T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Sayı
Konu
:
:
20265820/903.07.04
2016 Yılı Ocak Ayı Aile Hekimliği
Nöbet Onayı
MÜDÜRLÜK MAKAMINA
Bakanlığımız Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı'nın 2014 / 33 sayılı Aile
Hekimliğinde Nöbet Hizmetleri genelgesine istinaden ilimizde bulunan tüm Aile Hekimleri ve
Aile Sağlığı Elemanlarının ekte sunulan listede belirtilen tarihlerde görevli oldukları Aile
Sağlığı Merkezlerinde nöbet tutmak üzere görevlendirilmelerini ;
Olurlarınıza arz ederim.
Dr. Adil KAPLAN
Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı
OLUR
.../.../2015
Uzm. Dr. Murat ÖZDEMİR
Vali a.
Halk Sağlığı Müdürü
__________________________________________________________________________________________
Soğuksu Mah. K.Karabekir Cad. Defterdarlık Binası yanı
Tel : (0242)237 03 90 - (44 55) Fax : (0242) 237 04 10
Birim Sorumlusu Ali İRİŞ
.
.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 04fe1e13-ea32-47ee-9106-bc7b7a9a1b88 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Download

ocak 2016 nöbet onayı - Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü