YENİŞEHİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI 2016 YILI OCAK AYI NÖBET LİSTESİ
TARİH
SAAT
* NÖBET
TUTULACAK
AHB
NÖBET
NO (Not: Kendi
TUTULACAK AİLE
ASM'si dışında nöbet
SAĞLIĞI MERKEZİ
tutacak Aile
Hekimleri için)
GÜVENEVLER ASM
HÜRRİYET ASM
02 Ocak 2016
Cumartesi
09:00-17:00
GAZİ ASM
BARBAROS ASM
AKKENT ASM
GÜVENEVLER ASM
HÜRRİYET ASM
GAZİ ASM
BARBAROS ASM
09 Ocak 2016
Cumartesi
09:00-17:00
NÖBETÇİ PERSONELLER
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN AÇIK ADRESİ
AİLE HEKİMİ
DR.VEDAT SARIDĠLEK
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
ASE ÖZLEM YILDIRIM
ASE SEMA ÖZDEMĠR
DR.AYNUR SADĠ
ASE HATĠCE ERDAN
DR.TÜLĠN YAKUT
ASE SEHER KUġVURAN
DR.HAKAN AKDEMĠR
ASE HAYRĠYE FERAH
DR.M.UFUK TANRIVERDĠ ASE CEYLAN AK
DR.MÜYESSER YILDIRM ASE NEVĠN DURAN
UZ.DR.ALĠ TULAY
ASE AYTEN TULAY
DR.HÜSEYĠN LALETAġ
ASE FATMA GÜBÜR
DR.M.YAġAR TÜRKER
ASE FATMA BOZKURT
DR.ġEVKĠ YILMAZ
ASE HAVVA ÖZTÜRK
DR.ÇAĞLAR ÖZEN
ASE FATMA AKÇA
DR.GÜRKAN ÖZCAN
ASE GÜLHAN BORUCU
UZ.DR.SELEN BOZKAYA ASE BUKET YÜKSEL
UZ.DR.ESĠN HALAVUT
ASE ZELĠHA KADER
DR.OĞUZ KUBAT
ASE GÜLġAH KUBAT
DR.YĠĞĠT SÜER
ASE FATMA ÜLKER
AKKENT ASM
ASE ÇĠĞDEM GÜNAYDIN
KOCAVİLAYET
ASM
NENE HATUN ASM
DR.NURĠ ĠġLEK
ASE SONGÜL ĠġLEK
DR.KEMAL COġKUN
ASE ZELĠHA COġKUN
MEVLANA ASM
DR.FĠSUN KUZU
ASE SAADET EKE
DR.AYġE SIDIKA ÇÖL
ASE HACER KIL
MİMAR SİNAN ASM
PİRİREİS ASM
DR.ULAġ CEMGĠL ÇĠNTAY ASE AYġE SAĞLAM
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden b2ce3478-4197-423c-b237-fc46c069b799 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
GÜVENEVLER MAH.1.CAD.TĠCARET BORSASI SAĞLIK
OCAĞI BĠNASI YENĠġEHĠR
HÜRRĠYET MAH.1742 SOKAK YENĠġEHĠR
GAZĠ MAH.1204 SOK.KÜLTÜR APT.ZEMĠN
KAT. YENĠġEHĠR
BARBAROS MAH.2148 SOKAK NO:7 YENĠġEHĠR
EĞRĠÇAM MAH.GAZĠ MUSTAFA KEMAL BULVARI
NO:524 YENĠġEHĠR
GÜVENEVLER MAH.1.CAD.TĠCARET BORSASI
HÜRRĠYET MAH.1742 SOKAK YENĠġEHĠR
GAZĠ MAH.1204 SOK.KÜLTÜR APT.ZEMĠN
KAT. YENĠġEHĠR
BARBAROS MAH.2148 SOKAK NO:7 YENĠġEHĠR
EĞRĠÇAM MAH.GAZĠ MUSTAFA KEMAL BULVARI
NO:524
KOCAVĠLAYET KÖYÜ 2913 SOK.
FUAT MOREL MAH.28107 SOKAK.NO:23-B
BATIKENT MAH.2665 SOK.ALTINÖREN SĠTESĠ NO:3B/A
LĠMONLUK MAH.9.CADDE NO:3/50 YENĠġEHĠR/
MERSĠN
CUMHURĠYET MAH.1628 SOK.GONCA APT.NO:3/A
GÜVENEVLER ASM
HÜRRİYET ASM
DR.MUSTAFA VURĞUN
ASE FATMA ACER
DR.Ġ.NURHAN CAKA
ASE SĠNEM ÇELEBĠ
DR.AHMET YILMAZ
ASE HAVVA ÇELĠK
GÜVENEVLER MAH.1.CAD.TĠCARET BORSASI SAĞLIK
OCAĞI BĠNASI
HÜRRĠYET MAH.1742 SOKAK YENĠġEHĠR
DR.ABDURRAHMAN ERTÜRK
ASE GÜLSEREN KANIKARA
GAZİ ASM
16 Ocak 2016
Cumartesi
09:00-17:00
BARBAROS MAH.2148 SOKAK NO:7 YENĠġEHĠR
MEVLANA ASM
DR.TUNÇ ORHAN
ASE HATĠCE KAPAN
BATIKENT MAH.2665 SOK.ALTINÖREN SĠTESĠ NO:3B/A
50.YIL ASM
DR.SATI UĞURLU
ASE NEZAKET BALCI
50.YIL MAH.27140 SOKAK NO:1 YENĠġEHĠR
DR.MEHMET ANTMEN
ASE ESRA KILIÇ
CUMHURĠYET MAH.1628 SOK.GONCA APT.NO:3/A
DR.A.SERDAR DEMĠREL
ASE AYġE DURMUġOĞLU
MENTEŞ ASM
DR.NURAN AKSU
ASE DĠLġAD KAFADAR
EĞRĠÇAM MAH.GAZĠ MUSTAFA KEMAL BULVARI
NO:524
MENTEġ MAH.25160 SOK.MUHTARLIK YANI
KOCAVİLAYET ASM
DR.AYġEGÜL AKBULUT
ASE FATMA SÜRMELĠ
DR.M.ĠLHAN CULU
ASE ATĠFET GEZEK
DR.KENAN ALHAS
ASE FATMA ACER
DR.ÜNAL KILIÇ
ASE YASEMEN ALTIPARMAK
DR.SELÇUK FĠDAN
ASE SEMA AYAS
DR.AHMET YENMEZ
ASE SELBĠ TEMĠZER
DR.ATĠLLA TÜMAY
ASE AYġE DOĞAN
DR.GÖKHAN ÖNER
ASE ZÜBEYDE AKÇA
DR.KERĠM AYDIN
ASE YASEMĠN ALPDOĞAN
BARBAROS MAH.2148 SOKAK NO:7 YENĠġEHĠR
DR.RAMAZAN MĠRAN
ASE ġÜKRÜYE SARIKAYA
DR.MAHĠR BALOĞLU
ASE SEVGĠ YÜCEL
EĞRĠÇAM MAH.GAZĠ MUSTAFA KEMAL BULVARI
NO:524 YENĠġEHĠR
NENE HATUN ASM
DR.TÜLAY YILDIRIM
ASE NEBAHAT ABANOZ
MİMAR SİNAN ASM
DR.BÜNYAMĠN ÇAĞLAR ġÜKRÜYE ÖZDEMĠR
AFETEVLER ASM
GÜVENEVLER ASM
HÜRRİYET ASM
GAZİ ASM
BARBAROS ASM
09:00-17:00
AKKENT ASM
MENTEŞ ASM
AFETEVLER ASM
KOCAVİLAYET
ASM
GÜVENEVLER ASM
09:00-17:00
GAZĠ MAH.1204 SOK.KÜLTÜR APT.ZEMĠN KAT.
DR.M.CÜNEYT MUNGAN ASE FADĠME KARTAL
AKKENT ASM
30 Ocak 2016
Cumartesi
ASE GÜLġEN ÇAKIR
BARBAROS ASM
PİRİREİS ASM
23 Ocak 2016
Cumartesi
UZ.DR.NECATĠ BULMUġ
KOCAVĠLAYET KÖYÜ 2913 SOK.
AFETEVLER MAH.3185 SOKAK.NO:2 YENĠġEHĠR
GÜVENEVLER MAH.1.CAD.TĠCARET BORSASI
HÜRRĠYET MAH.1742 SOKAK YENĠġEHĠR
GAZĠ MAH.1204 SOK.KÜLTÜR APT.ZEMĠN
KAT. YENĠġEHĠR
FUAT MOREL MAH.28107 SOKAK.NO:23-B YENĠġEHĠR/
MERSĠN
LĠMONLUK MAH.9.CADDE NO:3/50 YENĠġEHĠR/
MERSĠN
MENTEġ MAH.25160 SOK.MUHTARLIK YANI
DR.CELAL GÖKATALAY
ASE EMĠNE ġĠMġEK
DR.SÜLEYMAN YENĠ
ASE ARZU AYDIN
AFETEVLER MAH.3185 SOKAK.NO:2 YENĠġEHĠR
DR.HASAN SARI
ASE AYTEN ATEġ
KOCAVĠLAYET KÖYÜ 2913 SOK.
DR.HASAN ÜNEL
ASE AYġE ECE ÖZDEMĠR GÜVENEVLER MAH.1.CAD.TĠCARET BORSASI SAĞLIK
OCAĞI BĠNASI YENĠġEHĠR
ASE HÜLYA YAM
DR.YILMAZ KESKE
DR.AHMET ERGĠN
ASE
ERGĠN
HÜRRİYET
ASM
Evrakın elektronik imzalı suretine
http://e-belge.saglik.gov.tr
adresinden b2ce3478-4197-423c-b237-fc46c069b799
koduMĠNESSER
ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
HÜRRĠYET MAH.1742 SOKAK YENĠġEHĠR
GAZİ ASM
BARBAROS ASM
50.YIL ASM
30 Ocak 2016
Cumartesi
MENTEŞ ASM
09:00-17:00
MİMAR SİNAN ASM
MEVLANA ASM
AFETEVLER ASM
AKKENT ASM
DR.EDĠP KAYMAK
ASE SEMA NARLIK
GAZĠ MAH.1204 SOK.KÜLTÜR APT.ZEMĠN KAT.
DR.TEOMAN UĞURLU
ASE ZEYNEP YÜKSEKAL
BARBAROS MAH.2148 SOKAK NO:7 YENĠġEHĠR
DR.HATĠCE KARAASLAN ASE AYġE ÖZTÜRK
50.YIL MAH.27140 SOKAK NO:1 YENĠġEHĠR
DR.KEMAL DEMĠRÖRS
ASE LEYLA ORHAN
MENTEġ MAH.25160 SOK.MUHTARLIK YANI
DR.AYġE DEMĠRÖRS
ASE GÜLER SOLMAZ
DR.FERHAT ÖZER
ASE BĠRGÜL GÜRBÜZ
UZ.DR.TURGAY YILMAZ ASE SULTAN ġAHĠN
DR.M.HANĠFĠ AKSÜT
ASE ġENGÜL KOCABAĞ
Dr. Aytekin KEMĠK
Halk Sağlığı Müdürü
e-imzalıdır
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden b2ce3478-4197-423c-b237-fc46c069b799 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
LĠMONLUK MAH.9.CADDE NO:3/50 YENĠġEHĠR/
MERSĠN
BATIKENT MAH.2665 SOK.ALTINÖREN SĠTESĠ NO:3B/A
AFETEVLER MAH.3185 SOKAK.NO:2 YENĠġEHĠR
EĞRĠÇAM MAH.GAZĠ MUSTAFA KEMAL BULVARI
NO:524
Download

yenişehir