Ana Sayfa
Mevzuat
e-İşlemler
İletişim
www.gib.gov.tr
Vergilerinizle Büyüyen Türkiye
Sade, hızlı ve kullanımı kolay www.gib.gov.tr sitemiz yenilenmiştir
ÜCRETSİZDİR
Gelir İdaresi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı
Yayın No: 206 • Aralık 2015
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ocak
01
2016
VERGİ TAKVİMİ
Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun 18. Maddesi uyarınca,
sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı
durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak
dikkate alınmıştır.
Bu takvim 31.12.2015 tarihi itibariyle
günceldir.
Değişiklikleri Gelir İdaresi Başkanlığı internet
adresinde (http://www.gib.gov.tr) yer alan Aylık
Vergi Takviminden kontrol edebilirsiniz.
3
01
Ocak
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
11 Ocak 2016
• 16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz
Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
12 OCAK 2016
• 16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan
Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
15 Ocak 2016
• Aralık 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Aralık 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
4
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ocak
01
20 Ocak 2016
• Aralık 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin
Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
• Aralık 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
25 Ocak 2016
• Aralık 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin
Beyanı
• Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine Ait Katma Değer
Vergisinin Beyanı
• 1-15 Ocak 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz
Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Aralık 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK
15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların
Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine Ait Tevkifatların
5
01
Ocak
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme
Hakkından Yararlananlar İçin)
• Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67.
Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar
Beyanname ile Beyanı
• Aralık 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Beyanı
26 Ocak 2016
• Aralık 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin
Ödemesi
• Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine Ait Katma Değer
Vergisinin Ödemesi
• Aralık 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK
15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların
Ödemesi
• Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine Ait Tevkifatların
Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer
Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
• Ekim-Kasım-Aralık 2015 Dönemine Ait GVK Geçici 67.
Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Aralık 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Ödemesi
• 1-15 Ocak 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan
Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
6
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Şubat
02
1 Şubat 2016
• 2016 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
• Yıllık Harçların Ödemesi
• Aralık 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 2015 Yılında Kullanılan Defterlerin 2016 Yılında da
Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin
Ara Tasdik
• Aralık 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına
İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Aralık 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına
İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
09 Şubat 2016
• 16-31 Ocak 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan
Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
10 Şubat 2016
• 16-31 Ocak 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz
Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
15 Şubat 2016
• 2015 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık)
Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
• 2015 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık)
Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
7
02
Şubat
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
• Ocak 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer
Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
17 Şubat 2016
• 2015 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık)
Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
• 2015 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık)
Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
22 Şubat 2016
• Ocak 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
8
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Şubat
02
• Ocak 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin
Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
• Ocak 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
23 Şubat 2016
• Ocak 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15.
ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname İle Beyanı
• Ocak 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Beyanı
24 Şubat 2016
• Ocak 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin
Beyanı
• 1-15 Şubat 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan
Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
25 Şubat 2016
• Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2015 Yılına
İlişkin Gelir Vergisi Beyanı
9
02
Şubat
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
• 1-15 Şubat 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz
Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
26 Şubat 2016
• Ocak 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15.
ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Ocak 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin
Ödemesi
• Ocak 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Ödemesi
29 Şubat 2016
• Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi
1. Taksit Ödemesi
• Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1.
Taksit Ödemesi
• Ocak 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına
İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Ocak 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına
İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• Ocak 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca
Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi
10
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Mart
03
1 Mart 2016
• 2016 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
• 2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
09 Mart 2016
• 16-29 Şubat 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan
Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
10 Mart 2016
• 16-29 Şubat 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz
Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
15 Mart 2016
• Şubat 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Şubat 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
11
03
Mart
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
• Şubat 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
21 Mart 2016
• Şubat 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin
Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
• Şubat 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
23 Mart 2016
• Şubat 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK
15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların
Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Şubat 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
12
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Mart
03
24 Mart 2016
• Şubat 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin
Beyanı
• 1-15 Mart 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan
Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
25 Mart 2016
• 2015 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin
Verilmesi
• GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
• 1-15 Mart 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
28 Mart 2016
• Şubat 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK
15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların
Ödemesi
• Şubat 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin
Ödemesi
• Şubat 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
13
03
Mart
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
31 Mart 2016
• 2015 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
• 2015 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan
Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi
• Şubat 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına
İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Şubat 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına
İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• Şubat 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
14
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Nisan
04
1 Nisan 2016
• 2015 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1
Nisan-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında)
11 Nisan 2016
• 16-31 Mart 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan
Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
• 16-31 Mart 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz
Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
15 Nisan 2016
• Mart 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mart 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer
Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mart 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Mart 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mart 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mart 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
15
04
Nisan
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
20 Nisan 2016
• Mart 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• Mart 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mart 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• Mart 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin
Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
• Mart 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mart 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
25 Nisan 2016
• Mart 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15.
ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Ocak-Şubat-Mart 2016 Dönemine Ait Tevkifatların
Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme
Hakkından Yararlananlar İçin)
• Ocak-Şubat-Mart 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67.
Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar
Beyanname ile Beyanı
16
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Nisan
04
• Mart 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin
Beyanı
• Ocak-Şubat-Mart 2016 Dönemine Ait Katma Değer
Vergisinin Beyanı
• Mart 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Beyanı
• 2015 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin
Verilmesi
• 1-15 Nisan 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz
Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç
Bildirimi Verilmesi
• Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi
Verilmesi
26 Nisan 2016
• Mart 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK
15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların
Ödemesi
• Ocak-Şubat-Mart 2016 Dönemine Ait Tevkifatların
Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer
Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
• Ocak-Şubat-Mart 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67.
Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
17
04
Nisan
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
• Mart 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin
Ödemesi
• Ocak-Şubat-Mart 2016 Dönemine Ait Katma Değer
Vergisinin Ödemesi
• Mart 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Ödemesi
• 1-15 Nisan 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan
Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
18
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Mayıs
05
2 Mayıs 2016
• 2015 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
• 2015 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin
Kesin Mizan Bildirimi
• Mart 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına
İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Mart 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına
İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• Mart 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 2015 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi
Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması
(1 Mayıs-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında)
• 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca
Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi
10 Mayıs 2016
• 16-30 Nisan 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz
Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• 16-30 Nisan 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan
Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16 Mayıs 2016
• 2016 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart)
Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
• 2016 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart)
Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
19
05
Mayıs
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
• Nisan 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Nisan 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Nisan 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Nisan 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Nisan 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Nisan 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
17 Mayıs 2016
• 2016 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart)
Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
• 2016 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart)
Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
20 Mayıs 2016
• Nisan 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• Nisan 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Nisan 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
20
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Mayıs
05
• Nisan 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin
Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
• Nisan 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Nisan 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
23 Mayıs 2016
• Nisan 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK
15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların
Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım
İndirimi Stopajının Beyanı
• Nisan 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Beyanı
24 Mayıs 2016
• Nisan 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin
Beyanı
25 Mayıs 2016
• 1-15 Mayıs 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 1-15 Mayıs 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan
Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
21
05
Mayıs
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
26 Mayıs 2016
• Nisan 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK
15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların
Ödemesi
• Nisan 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin
Ödemesi
• GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım
İndirimi Stopajının Ödemesi
• Nisan 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Ödemesi
31 Mayıs 2016
• 2016 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
• Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
• Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
• 2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
• Nisan 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına
İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Nisan 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına
İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• Nisan 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç
Ödemesi
• Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
22
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Haziran 06
9 Haziran 2016
• 16-31 Mayıs 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan
Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
10 Haziran 2016
• 16-31 Mayıs 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz
Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
15 Haziran 2016
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
23
06 Haziran
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
20 Haziran 2016
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin
Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
23 Haziran 2016
• Mayıs 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK
15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların
Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Mayıs 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
24
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Haziran 06
24 Haziran 2016
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin
Beyanı
• 1-15 Haziran 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan
Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
27 Haziran 2016
• 1-15 Haziran 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz
Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK
15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların
Ödemesi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin
Ödemesi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
30 Haziran 2016
• Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi
2. Taksit Ödemesi
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına
İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
25
06 Haziran
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına
İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• Mayıs 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca
Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi
26
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Temmuz 07
Temmuz ayı, 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun Dikate Alınarak Düzenlenmiştir.
(Mali Tatil 1-20 Temmuz)
14 Temmuz 2016
• 16-30 Haziran 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan
Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
15 Temmuz 2016
• Haziran 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
20 Temmuz 2016
• Haziran 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• Haziran 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer
Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
• Haziran 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Haziran 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
26 Temmuz 2016
• 1-15 Temmuz 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan
Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
27
07 Temmuz
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
27 Temmuz 2016
• 16-30 Haziran 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
• Haziran 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
• Haziran 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
• Haziran 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı
• 1-15 Temmuz 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz
Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
• Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK
15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların
Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Tevkifatların
Muhtasar Beayanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme
Hakkından Yararlananlar İçin)
• Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 67.
Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar
Beyanname ile Beyanı
• Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin
Beyanı
• Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
• Haziran 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin
Beyanı
28
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Temmuz 07
• Haziran 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin
Beyanı
• Haziran 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
• Haziran 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı
• Haziran 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda
Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal
Vergisinin Beyanı
29 Temmuz 2016
• 16-30 Haziran 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
• Haziran 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
• Haziran 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
• Haziran 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Ödemesi
• 1-15 Temmuz 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz
Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi
• Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK
15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların
Ödemesi
29
07 Temmuz
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
• Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Tevkifatların
Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer
Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
• Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 67.
Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin
Ödemesi
• Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
• Haziran 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin
Ödemesi
• Haziran 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin
Ödemesi
• Haziran 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
• Haziran 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Ödemesi
• Haziran 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda
Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal
Vergisinin Ödemesi
30
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ağustos 08
1 Ağustos 2016
• 2015 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
• Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
• Haziran 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
09 Ağustos 2016
• 16-31 Temmuz 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
10 Ağustos 2016
• 16-31 Temmuz 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
15 Ağustos 2016
• 2016 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
• 2016 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
31
08 Ağustos
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü
İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve
Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
ve Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi
Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını
Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
17 Ağustos 2016
• 2016 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
• 2016 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
22 Ağustos 2016
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda
32
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ağustos 08
Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere
İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin
Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
23 Ağustos 2016
• Temmuz 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile
KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Temmuz 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti
Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
24 Ağustos 2016
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
• 1-15 Ağustos 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapı33
08 Ağustos
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
lan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin
Verilmesi ve Ödenmesi
25 Ağustos 2016
• 1-15 Ağustos 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
26 Ağustos 2016
• Temmuz 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile
KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti
Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
31 Ağustos 2016
• Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
34
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ağustos 08
• 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca
Ödenmesi Gereken 11. Taksit Ödemesi
35
09
Eylül
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
9 Eylül 2016
• 16-31 Ağustos 2016 Dönemine Ait Noterlerce
Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16 Eylül 2016
• 16-31 Ağustos 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
ve Ödemesi
• Ağustos 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü
İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ağustos 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Ağustos 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Ağustos 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• Ağustos 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ağustos 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
36
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Eylül
09
20 Eylül 2016
• Ağustos 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• Ağustos 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda
Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ağustos 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• Ağustos 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere
İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer
Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
• Ağustos 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ağustos 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
23 Eylül 2016
• Ağustos 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK
15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların
Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Ağustos 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi
Gereken Damga Vergisinin Beyanı
37
09
Eylül
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
26 Eylül 2016
• Ağustos 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• 1-15 Eylül 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan
Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
• 1-15 Eylül 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz
Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Ağustos 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK
15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların
Ödemesi
• Ağustos 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi
Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
30 Eylül 2016
• Ağustos 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına
İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Ağustos 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• Ağustos 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
38
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ekim
10
10 Ekim 2016
• 16-30 Eylül 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz
Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
11 Ekim 2016
• 16-30 Eylül 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan
Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
17 Ekim 2016
• Eylül 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar)
Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
39
10
Ekim
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
20 Ekim 2016
• Eylül 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin
Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
• Eylül 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
24 Ekim 2016
• Eylül 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
• Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait Katma
Değer Vergisinin Beyanı
• Eylül 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15.
ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait Tevkifatla-
40
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ekim
10
rın Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme
Hakkından Yararlananlar İçin)
• Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Eylül 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle
Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Beyanı
25 Ekim 2016
• 1-15 Ekim 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz
Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• 1-15 Ekim 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan
Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
26 Ekim 2016
• Eylül 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin
Ödemesi
• Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait Katma
Değer Vergisinin Ödemesi
• Eylül 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15.
ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait Tevkifatların
41
10
Ekim
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer
Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
• Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 Dönemine Ait GVK Geçici
67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Eylül 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle
Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Ödemesi
31 Ekim 2016
• Eylül 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına
İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Eylül 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına
İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca
Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
42
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Kasım
11
9 Kasım 2016
• 16-31 Ekim 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan
Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
10 Kasım 2016
• 16-31 Ekim 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz
Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
14 Kasım 2016
• 2016 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
• 2016 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
15 Kasım 2016
• Ekim 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ekim 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ekim 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar)
Beyanı ve Ödemesi
43
11
Kasım
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
• Ekim 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ekim 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
• Ekim 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
17 Kasım 2016
• 2016 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
• 2016 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
21 Kasım 2016
• Ekim 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ekim 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ekim 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• Ekim 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin
Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
• Ekim 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
44
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Kasım
11
• Ekim 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
23 Kasım 2016
• Ekim 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15.
ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Ekim 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle
Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Beyanı
24 Kasım 2016
• Ekim 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
• 1-15 Kasım 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan
Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
25 Kasım 2016
• 1-15 Kasım 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz
Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
28 Kasım 2016
• Ekim 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15.
ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
45
11
Kasım
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
• Ekim 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin
Ödemesi
• Ekim 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle
Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti
Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken
Damga Vergisinin Ödemesi
30 Kasım 2016
• Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir
İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda
Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
• Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
• 2016 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
• 2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
• Ekim 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ekim 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına
İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Ekim 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına
İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
46
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Aralık
12
9 Aralık 2016
• 16-30 Kasım 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan
Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
12 Aralık 2016
• 16-30 Kasım 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz
Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
15 Aralık 2016
• Kasım 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Kasım 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
• Kasım 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına
İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Kasım 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Kasım 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Kasım 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
20 Aralık 2016
• Kasım 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
47
12
Aralık
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
• Kasım 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Kasım 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• Kasım 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin
Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
• Kasım 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Kasım 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
23 Aralık 2016
• Kasım 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK
15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların
Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Kasım 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
26 Aralık 2016
• Kasım 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• 1-15 Aralık 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan
Makbuz Karşılığı ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
• 1-15 Aralık 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz
Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
48
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Aralık
12
• Kasım 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK
15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların
Ödemesi
• Kasım 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
* 31 ARALIK 2016 TARİHİNİN CUMARTESİ GÜNÜNE RASTLAMASI NEDENİYLE AŞAĞIDA YER ALAN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER, RESMİ TATİLİ İZLEYEN İLK İŞ GÜNÜ OLAN 2 OCAK
2017 PAZARTESİ GÜNÜ YERİNE GETİRİLECEKTİR.
2 Ocak 2017
• Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir
İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda
Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
• 2017 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin
Açılış Tasdiki
• Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına
İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına
İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• Kasım 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca
Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi
49
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ocak
01
51
Facebook
(http://www.facebook.com/gibsosyalmedya)
Twitter
(http://www.twitter.com/gibsosyalmedya)
Google+
(http://plus.google.com/114656691574100680266/)
Youtube
(http://www.youtube.com/gibsosyalmedya)
GİB Sosyal Medya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Sosyal Medya İletişim
mecrası olarak kullanılmakta olup herhangi bir kişisel veya kurumsal
bilgi paylaşımı söz konusu değildir.
http://sosyal.gib.gov.tr
Ayrıntılı bilgi
www.gib.gov.tr
Download

Broşür - Gelir İdaresi Başkanlığı