD.
Kooperatifler Mah. Akkoyunlu Bul. No:31 21100 YeniĢehir/DĠYARBAKIR
(0 412) 228 97 11
(0 412) 223 82 86
diyarbakir.sube@tmo.gov.tr
BĠSMĠL AJANS
Dumlupınar Mah. 222. Sok. No:129 21500 Bismil/DĠYARBAKIR
(0 412) 415 30 17
(0 412) 415 36 02
bismil.ajans@tmo.gov.tr
BAĞLAR AJANS
Bağcılar Mah. Urfa Bul. No:187 21090 Bağlar/DĠYARBAKIR
(0 412) 251 21 17
(0 412) 251 21 19
baglar.ajans@tmo.gov.tr
ÇINAR AJANS
Eski Mah. 19 Mayıs Cad. No:5 21750 Çınar/DĠYARBAKIR
(0 412) 511 21 57
(0 412) 511 22 87
cinar.ajans@tmo.gov.tr
MARDĠN AJANS
Ofis Mah. I. Cad. No:265 47100 Artuklu/MARDIN
(0 482) 215 32 43
(0 482) 215 13 70
mardin.ajans@tmo.gov.tr
MERMER AJANS
Bingöl Yolu Üzeri 40 Km. No:10 21310 Mermer Köyü/Sur/DĠYARBAKIR
(0 412) 322 30 96
(0 412) 322 30 65
mermer.ajans@tmo.gov.tr
NUSAYBĠN AJANS
YeniĢehir Mah. DSĠ Cad. Doğu BitiĢiği Yanı No:13 47300 Nusaybin/MARDĠN
(0 482) 415 65 29
(0 482) 415 48 34
nusaybin.ajans@tmo.gov.tr
ġENYURT AJANS
ġenyurt Mah. Cengiz Topel Cad. No. 20/C 47400 Kızıltepe/MARDĠN
(0 482) 347 70 56
(0 482) 347 70 03
senyurt.ajans@tmo.gov.tr
BATMAN ŞUBE MD.
Site Mah. Özgürlük Bul. No:162 72040 Merkez/BATMAN
(0 488) 213 91 84
(0 488) 213 72 27
batman.sube@tmo.gov.tr
6
ŞUBE VE AJANSLAR
YAZIŞMA ADRESLERİ
56500 Kurtalan/SĠĠRT
SANTRAL
NUMARASI
FAKS NUMARASI
(0 484) 411 20 07
(0 484) 411 33 32
kurtalan.ajans@tmo.gov.tr
E-POSTA
KURTALAN AJANS
Yenidoğan Mah. 704. Sok. No:1
SĠLVAN AJANS
Yüksek Mah. 1120 Sok. No:30 21640 Silvan/DĠYARBAKIR
(0 412) 711 28 94
(0 412) 711 56 42
silvan.ajans@tmo.gov.tr
ŞANLIURFA ŞUBE MD.
Eyüp Nebi Mah. Akçakale Cad. No:210 63200 Eyyübiye/ġANLIURFA
(0 414) 247 28 60
(0 414) 247 28 58
sanliurfa.sube@tmo.gov.tr
AKÇAKALE AJANS
Yeni Mah. ġeker Sok. No:12 63500 Akçakale/ġANLIURFA
(0 414) 411 21 31
(0 414) 411 21 31
akcakale.ajans@tmo.gov.tr
BOZOVA AJANS
YeĢilova Mah.Ofis Cad. No:6/1 63850 Bozova/ġANLIURFA
(0 414) 711 50 58
(0 414) 711 51 61
bozova.ajans@tmo.gov.tr
CEYLANPINAR AJANS
Ulucami Mah. 1002 Cadde No:60 63570 Ceylanpınar/ġANLIURFA
(0 414) 247 10 36
(0 414) 471 42 28
ceylanpinar.ajans@tmo.gov.tr
SĠVEREK AJANS
Ofis Mah. Atatürk Bul. No:92 63600 Siverek/ġANLIURFA
(0 414) 552 12 09
(0 414) 552 17 10
siverek.ajans@tmo.gov.tr
VĠRANġEHĠR AJANS
Bahçelievler Mah. Ceylanpınar Cad. No:125 63700 ViranĢehir/ġANLIURFA
(0 414) 511 21 27
(0 414) 511 21 27
viransehir.ajans@tmo.gov.tr
ADIYAMAN ŞUBE MD.
Sümerevler Mah. Atatürk Bul. No:50 02030 Merkez/ADIYAMAN
(0 416) 216 19 76
(0 416) 216 19 75
adiyaman.sube@tmo.gov.tr
BESNĠ AJANS
Korupınar Mah. Kemal Tabak Bul. No:39/C 02300 Besni /ADIYAMAN
(0 416) 318 33 76
(0 416) 318 12 43
besni.ajans@tmo.gov.tr
KAHTA AJANS
Cami Mah. Recep Tayyip Erdoğan Cad. No:258 02400 Kahta/ADIYAMAN
(0 416) 725 50 88
(0 416) 725 50 92
kahta.ajans@tmo.gov.tr
ELAZIĞ AJANS
Olgunlar Mah. Ġshak Sunguroğlu Cad. No:17 23040 Merkez/ELAZIĞ
(0 424) 241 11 34
(0 424) 241 11 33
elazig.ajans@tmo.gov.tr
MALATYA AJANS
Ġnönü Mah. TCDD Ambar Yolu No:81 44108 YeĢilyurt/MALATYA
(0 422) 212 45 90
(0 422) 212 45 50
malatya.ajans@tmo.gov.tr
AAF İŞLETME MD.
Ġhsaniye Mah. Afyon Alkaloid Fab. ĠĢl. Md. No:2/D
Bolvadin/AFYONKARAHĠSAR
(0 272) 612 66 60
(0 272) 612 56 67
aaf@tmo.gov.tr
30.12.2015
7
Download

taşra teşkilatı telefon faks ve e-mail adresleri