MANİSA İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DAHİLİ NUMARALAR
2. KAT
3. KAT
4. KAT
107 Dr. Mine BAYIK
129 Erol BONCUK
202 MÜDÜR YARDIMCILARI
212 Dr. Yıldız KARAKUġ
117
Dr. Galip KÖROĞLU
103
Dr. Osman ÖZTÜRK
108
ADRES : Akmescid Mahallesi Ġzmir
ÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ ÇO.VE ERG.KAD.ÜR.SAĞ.
KANSER KAYIT
Muammer TEKECĠ
136
Caddesi No : 289 - MANĠSA
Arif KUġ
Dr.Rukiye KURAL ATAK 180 Dr.Koray Ömer ERDURAK 132
45010 ( MoriĢ Sinasi Çocuk
ÖZEL KALEM
Binali YILDIZ
Muazzez SOYUTEMĠZ
Perihan KÜLEKÇĠ
147
133
Hastanesi Yanı )
Cavit ÇETĠNKAYA
Yasemin KARSLI
Songül ERGÜL
AyĢe YILMAZ
101
142 AyĢe KOPARAN
Halil GÖVER
125 Handan SEVAL
SANTRAL : 231 19 04
102
152 Cevriye PAZAR
Metin KAYGISIZ
Hatice BARIġ
231 15 68 - 231 49 68
180
EVRAK KAYIT
Nurettin ALNAR
Mürüvet BENLĠ
232 28 63 - 232 44 87
ġerif SEVGĠ
Nagihan TAN
Ġsmail ġAHĠN
234 01 26 - 234 24 35
BİLGİ EDİNME SORUMLUSU
Ufuk TÜFEKÇĠ
Yeter BAYDUR
Nebahat KOġUN
182
121
Merkez Labaratuar : 234 21 45
Aygün BENTÜRKER
Zeynep HECĠZLĠ
Vicdan KIRGÖZ
Serap KARAYILAN
167
198
Safiye
GÜLNAR
Zerrin
SEZER
Ambar : 231 84 76
SATIN ALMA
Seher GÖVER
Arif KAKLIK
ÇALIŞAN SAĞLIĞI
SENDİKA ODASI
189
Bahadiye TÜRKÖZ
Mustafa ÇITAK
BarıĢ BARIġIK
144 Ahmet KÜLCÜ
Ġlknur ġENTÜRK
114 Türk Sağlık Sen
112
192 DurmuĢ Ali KULTAġ
Ercan KARAASLAN
Salih SEVĠM
Fatih ERTEN
137
Fehmi YAMAN
OBEZİTE - DİYABET
BİLGİ İŞLEM
Hüseyin KESKĠN
Nedim DOĞAN
185
Dr. Gaye SÜLÜKÇÜ
Cihan EGE
AyĢe ÖKSÜZ
FAKS NUMARALARI :
189
176 Rıza GÜNAY
169 Nimet ÇITAK
Burcu BAYRAKTAR
Genel Faks : 231 49 93
BUL.HAST.KONT.PROG. Eda ÇĠÇEK AÇIKGÖZ
ġenol SARICA
Funda YÖNER
190
AĢı Dağıtım Faks : 237 98 26
Dr. Gonca ATASOYLU
138
Atama & Döner Sermaye &
Dr. Özgür SEKRETER
DEMİRBAŞ
Mutemetlik Faks : 231 32 47
SANTRAL
Hatice YAġLI
148
Engin KAYGISIZ
127
Atiye ESEN
Abdullah BAġER
MANİSA İL SAĞLIK
165
0
İNŞAAT YATIRIM
Ümmühan YAREN
Fatma YILDIZ
MÜDÜRLÜĞÜ
Pınar KIVANÇ
Engin KAYGISIZ
127
201
Selda GÖKMEN
RUH SAĞLIĞI PROG.
ADRES : Ege Mahallesi 1304
FATURA ÖDEMELER
Buket KAYHAN
213
Sokak No : 13 MANĠSA
Sevtap BAYĠN
Gülümser EROĞLU
216
AŞI DAĞITIM - LOJİSTİK Sinem KARAKAġ
128
Nurcan ÇELĠK
SANTRAL :
Serdar ÖNAL
Ferdi KURġUN
AyĢe ÖZEN
214
237 22 58 - 237 67 02
Yasemin GÜRBÜZ
Mustafa KÖSE
193
237 67 03 - 237 67 07
TEKNİK YAKLAŞIK MALİYET
Reyhan ġAHĠN
237 67 13 - 237 67 21
Yusuf DUYMAZ
Halil Ġbrahim KESKĠN
215
238 38 86 - 444 80 45
Serkan ÇĠFTÇĠ
Haluk YOLCU
173
Emin KAÇMAZ
TOPLUM SAĞLIĞI HİZ
FAKS NUMARALARI :
Fevziye GÜRCAN
200 LABARUTUAR HİZ.KOOR
1. Kat : 235 18 24
Elif ÖZCAN
188
2. Kat : 237 22 61
3. Kat : 237 10 40
SÜDGE
Hakan CIVRI
109 A.H.B.S YARDIM MASASI
MANİSA KAMU
Oğuzhan GÜLCAN
140 Dr. Mustafa SERTEL
113
HASTANELERİ BİRLİĞİ
Dr. Tolga OVAYURT
158
GENEL SEKRETERLİĞİ
TÜTÜN VE DİĞ.BAĞ.YAP. Oktay SÖNMEZ
113
Ziya Koray TOPÇU
KAPI - DANIġMA
119 Turgut GÜNAY
ADRES : Sakarya Mahallesi
109
ARġĠV DEPO
160 Zafer GÜZEL
Duygu MUTUÇ
126
Atatürk Bulvarı No : 68 MANĠSA
MANİSA İL HALK SAĞLIĞI
MÜDÜRLÜĞÜ
SANTRAL : 231 46 11
231 46 12 - 239 16 19
FAKS NUMALARI
Ġdari Hizmetler : 231 65 30
Mali Hizmetlet : 234 16 15
Tıbbi Hizmetler : 234 16 20
1. KAT
Dr. Sevinç KÖFTECĠ
Dr. Tubanur ÖZDEN
ÇAY OCAĞI
TALESEMİ
Murtaza ÖZDEMĠR
GENETİK DANIŞMA
EVLİLİK TESTLERİ
200
Dr. ġaylan PESEN
131
5. KAT
Dr. Ayla ALPGĠRAY
Dr. Behiye ERBĠL
BAHÇEDEKİ BİRİMLER
SİCİL
118
134 Ġbrahim GÜLEM
203
Dilek KARAġAHĠN
204
AİLE HEK.İZL.VE DEĞ Ferdane DEMĠR
205
Elif BONCUK
124 Leyla ÇAKAN
206
Elif Sevda DALKILIÇ
Özlen ER
135
SİCİL ARŞİV
Selehattin BALHAN
Hatice ĠġLER
166 Ebru SÜNGÜCÜ
207
KURUM ARŞİV
Ali KAYALI
208
BİMER - SABİM
Mehmet ġENGÖR
105 MUTEMETLİK A.Hekim.
Ġlyas KAPTAN
195
Mehmet Ali AKAR
TOPLUM SAĞLIĞI
MUTEMETLİK - 657
HİZMETLERİ - ÖDS
Dr. Ertan ÖZMEN
Murat ÇETĠN
141
197
Hüseyin SAĞLAM
Dr. Uğur YEġĠL
MUTEMETLİK Kişi Borç
TOPLUM SAĞLIĞI
199
MüĢerref DOĞAM
HİZMETLERİ - AĞIZ VE YOLLUK - İŞÇİ MAAŞ
DİŞ SAĞLIĞI
Musa Murat ÇETKĠN 199
SİVİL SAVUNMA
Dt.Bahri DĠNGĠL
115
Dt.IĢın BERBEROĞLU
Celalettin ESĠN
170
DÖNER SERMAYE SAY.
ARADAKİ KÜÇÜK ODA Berat ÖĞÜTVEREN
194
172 Hasan Hüseyin ÇULHA
Mustafa ÇALIġKAN
196
DİSİPLİN SORUŞTURMA
ATAMA
Bilal ÇAHAN
170
2 . Katta Dr.
158
Selçuk YILDIZ
191
Aydoğan KAYA
Fatma KIRBAġ
Zeynep KOÇ
123
KANSER TARAMA
Emine UÇARLI
Meltem AKAR
Aliye SEYMEN
Halil TURPCAN
130 Asiye GÜLER
150
Ferah ÖZTÜRK
ŞOFÖRLER
AİLE HEK.UYGULAMA Fehmi TÜREMĠġ
Emel TAN
143 Ali KESKĠN
Merve KARAMOLLA
Ali KIYICILAR
181
Hacer ġAHĠN
Hasan SÜDÜTEMĠZ
Yiğit YAVUZ
210 Ġdris AKAY
AyĢenur TUNCAL
Mesut DUMAN
120
Muzaffer ġAHĠNBAġ
EVDE BAKIM
Özcan DEMĠR
Cemile MADRAN
Ramazan KÖSE
Hanife OLGUN
Serdal KADRON
187
Ümmü KALENDER
Tolga ÖZSOYBAġ
Semra KĠRAZDĠKEN
Zafer AKKOYUN
AVUKAT
GECE BEKÇİLERİ
Aslıhan ÖNAL
Ahmet GÖKÇEK
0
146 Hüseyin DOLGUN
Bilge DUYAR
Havva KÜTÜKOĞLU
Mehmet TÜRKOĞLU 120
Mustafa ġENIRK
ATÖLYE
Cemil ÖZEL
151
Hüsnü KAPTAN
Mehmet ĠBSAR
Download

dahili numaralar - Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü