Mükemmele Odaklanın
Focus on perfection
5
4
3
2
1
2
Roma Plastik - Intermob 2015
7
6
Lazer Kenarbantları
1
SeamLess Edging
Nudoso Koleksiyonu
2
Nudoso Collection
Mükemmel Dekor Uyumu
3
Perfect Decor Match Tasarım ve Teknik Kenarbantlar
4
Design & Technical Edges Yeni Nesil High-Gloss ve Matt
5
PerfectSense Gloss and Matt
Roma POS - Bayi / Satış Noktası Çözümleri
6
Roma POS - Distributor Point of Sale Solutions
Mobilya Tutkalları
Furniture Adhesives
7
3
4
Roma Plastik - Intermob 2015
Roma ile Mükemmele Odaklanın
Sizin için; lazer bantların kusursuz birleştirici gücüne,
dekorasyonda fark yaratacak yeni kesitlere, parlaklık ve
matlığın şıklığına, sektörde eksikliği hissedilen mükemmel
dekor uyumuna, yepyeni kontrast çizgilere, daha çok ve
özgürce renk kullanımına, endüstriyel ortamlara yönelik
teknik çözümlere, mükemmeli yakalamaya ve sunmaya
odaklandık.
Sizleri; yeni nesil ürünlerimiz ve eşsiz teknolojik
çözümlerimizle tanıştırmak üzere, Intermob 2015 Fuarı’nda
14. Salon 1411 numaralı standımızda bekliyoruz.
Mükemmele odaklanın!
Focus on Perfection with Roma
We focused on the perfect bonding of SeamLess
edgebands, new innovative edges in decoration, the
elegance of glossy and matt surfaces, the perfect decor
match concept highly requested within the industry, brandnew contrasting lines, free use of colors, technical solutions
adapted for industrial requirements, concentrating on
reaching and introducing perfection on everything we
do.
We look forward to welcome you to our stand at the
Intermob 2015 Fair, Hall 14, Stand 1411 in order to
introduce our new generation products and unique
technological solutions.
Focus on Perfection!
5
Lazer Kenarbandı
SeamLess Edging
6
Roma Plastik - Intermob 2015
1
LAZER KENARBANTLARI
SEAMLESS EDGING
Mükemmel Optik Sonuç
Perfect Optical Results
Mobilya kenarbandı uygulamalarını mükemmele ulaştıracak bir çözüm
Meet our new generation SeamLess edgebands that we have
sunmak üzere, Egger ile beraber iki yıllık bir Ar-Ge çalışması sonucunda
developed following a two year R&D project in co-operation with
geliştirdiğimiz yeni nesil Lazer Kenarbantlarımız ile tanışın… Arka yüzeye
Egger and aiming to create a perfect solution for furniture edgeband
sürülen “Fonksiyonel Katman” sayesinde MDF ve suntayla yapışma
implementations. The “functional layer”, used at the back of the
noktasında iz bırakmayacak mükemmellikte bütünleşen bu sıra dışı
edgeband promises a perfect bonding to the MDF and chipboards with
ürünümüz, uygulamalarınızı mükemmel optik sonuçlara ulaştırır.
no visible glue line and a perfect optical result.
Sıcak hava, Lazer, Infrared ve Plazma kenar bantlama teknolojileri ile
SeamLess edgebands are used on Hot Air, Laser, NIR and Plasma
tam uyumlu olan Lazer kenarbantları ekstra tutkallama, işçilik ve temizlik
edgebanding machines and allow cost optimization thanks to their
gerektirmediği için maliyetlerin de optimize edilmesine yardımcı olur.
savings on adhesives, man power and extra cleaning.
Mükemmel Optik Sonuç
Perfect Optical Result
7
8
Roma Plastik - Intermob 2015
2
NUDOSO KOLEKSİYONU
NUDOSO COLLEcTION
Ahşabın her tonu ile mükemmel bütünlük
Integration with every shade of wood
Düz renkler ile çift katmanlı efektler
Double layer effects with plain colours
Düz renkler ile yaratıcı uyum
Creative harmony with plain colours
Doğadan Gelen Mükemmel Kesit
Fingerprints of Nature
Adını, ağaç dalının gövdeye bağlandığı budak noktasından alan Nudoso
Nudoso edgebands take their name from the connection points of
kenarbantları, profesyonellerin vazgeçilmez ilham kaynağı ve hayatında doğal
branches to the tree trunk and have been designed for professionals
ahşap görünüme daha çok yer vermek isteyenlerin öncelikli tercihi olmak üzere
who are inspired by the natural look of wood. The Nudoso edgebands
tasarlandı. Sunta ve MDF dekorların doğal ahşap desenlerine, estetik damarları,
manufactured with various shades and textures, can be used to either
dalgaları ve çizgileriyle mükemmel uyum ve kombinasyonlar sağlayan Nudoso
create a matching, harmonious look or as a contrast to the board. It’s
kenarbantları, düz renklerle de yaratıcı kombinasyonlar oluşturur. Doğal
a very practical, functional and economic alternative for the furniture
ahşap görünümlü akrilik malzemeden üretilen Nudoso kenarbantları, pratik,
industry.
fonksiyonel ve doğal ahşaba göre daha ekonomik bir alternatiftir.
9
10
Roma Plastik - Intermob 2015
3
MÜKEMMEL DEKOR UYUMU
PERFECT DECOR MATCH
Detaylardaki Mükemmel Uyum
Perfect Harmony of Details
Tüm dünyada olduğu gibi artık Türkiye’de de mobilya
In the same way as their counterparts all over the world, Turkish
tasarımcıları kenarbandı kalite ve uyumuna daha çok önem
furniture designers now focus on the importance of quality
veriyor. Bu nedenle renk uzmanlarımız, yüzlerce renk ve desende
and harmony in edgebands. Our color experts are preparing
üretilen sunta ve MDF dekorlarıyla aynı anda ve hızda renk
color matches on a daily basis for the hundreds of chipboards
eşleme çalışmaları yaparak, mobilya sektörünü yakından takip
and MDF decors launched every year in order to be up-to-date
ediyorlar. Arşivlenen, her zaman güncel tutulan ve sunta ile
and follow up closely the furniture industry. In that respect, we
MDF dekorlara gerek desen, gerek parlaklık seviyesi ve gerekse
are happy to provide the best service and perfect decor match
stürüktür olarak mükemmel uyum gösteren kenarbantlarımızla
solution to chipboard and MDF decors not only in terms of
en iyi hizmeti vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.
design but embossing and gloss level as well.
11
12
Antistatik Kenarbandı ile ofis uygulamaları
Office applications with Antistatic Edges
Boyanabilir ABS Kenarbandı
Paintable ABS Edging
Roma Plastik - Intermob 2015
4
TekNİK KENARBANTLAR
TECHNICAL EDGEBANDS
Roma Boyanabilir ABS
Roma Lacquered ABS
Roma Antistatik Kenarbandı
Roma Antistatic Edgeband
Mükemmel Teknik Çözüm: Boyanabilir ABS
Mükemmel Teknik Koruma – Antistatik Kenarbandı
Mobilya üreticileri lake görünümü veren daha ucuz bir alternatif arayışına
Günümüzün ihtiyaçlarına yönelik teknik çözümlerimizden biri de, elektriğin
girdiklerinde, MDF yüzeylerin boya / renkli laklarla spreylenmesi çözümünü
risk oluşturduğu hassas elektronik çalışma ortamları için özel olarak
geliştirdiler. Boyanabilir ABS bantlar, renk tutma ve çizilmeye yüksek
üretilen İletken ve Antistatik kenarbantlarıdır. Ofis mobilyalarında veya
dayanıklılık özellikleri ile işlem sırasında, yapışma çizgisinin ve bant
yer döşemelerinde kullanılarak, ortamda yoğunlaşan elektriğin deşarj
görünümünün tamamen yok olmasına olanak sağlayan mükemmel bir
edilmesini ve topraklanmasını sağlayan İletken ve Antistatik kenarbantları,
çözüm sunar.
elektronik cihazlarda oluşabilecek zararların önlenmesine de yardımcı olur.
Perfect Technical Solution: Paintable ABS
Perfect Technical Protection – Antistatic Edgebands
The spraying of MDF surfaces with dyes/colored lacquers was developed as a
One of our technical solutions answering current needs is the Antistatic
solution to the needs of furniture manufacturers looking for an economical
and Conductive edgebands. These edges are especially manufactured for
alternative. Paintable ABS edgebands provide an excellent solution to that
electronic working environments where electric current may constitute
thanks to their high scratch resistance and enhanced “dye-ability”. Following
a risk. Antistatic and Conductive edgebands used for office furnitures
the spraying application the glue line and edgeband it-self would disappear
and raised flooring on computer system rooms allow the discharge and
completely giving away a real lacquered furniture look.
grounding of electricity to avoid damaging sensitive electronic equipment.
13
14
Roma Plastik - Intermob 2015
4
YENİ ACRIMARC & MULTIPLEX
NEW ACRIMARC & MULTIPLEX
Tasarımda Kontrast Çizgiler
Contrasting Lines in Design
Acrimarc kenarbantları, ortasından geçen ayna gibi parlak şeridiyle hem
Acrimarc edgebands with a shiny stripe in the middle, add elegance
mobilyalara şıklık katan, hem de 70’li yılların krom çılgınlığına nostaljik bir
and style to the furniture and create a nostalgic effect that resembles
gönderme yapan mükemmel bir akrilik ürün. Günümüzün yalın ve modern
the chrome-mania of the seventies. The new Acrimarc edgeband, with
tasarımlarına uyumlu siyah-beyaz kontrastıyla farklı kombinasyonlar için
its contrasting black & white design constitutes a thematic source of
geliştirilen Yeni Acrimarc Kenarbantları, tematik bir ilham kaynağı.
inspiration for the modern and contemporary furniture.
Geçmişten bugüne, dekorasyonda tarz yaratan etkisini hiç yitirmeyen
Our experts developed a new interpretation of the everlasting plywood
ve modası asla geçmeyen kontrplak desenini yeniden yorumlayan
design and have created the new Multiplex edgeband collection.
uzmanlarımız, Multiplex kenarbantları koleksiyonunu hazırladılar. Multiplex
The Multiplex black & white version provides a perfect solution for
Siyah-beyaz versiyonu ile kontrast yaratmayı sevenler için mükemmel bir
those who love contrasts together with a classical touch on furniture
çözüm olurken, geleneksel kontraplak deseni ile mobilya tasarımlarına
supported by a traditional plywood look.
klasik çizgiler sunuyor.
Yeni Acrimarc
New Acrimarc
Multiplex Kenarbantları
Multiplex Edgebands
15
Yeni Nesil Matt
PerfectSense Matt
16
Yeni Nesil High-Gloss
PerfectSense Gloss
YENİ NESİL HIGH-GLOSS VE MATT
PERFECTSENSE GLOSS & MATT
Pürüzsüz Parlaklık
İz Bırakamayan Mat
Işık ve objenin tutkulu ilişkisine odaklanan uzmanlarımız, mobilya
Işığı tutan mat yüzeyler mobilya tasarımlarında fark yaratan detaylardır.
yüzeyleriyle mükemmel uyumlu, etkileyici parlaklıkta, çizilmeye,
"Yeni Nesil Matt" kenarbandı koleksiyonu bu ihtiyaca yönelik
yıpranmaya, ısıya ve kimyasallara dayanıklı "Yeni Nesil High-Gloss"
geliştirilen yeni nesil ürün grubumuzdur. Detaylarda şık ve derin bir
kenarbandı koleksiyonunu tasarladılar. Detaylardan bütüne yenilik
sadelik hissi yaşatan Yeni Nesil Matt, mükemmel yüzey uyumu için
hissi yaşatan Yeni Nesil High Gloss; zengin renk seçenekleri, düz ve
zengin renk seçenekleriyle hazırlandı. Parmak izi bırakmayan teknolojisi
ahşap desenleriyle hayata pürüzsüz güzellikler katacak.
ile temizliği zor alanlarda kullanışlı bir alternatif sunacak.
Extreme Depth Effect
Traceless Matt
Our experts focusing on the passionate relationship between
Matt surfaces capturing the light are fine details creating a difference
light and objects, have developed the new generation shiny
in furniture design. Our PerfectSense Matt edgebands, with their rich
PerfectSense Gloss collection in perfect harmony with the surface
color collection and perfect decor matches, cater to this exact need.
of furniture and highly resistant to scratching, abrasion, heat
This innovative “fingerprint-proof” technology creates an easy cleaning
and various chemicals. The exceptionally innovative PerfectSense
alternative for areas subject to dirt and smudging.
Roma Plastik - Intermob 2015
5
Gloss adds beauty and perfection to everyday life thanks to its rich
selection of uni colors and wood designs.
17
18
Roma POS - Bayi/Satış Noktası Çözümleri
Roma POS - Distributor Point of Sale Solutions
Roma Plastik - Intermob 2015
6
ROMA POS
ROMA POS
Profesyonel Bayi/Satış Noktası Çözümleri
Distributor Point of Sale Solutions
Ürünlerimizin doğru sergilenmesini sağlayacak ve profesyonel
We have designed and produced Roma POS to allow an efficient
bayi sunumlarına katkıda bulunacak mükemmel bir satış noktası
display of our products and create a perfect point of sale solution
çözümü için Roma POS’u tasarladık ve ürettik. İhtiyacınıza göre
for our professional distributors. Roma POS, made of modular units,
büyütebileceğiniz ve özelleştirebileceğiniz modüler ünitelerden oluşan
can be expanded and personalized according to your needs. It is a
Roma POS; estetik, fonksiyonel, prestijli ve her ayrıntısı en ince
functional, prestigious and high quality display unit that would assist
detayına kadar düşünülmüş, mükemmel bir sunum sistemi.
you in product presentations and sales.
19
ROMA PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Gebze Plastikçiler OSB,
Gebze, 41400 Kocaeli, Türkiye
T. +90 262 751 30 50
F. +90 262 751 30 51
[email protected]
Download

Mükemmele Odaklanın